mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: BlizzarD on November 21, 2005, 10:44:08 PMTitle: *****ทรงกลมกับประจุไฟฟ้า*****
Post by: BlizzarD on November 21, 2005, 10:44:08 PM
ทรงกลมตัวนำ 2 ตัวซ้อนกัน(อันนึงอยู่ข้างในอันนึง) มีรัศมี 20 cm และ 30 cm ประจุ +5 mC และ -5mC ตามลำดับ จงหาสนามไฟฟ้าที่ผิวนอกทรงกลมตัวใน

คำตอบได้ว่า 1.125 MN/C แสดงว่า ประจุของทรงกลมตัวใน วิ่งออกมาอยู่ที่ตัวนอกใช่ปะครับ


Title: Re: *****ทรงกลมกับประจุไฟฟ้า*****
Post by: วสิศ on November 23, 2005, 02:52:08 AM
ลองจิมเครืองคิดเลขดู  จากกฎของเกาส์ได้สนามที่ผิวนอกของโลหะทรงกลมชั้นใน E=1,123,443,974 V/m ก็ใหล้เคียงกันนิครับ   แล้วมันผิดตรงไหนหรอ ???