mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: dy on August 12, 2010, 01:28:56 PMTitle: การมองเห็นภาพจริง
Post by: dy on August 12, 2010, 01:28:56 PM
ผมอยากทราบว่า จริงๆแล้วภาพจริง สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือไม่ ถ้าได้ กรณีไหน เพราะอะไรครับ :uglystupid2:


Title: Re: การมองเห็นภาพจริง
Post by: WeeBk on September 15, 2010, 08:30:02 PM
ตั้งนานแล้ว~หาคำตอบได้รึยัง ;D

ตาเราแค่มีแสงเข้ามาก็เห็นภาพได้แล้วครับ ไม่จำกัดว่าเป้นภาพเสมือนหรือภาพจริง

ตาเราใช้เซลล์รับแสงและเรามีสองตาทำให้สมองสามารถรู้ว่าแสงมาจากมุมไหน ทำให้ลากเส้นทางเดินแสงย้อนกลับไปตัดเป็นวัตถุได้

อาจจะไม่เข้าใจ ถามอีกได้นะ  :idiot2:


Title: Re: การมองเห็นภาพจริง
Post by: dy on April 21, 2011, 01:19:19 PM
ตั้งนานแล้ว~หาคำตอบได้รึยัง ;D

ตาเราแค่มีแสงเข้ามาก็เห็นภาพได้แล้วครับ ไม่จำกัดว่าเป้นภาพเสมือนหรือภาพจริง

ตาเราใช้เซลล์รับแสงและเรามีสองตาทำให้สมองสามารถรู้ว่าแสงมาจากมุมไหน ทำให้ลากเส้นทางเดินแสงย้อนกลับไปตัดเป็นวัตถุได้

อาจจะไม่เข้าใจ ถามอีกได้นะ  :idiot2:

ก็คือ ตาเราเห็นภาพได้ทุกชนิด แค่มีแสงมาเข้าตาเรา หรือครับ  :buck2:


Title: Re: การมองเห็นภาพจริง
Post by: It is GOL on April 21, 2011, 06:11:42 PM
คือ อันนี้เหมือนเคยเรียนกะ อ.ขวัญ เรื่อง การเห็นภาพ

อาจารย์อธิบายว่า แสงที่เข้าตาเราทุกๆ เส้น (ที่มาจากภาพ) มันจะเหมือนมาจากจุดๆ หนึ่ง ก็คือ ตำแหน่งภาพ (ลำแสงจะกระจายออกเล็กน้อย)
ซึ่งตาเราจะรับรู้ได้ว่า แสงเดินทางเป็นเส้นตรง จึงเห็นว่ามันก็ออกมาจากจุดนั้น
เพราะฉะนั้นหากลำแสงที่มาเข้าตาเราเคยตัดกัน (โฟกัสที่ตำแหน่งภาพ) มาก่อน จากนั้นจึงตรงเข้าหาตาเรา นั่นก็คือ การเห็นภาพจริง เพราะตาเรากับเหตุการณ์ที่เกิดมันตรงกัน
แต่หากลำแสงที่เข้าตาเราเคยถูกอะไรบางอย่าง เช่น เลนส์ ฯลฯ ถ่างลำแสงออก โดยที่ไม่เคยตัดกัน (โฟกัส) มาก่อน
ตาเราจะรับรู้ว่า แสงที่มาเข้าตาจะเหมือนมาจากจุดๆ หนึ่ง ซึ่งจริงๆ แล้วแสงไม่ได้ออกมาจากจุดๆ นั้น เราจึงเรียกการเห็น"ภาพ" แบบนี้ว่า ภาพเสมือน เพราะตาเราคิดว่ามันเคยตัดกัน แต่จริงๆ แล้วไมใช่ ครับ

ผมอยากทราบว่า จริงๆแล้วภาพจริง สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า หรือไม่ ถ้าได้ กรณีไหน เพราะอะไรครับ :uglystupid2:

ผมคิดว่า ทุกกรณีแหละครับ เพียงแต่ ต้องอยู่ในทิศที่เหมาะสม คือ แสงที่มาจากภาพสามารถจะเข้าตาเราได้
ผมเข้าใจอย่างนี้ รบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยครับ  :smitten: