mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: kunnavee on September 24, 2010, 07:32:32 PMTitle: ขอถามเรื่องพลังงานครับ
Post by: kunnavee on September 24, 2010, 07:32:32 PM
จากคำถามนี้
"ในการลากวัตถุมวล 50กิโลกรัม ขึ้นไปบนพื้นเอียงยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร จะต้องใช้แรงอย่างน้อยเท่าใด เมื่อวัตถุขัดสีกับพื้นเอียงทำให้เกิดความร้อน 200 จูล"
ผมสงสัยว่าพลังงานเคลื่อนที่ที่สูญไปเป็นพลังงานความร้อนขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้าง

หากทราบช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับ งงมากคับ


Title: Re: ขอถามเรื่องพลังงานครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 25, 2010, 06:38:01 AM
จากคำถามนี้
"ในการลากวัตถุมวล 50กิโลกรัม ขึ้นไปบนพื้นเอียงยาว 10 เมตร สูง 2 เมตร จะต้องใช้แรงอย่างน้อยเท่าใด เมื่อวัตถุขัดสีกับพื้นเอียงทำให้เกิดความร้อน 200 จูล"
ผมสงสัยว่าพลังงานเคลื่อนที่ที่สูญไปเป็นพลังงานความร้อนขึ้นอยู่กับตัวแปรอะไรบ้าง

หากทราบช่วยตอบคำถามนี้หน่อยครับ งงมากคับ

พลังงานที่เสียไปในที่นี้มีขนาดเท่ากับขนาดของงานที่ทำโดยแรงเสียดทาน  เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่านิยามของงานโดยแรงมีค่าเท่าใด
งานโดยแรงอะไรก็ตามมีค่าเท่ากับขนาดของแรงคูณกับการกระจัดในแนวแรง
แรงเสียดทานในที่นี้คือแรงเสียดทานจลน์ซึ่งมีขนาดเท่ากับสัมประสิทธิ์ของความเสียดทานจลน์ระหว่างผิววัตถุกับพื้นคูณกับขนาดของแรงปฏิกิริยาตั้งฉากระหว่างวัตถุกับพื้น