mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: bon-antimo on October 06, 2010, 01:54:02 PMTitle: ถามโจทย์ PAT 2 หน่อยครับ
Post by: bon-antimo on October 06, 2010, 01:54:02 PM
ยิงอนุภาคประจุบวก 6.4 × 10-19 คูลอมบ์ มวล 1.0 × 10-20 กิโลกรัม ด้วยความเร็ว2.0 × 106 เมตร/วินาที
เข้าสู่สนามแม่เหล็กสม่าเสมอขนาด 1.0 เทสลา ขณะที่อนุภาคกาลังเคลื่อนที่ตั้งฉากกับแนวการเคลื่อนที่เริ่มต้น
ขนาดโมเมนตัมที่เปลี่ยนไปเท่ากับกี่ กิโลกรัม เมตร/วินาที


Title: Re: ถามโจทย์ PAT 2 หน่อยครับ
Post by: tongkub on October 15, 2010, 02:16:24 PM
ผมมือใหม่ครับ ถ้าผิดพลาดตรงไหนช่วยแก้ไขด้วยนะครับ

หาโมเมตัมตอนต้น P = mv = (10^{-19}) (2\times 10^{6})

= 2\times 10^{-13} kg.m.s


 ตอนวิ่งเข้าสู่สนามแม่เหล็ก โดยไม่มีสนามไฟฟ้า

F_{c} = \frac{mv^{2}}{R}

qvB = \frac{mv^{2}}{R}}


mv = qRB = P

P = (6.4\times 10^{-19})(\frac{10^{5}}{3.2})(1)

P = 2X 10^{-14} kg.m.s

ผลต่างโมเมนตัม = 1.8 \times 10^{-14} kg.m.s