mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => สัพเพเหระ => Topic started by: ata3182257 on October 26, 2010, 12:28:01 AMTitle: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ata3182257 on October 26, 2010, 12:28:01 AM
ผมลองคำนวณดูปรากฎว่าผู้สังเกตทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อยจะสังเกตแรงที่มากระทำวัตถุเท่ากันหมด ทำไมแรงเชิงสัมพัทธภาพจึงไม่ขึ้นกับกรอบอ้างอิงเฉื่อยครับ


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 26, 2010, 06:45:19 AM
สมการที่เขียนเป็นจริงสำหรับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติเท่านั้น ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในสามมิติจะไม่จริง รูปแบบการแปลงซับซ้อนกว่ามาก  :coolsmiley:


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ata3182257 on October 26, 2010, 04:39:27 PM
สมการที่เขียนเป็นจริงสำหรับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติเท่านั้น ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในสามมิติจะไม่จริง รูปแบบการแปลงซับซ้อนกว่ามาก  :coolsmiley:
ทำไมถึงเป็นจริงในกรณีหนึ่งมิติครับ  เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่บังเอิญครับ


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 26, 2010, 05:12:28 PM
สมการที่เขียนเป็นจริงสำหรับการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติเท่านั้น ถ้าเป็นการเคลื่อนที่ในสามมิติจะไม่จริง รูปแบบการแปลงซับซ้อนกว่ามาก  :coolsmiley:
ทำไมถึงเป็นจริงในกรณีหนึ่งมิติครับ  เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่บังเอิญครับ

ไม่รู้สิ รู้แล้วบอกด้วย  ;D


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ata3182257 on October 28, 2010, 12:55:51 AM
ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงานเท่ากับ nhf แล้ว  โมเมนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็น่าจะเป็น \frac{nhf}{c} ไม่ใช่เหรอครับ  หรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับโฟตอนเป็นคนละตัวกัน  ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมอนุภาคโฟตอนจึงมีพลังงานเท่ากับ hf ครับ


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 28, 2010, 05:47:07 AM
ถ้าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีพลังงานเท่ากับ nhf แล้ว  โมเมนตัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็น่าจะเป็น \frac{nhf}{c} ไม่ใช่เหรอครับ 

จากทฤษฎีสัมพัทธภาพ ใช่ (ถามทำไม?)

...  หรือว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากับโฟตอนเป็นคนละตัวกัน  ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วทำไมอนุภาคโฟตอนจึงมีพลังงานเท่ากับ hf ครับ

เป็นสมมุติฐานจากทฤษฎีกลศาสตร์ควอนตัมว่าในบางครั้งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประพฤติตัวเป็นอนุภาคที่มีพลังงานเท่ากับ hf (ถามทำไม?)


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ata3182257 on October 28, 2010, 11:54:37 AM
แต่ในสูตร \frac{2\pi hf^{3}}{c^{2}(e^{\frac{hf}{kT}}-1)} มันไม่เหมือนกับสูตรของอนุภาคในกล่องเลยไม่ใช่เหรอครับ  ยกเว้นที่ความถี่สูงๆสูตรก็จะคล้ายกับอนุภาคแก๊สในกล่อง \frac{2\pi hf^{3}}{c^{2}}e^{-\frac{hf}{kT} ซึ่งพลังงานเท่ากับ hf แต่ถึงอย่างไรมันก็คล้ายกับอนุภาคที่ความถี่สูงๆเท่านั้นไม่ใช่เหรอครับ  ส่วนที่ความถี่ต่ำๆยังไม่ใช่อนุภาค


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 28, 2010, 01:25:48 PM
แต่ในสูตร \frac{2\pi hf^{3}}{c^{2}(e^{\frac{hf}{kT}}-1)} มันไม่เหมือนกับสูตรของอนุภาคในกล่องเลยไม่ใช่เหรอครับ  ยกเว้นที่ความถี่สูงๆสูตรก็จะคล้ายกับอนุภาคแก๊สในกล่อง \frac{2\pi hf^{3}}{c^{2}}e^{-\frac{hf}{kT} ซึ่งพลังงานเท่ากับ hf แต่ถึงอย่างไรมันก็คล้ายกับอนุภาคที่ความถี่สูงๆเท่านั้นไม่ใช่เหรอครับ  ส่วนที่ความถี่ต่ำๆยังไม่ใช่อนุภาค

ไม่รู้เรื่องว่าพูดอะไรอยู่แล้วตอนนี้  ถ้ารู้แล้วก็บอกด้วยแล้วกัน  :coolsmiley:


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ata3182257 on October 28, 2010, 01:59:10 PM
ความเข้าใจที่ว่าคลื่นความถี่ต่ำๆไม่เป็นอนุภาคเป็นความเข้าใจที่ผิดหรือถูกครับ


Title: Re: เกี่ยวกับกลศาสตร์เชิงสัมพัทธภาพครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 28, 2010, 03:23:30 PM
ความเข้าใจที่ว่าคลื่นความถี่ต่ำๆไม่เป็นอนุภาคเป็นความเข้าใจที่ผิดหรือถูกครับ

ใช้ทฤษฎีอะไรในการตอบว่าผิดหรือถูก