mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: AJ_07 on September 28, 2010, 10:28:21 AMTitle: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: AJ_07 on September 28, 2010, 10:28:21 AM
จากการทำ Lab ปี 1 ค่ะ คลื่นนิ่งในเส้นเชือก ตอนแรกให้แหล่งกำเนิดสั่นตั้งฉากกับเส้นเชือกหาค่าความถี่มาได้ค่าหนึ่ง
แต่พอเปลี่ยนให้แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือกปรากฎว่าความถี่ลดลงเป็นครึ่งหนึ่งของตอนสั่นตั้งฉากค่ะ อ่านในคู่มือ lab
ไม่มีอธิบายไว้เลยค่ะ หาอ่านที่ไหนก็ไม่มีคำอธิบาย รบกวนอาจารย์ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ


Title: Re: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 29, 2012, 04:30:11 PM
แบบที่ส้อมเสียงสั่นตั้งฉากกับความยาวเชือก จะให้ความถี่ของคลื่นบนเชือกเท่ากับความถี่ของส้อมเสียง

แต่แบบที่ส้อมเสียงสั่นในแนวเชือก จะให้ความถี่ของคลื่นบนเชือกเป็นครึ่งหนึ่งของความถี่ส้อมเสียง  

คำอธิบายของแบบที่สอง:
ให้นึกภาพขาส้อมเสียงสั่นจากปลายนอกสุดเข้าหาปลายใน (ด้านในคือด้านที่มีเชือกอยู่)  ความยาวเชือกที่"หย่อน"จะถูกดึงออกด้านข้างด้านหนึ่งแล้วถูกดึงกลับมา โดยอนุภาคเชือกจะมีความเร็วตั้งฉากกับแนวเชือก และกำลังจะวิ่งไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเชือกอยู่ในแนวตรง  เมื่อส้อมเสียงสั่นอีกรอบหนึ่ง เชือกก็จะหย่อนอีก แต่อนุภาคซึ่งกำลังมีความเร็วไปอีกด้านหนึ่ง จะดึงเชือกให้ออกไปอีกด้านหนึ่ง แล้วดึงกลับมาตรงกลางอีกที  นั่นคือเมื่อส้อมเสียงสั่นครบสองรอบ อนุภาคเชือกจะสั่นในแนวตั้งฉากกับแนวเชือกครบหนึ่งรอบเท่านั้น


Title: Re: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: EtersicZ on September 07, 2012, 03:34:25 PM
จากการคำนวนจากสมการ จะได้สมการของความเร็วที่ได้เป็น

v = \sqrt{\frac{T}{\mu }} เหมือนกันใช่มั้ยครับ

แต่จะแตกต่างกันแค่เรื่อง ความถี่ของเครื่องสั่นกับความถี่ของคลื่นที่ออกมา

ถ้าแหล่งกำเนิดขนานกับเส้นเชือกความถี่ของคลื่นในเส้นเชือกจะเป็นแค่ครึ่งเดียวของเครื่องสั่น

ผมเข้าใจถูกต้องรึเปล่าครับ ?


Title: Re: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 07, 2012, 05:03:28 PM
ใช่แล้ว  ;D


Title: Re: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: EtersicZ on September 10, 2012, 11:58:01 AM
 ขอบคุณมากเลยครับ   :gr8


Title: Re: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: jali on September 22, 2012, 07:03:03 PM
แบบที่ส้อมเสียงสั่นตั้งฉากกับความยาวเชือก จะให้ความถี่ของคลื่นบนเชือกเท่ากับความถี่ของส้อมเสียง

แต่แบบที่ส้อมเสียงสั่นในแนวเชือก จะให้ความถี่ของคลื่นบนเชือกเป็นครึ่งหนึ่งของความถี่ส้อมเสียง  

คำอธิบายของแบบที่สอง:
ให้นึกภาพขาส้อมเสียงสั่นจากปลายนอกสุดเข้าหาปลายใน (ด้านในคือด้านที่มีเชือกอยู่)  ความยาวเชือกที่"หย่อน"จะถูกดึงออกด้านข้างด้านหนึ่งแล้วถูกดึงกลับมา โดยอนุภาคเชือกจะมีความเร็วตั้งฉากกับแนวเชือก และกำลังจะวิ่งไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเชือกอยู่ในแนวตรง  เมื่อส้อมเสียงสั่นอีกรอบหนึ่ง เชือกก็จะหย่อนอีก แต่อนุภาคซึ่งกำลังมีความเร็วไปอีกด้านหนึ่ง จะดึงเชือกให้ออกไปอีกด้านหนึ่ง แล้วดึงกลับมาตรงกลางอีกที  นั่นคือเมื่อส้อมเสียงสั่นครบสองรอบ อนุภาคเชือกจะสั่นในแนวตั้งฉากกับแนวเชือกครบหนึ่งรอบเท่านั้น
คือสงสัยครับว่าในเมื่อแหล่งกำเนิดมันสั่นขนานกับเชือกมันจะสามารถเกิดคลื่นตามขวางในเชือกได้หรือครับ


Title: Re: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: singularity on September 22, 2012, 11:35:12 PM
 
แบบที่ส้อมเสียงสั่นตั้งฉากกับความยาวเชือก จะให้ความถี่ของคลื่นบนเชือกเท่ากับความถี่ของส้อมเสียง

แต่แบบที่ส้อมเสียงสั่นในแนวเชือก จะให้ความถี่ของคลื่นบนเชือกเป็นครึ่งหนึ่งของความถี่ส้อมเสียง 

คำอธิบายของแบบที่สอง:
ให้นึกภาพขาส้อมเสียงสั่นจากปลายนอกสุดเข้าหาปลายใน (ด้านในคือด้านที่มีเชือกอยู่)  ความยาวเชือกที่"หย่อน"จะถูกดึงออกด้านข้างด้านหนึ่งแล้วถูกดึงกลับมา โดยอนุภาคเชือกจะมีความเร็วตั้งฉากกับแนวเชือก และกำลังจะวิ่งไปอีกด้านหนึ่งเมื่อเชือกอยู่ในแนวตรง  เมื่อส้อมเสียงสั่นอีกรอบหนึ่ง เชือกก็จะหย่อนอีก แต่อนุภาคซึ่งกำลังมีความเร็วไปอีกด้านหนึ่ง จะดึงเชือกให้ออกไปอีกด้านหนึ่ง แล้วดึงกลับมาตรงกลางอีกที  นั่นคือเมื่อส้อมเสียงสั่นครบสองรอบ อนุภาคเชือกจะสั่นในแนวตั้งฉากกับแนวเชือกครบหนึ่งรอบเท่านั้น
คือสงสัยครับว่าในเมื่อแหล่งกำเนิดมันสั่นขนานกับเชือกมันจะสามารถเกิดคลื่นตามขวางในเชือกได้หรือครับ

ผมยังไม่เคยเห็นการทดลองนี้นะครับ แต่คิดว่าที่มันเกิดคลื่นตามขวางได้เพราะความ ตึง-หย่อน ของเชือก ลองจินตนาการตามที่ อ.ปิยพงษ์อธิบายเอาไว้ดูครับ


Title: Re: คลื่นนิ่งในเส้นเชือก แหล่งกำเนิดสั่นขนานกับเส้นเชือก
Post by: jali on September 23, 2012, 08:44:21 AM
หมายความว่าการเกิดคลื่นตามขวางหรือตามยาวไม่ขึ้นกับแนวที่สิ่งรบกวนมากระทำใช่ไหมครับ