mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: pl290938 on October 26, 2010, 07:15:17 PMTitle: สงสัยเรื่องอัตราเร็วเสียงในอากาศอุณหภูมิต่างๆ
Post by: pl290938 on October 26, 2010, 07:15:17 PM
จาก อัตราเร็วเสียง แปรผันตรงกับ รากที่สองของอุณหภูมิในหน่วยเคลวิน
ตามความคิดของผม บริเวณที่มีอุณหภูมิสูง น่าจะมีความหนาแน่นของอากศน้อยเสียงน่าจะเดินทางด้วยอัตราเร็วที่น้อยกว่า
บริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำ น่าจะมีความหนาแน่นของอากาศมากกว่า เสียงน่าจะเดินทางด้วยอัตราเร็วที่มากกว่า
ซึ่งมันไม่ตรงกับ ที่อ้างมาประโยคแรกน่ะครับ  :idiot2: ช่วบไขข้อสงสัยด้วยนะครับ >:A


Title: Re: สงสัยเรื่องอัตราเร็วเสียงในอากาศอุณหภูมิต่างๆ
Post by: Stalker on October 26, 2010, 07:25:46 PM
บริเวณที่อุณหภูมิสูง อากาศจะมีพลังงานจลน์เฉลี่ยสูง อัตราเร็วเฉลี่ยของอนุภาคก็สูงด้วย
การจะเคลื่อนที่จากอนุภาคหนึ่งไปยังอีกอนุภาคหนึ่ง ก็จะใ้ช้เวลาน้อยกว่า
ซึ่งผลจากการที่พลังงานจลน์มันเพิ่มขึ้น มีมากกว่าผลเนื่องจากความหนาแน่นลดลงครับ  :smitten:


Title: Re: สงสัยเรื่องอัตราเร็วเสียงในอากาศอุณหภูมิต่างๆ
Post by: pl290938 on October 26, 2010, 07:36:49 PM
ขอบคุณมากครับ ไหนๆ คุณ Stalker ก็ออนไลน์แล้ว ขอถามอีกอย่างได้ไหมครับ ทำไมเมื่อเพิ่มความดันให้กับสารจะทำให้สารมีจุดหลอมเหลวต่ำลง