mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: nathiwut on July 19, 2010, 09:13:54 PMTitle: แม่เหล็ก
Post by: nathiwut on July 19, 2010, 09:13:54 PM
ช่วยอธิบายเรื่องสนามแม่เหล็กโลกกับชั้นบรรยากาศหน่อยครับ
ว่าทำไมถึงดึงดูดได้เพราะอากาศไม่ใช่เหล็กนี่ครับ
แล้วอีกอย่างทำไมชั้นบบรยากาศถึงต้ายลมสุริยะได้


Title: Re: แม่เหล็ก
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 20, 2010, 03:50:25 AM
ช่วยอธิบายเรื่องสนามแม่เหล็กโลกกับชั้นบรรยากาศหน่อยครับ
ว่าทำไมถึงดึงดูดได้เพราะอากาศไม่ใช่เหล็กนี่ครับ
แล้วอีกอย่างทำไมชั้นบบรยากาศถึงต้ายลมสุริยะได้

แน่ใจหรือว่าที่พูดมาถูกต้อง อะไรดึงดูดอะไร  ขอข้อความที่ถูกต้องที่อ่านมา  ลอกมาทั้งหมดและบอกด้วยว่าเอามาจากไหน  :coolsmiley:


Title: Re: แม่เหล็ก
Post by: nathiwut on July 20, 2010, 10:27:45 AM
อาจารย์ที่โรงเรียนสอนเรื่องเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กครับ
แล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง ประโยชน์จากสนามแม่เหล็กโลกให้ฟังว่าช่วยให้โลกของเรามีชั้นบรรยากาศซึ่งสามารถป้องกันลมสุริยะ
หรือช่วยทำให้โลกของเรามีชั้นบรรยากาศที่สามารถป้องกันความร้อนที่แผ่มาได้โดยตรง โดยสะท้อนออกไปบางส่วน
-อยากทราบว่าที่สนามแม่เหล็กโลกดึงดูดหรือสร้างชั้นบบรยากาศโลกได้นั้นเพราะเหตุใดครับ


Title: Re: แม่เหล็ก
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 20, 2010, 04:01:20 PM
อาจารย์ที่โรงเรียนสอนเรื่องเส้นแรงแม่เหล็กและสนามแม่เหล็กครับ
แล้วอาจารย์ก็ยกตัวอย่าง ประโยชน์จากสนามแม่เหล็กโลกให้ฟังว่าช่วยให้โลกของเรามีชั้นบรรยากาศซึ่งสามารถป้องกันลมสุริยะ
หรือช่วยทำให้โลกของเรามีชั้นบรรยากาศที่สามารถป้องกันความร้อนที่แผ่มาได้โดยตรง โดยสะท้อนออกไปบางส่วน
-อยากทราบว่าที่สนามแม่เหล็กโลกดึงดูดหรือสร้างชั้นบบรยากาศโลกได้นั้นเพราะเหตุใดครับ

คงต้องแยก อากาศรอบ ๆ โลก กับ สนามแม่เหล็กรอบ ๆ โลก ออกจากกันในการพิจารณา แล้วเราจะไม่สับสน

สนามแม่เหล็กออกแรงทำกับอนุภาคประจุพลังงานสูงที่เข้าสู่โลก  ส่วนอากาศในชั้นบรรยากาศดูดกลืนพวกรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า

สนามแม่เหล็กโลกไม่ได้ดึงดูดหรือสร้างชั้นบรรยากาศ  แรงโน้มถ่วงของโลกต่างหากที่ดึงดูดอากาศไว้ให้อยู่กับโลก  :coolsmiley:


Title: Re: แม่เหล็ก
Post by: nathiwut on July 20, 2010, 05:52:29 PM
ขอบคุณอาจารย์มากครับ   ทำให้เข้าใจอะไรเพิ่มมากขึ้น