mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: GunUltimateID on November 28, 2010, 02:27:35 PMTitle: การหยุดนิวตรอนจากเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์
Post by: GunUltimateID on November 28, 2010, 02:27:35 PM
ไปสอบมา ช่วยแนะนำทีครับ
นิวตรอนจากเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์ไม่สามารถหยุดได้โดยใช้แผ่นตะกั่ว แต่สามารถหยุดได้โดยใช้น้ำหรือสารที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจน   จงอธิบายว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้น


Title: Re: การหยุดนิวตรอนจากเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์
Post by: psaipetc on November 28, 2010, 04:44:02 PM
ถ้าของสองอันมีมวลใกล้ๆกันมาชนกันจะถ่ายเทพลังงานให้กันได้ดีกว่าครับ ตอนที่นิวตรอนกระเด็นออกมาจากเครื่องปฏิกรณ์จะมีความเร็วสูง พอชนกับไฮโดรเจน ก็จะถ่ายเทพลังงานให้ได้มาก ทำให้นิวตรอนช้าลงได้มาก ดูรายละเอียดเพิ่มที่ http://en.wikipedia.org/wiki/Neutron_moderator ครับ


Title: Re: การหยุดนิวตรอนจากเครื่องปฎิกรณ์นิวเคลียร์
Post by: GunUltimateID on November 28, 2010, 05:15:56 PM
ขอบคุณครับ  >:A