mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: Hermitian on June 22, 2010, 10:41:35 PMTitle: การกลิ้งของทรงกระบอกขึ้นพื้นเอียง
Post by: Hermitian on June 22, 2010, 10:41:35 PM
ทำไมไม่ว่าทรงกระบอกจะกลิ้งขึ้นหรือลงพื้นเอียงที่มี่ความฝืด ทิศของแรงเสียดทานจะชี้ขึ้นเสมอครับ รบกวยช่วยอธิบายหน่อน ขอบคุณมากครับ


Title: Re: การกลิ้งของทรงกระบอกขึ้นพื้นเอียง
Post by: AP on June 23, 2010, 09:38:54 AM
ทำไมไม่ว่าทรงกระบอกจะกลิ้งขึ้นหรือลงพื้นเอียงที่มี่ความฝืด ทิศของแรงเสียดทานจะชี้ขึ้นเสมอครับ รบกวยช่วยอธิบายหน่อน ขอบคุณมากครับ
  ขอลองอธิบายดูนะครับ กรณีที่
1. เป็นการกลิ้งแบบไถลนะ เมื่อเราสังเกตทรงกระบอกที่พื้นเอียงนั้นทรงกระบอกจะไถลลงพื้นเอียง 
      ดังนั้น จากแรงเสียดทานมีทิศทางต้านการเคลื่อนที่สัมพัทธ์ของวัตถุ จึงมีทิศชี้ขึ้นตามแนวพื้นเอียง
2. ถ้าเป็นการกลิ้งแบบไม่ไถลนั้น พิจารณาที่เวลาหนึ่งนั้นจุดของทรงกระบอกที่สัมผัสกับพื้นเอียงนั้นมีความเร็วเป็น 0
(เนื่องจากเป็นการกลิ้งแบบไม่ไถล) แต่วัตถุนั้นพยายามที่จะเคลื่อนที่่ลงไปตามพื้นเอียง ดังนั้นจึงมีแรงเสียดทานในทิศขึ้นต้านทิศการเคลื่อนที่ของทรงกระบอก