mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: -SIL- on November 04, 2010, 02:34:47 AMTitle: SHM ครับ
Post by: -SIL- on November 04, 2010, 02:34:47 AM
วัตถุเคลื่อนที่แบบ SHM. รอบจุดสมดุล O โดยมีอัตตราเร็วสูงสุด 5 cm/s และคาบการเคลื่อนที่เป็น 2 pi
เมื่อวัตถุมีอัตราเร็ว 4 cm/s จะอยู่ห่างจากจุด O เท่าใด


Title: Re: SHM ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 04, 2010, 08:12:18 AM
ใช้หลักพลังงาน \dfrac{1}{2}mv^2+\dfrac{1}{2}kx^2=\dfrac{1}{2}mv_{max}^2 และ T=2\pi \sqrt{\dfrac{m}{k}}


Title: Re: SHM ครับ
Post by: -SIL- on November 04, 2010, 04:15:44 PM
แล้ว k,m ในกรณีคืออะไรครับ  :uglystupid2:
แทนลงไปแล้วได้คำตอบคือ 3 ผมอยากได้ที่มาของสมการหรือหลักการสร้างสมาการนี้ครับ  >:A


Title: Re: SHM ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 04, 2010, 04:25:57 PM
แล้ว k,m ในกรณีคืออะไรครับ  :uglystupid2:
แทนลงไปแล้วได้คำตอบคือ 3 ผมอยากได้ที่มาของสมการหรือหลักการสร้างสมาการนี้ครับ  >:A

เราเรียนอยู่ชั้นใดล่ะ จะได้บอกถูก  :coolsmiley:


Title: Re: SHM ครับ
Post by: -SIL- on November 05, 2010, 12:01:57 AM
ม. 5 ครับ  :)


Title: Re: SHM ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 05, 2010, 12:17:25 AM
แล้ว k,m ในกรณีคืออะไรครับ  :uglystupid2:
แทนลงไปแล้วได้คำตอบคือ 3 ผมอยากได้ที่มาของสมการหรือหลักการสร้างสมาการนี้ครับ  >:A
[/quote

คิดว่าโจทย์สมมุติว่าการเคลื่อนที่ SHM นี้เป็นการแกว่งกวัดของมวลผูกกับสปริง ดังนั้น k คือค่าคงตัวของสปริง และ m คือมวลของวัตถุที่ผูกกับสปริง


Title: Re: SHM ครับ
Post by: -SIL- on November 05, 2010, 02:30:55 PM
ขอบคุณครับ  >:A