mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: janerza on August 22, 2010, 02:10:49 AMTitle: ความศักย์ตกคร่อมสายไฟเข้าและออกจากบ้าน
Post by: janerza on August 22, 2010, 02:10:49 AM
ผมสงสัยว่า ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมสายไฟ เมื่อเราจ่ายไฟให้บ้าน มันจะตกคร่อมแยกกันในสายไฟขาเข้าและขาออก(เหมือนมีตัวต้านทานสองตัว) หรือถือว่าสายเข้ากับสายออกเป็นสายเดียวกัน(มีตัวต้านทานตัวเดียว)กันแน่ครับ พอดีมีหนังสือสองเล่มเขียนไม่เหมือนกัน...รบกวนด้วยนะครับ


Title: Re: ความศักย์ตกคร่อมสายไฟเข้าและออกจากบ้าน
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 22, 2010, 10:47:07 AM
ผมสงสัยว่า ความต่างศักย์ที่ตกคร่อมสายไฟ เมื่อเราจ่ายไฟให้บ้าน มันจะตกคร่อมแยกกันในสายไฟขาเข้าและขาออก(เหมือนมีตัวต้านทานสองตัว) หรือถือว่าสายเข้ากับสายออกเป็นสายเดียวกัน(มีตัวต้านทานตัวเดียว)กันแน่ครับ พอดีมีหนังสือสองเล่มเขียนไม่เหมือนกัน...รบกวนด้วยนะครับ

ไม่เข้าใจคำถามครับ  :idiot2:


Title: Re: ความศักย์ตกคร่อมสายไฟเข้าและออกจากบ้าน
Post by: janerza on August 23, 2010, 07:26:47 PM
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายไฟฟ้าขนาด 220 V , 100 A ให้โหลด ซึ่งอยู่ห่างจากเครื่องกำเนิดเป็นระยะทาง 50 m โดยจ่ายไฟผ่านสายไฟฟ้าซึ่งทำด้วยทองแดงและสภาพต้านทาน 1.7 x 10-8  โอห์มเมตร จงหาว่าภาคตัดขวางของสายไฟฟ้าควรมีขนาดอย่างน้อยเท่าใดจึงไม่ทำให้แรงดันไฟฟ้าที่ให้โหลดต่ำกว่า 200 V

อันนี้เป็นโจทย์ครับ เล่มหนึ่งเค้าอธิบายเป็นเหมือนวงจรปกติคือ สายไฟยาว 50 เมตร มีความต้านทานที่หาได้จากโจทย์ 0.1 โอห์ม เพราะมันมีสายเข้าและสายออก

อีกเล่มอธิบายว่า สายไฟยาว 50 เมตร มีความต้านทานที่หาได้จากโจทย์ 0.2 โอห์ม เพราะถึงจะมีสายเข้าและสายออก จะมีสายไฟเข้าเพียงเส้นเดียวเท่านั้นที่มีการสูญเสียแรงดันไฟฟ้า

อันแรกผมเข้าใจ แต่เล่มหลังผมงง!