mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: sloth on May 26, 2010, 05:55:04 PMTitle: ปัญหาการอินทิเกรตโมเมนต์ความเฉื่อยครับ
Post by: sloth on May 26, 2010, 05:55:04 PM
คือผมอยากถามเรื่องการอินทิเกรตโมเมนต์ความเฉื่อยของทรงกลมทำไมต้องอินทิเกรตทีจาก 0 ไป R ด้วยละครับ แล้วค่อยคูณ 2 ตอนหลังครับ คือผมลองอินทิเกรตจาก -R ไป R มันได้ศูนย์ อยากทราบว่าผิดตรงไหนครับ >:A >:A >:A >:A


Title: Re: ปัญหาการอินทิเกรตโมเมนต์ความเฉื่อยครับ
Post by: armz on May 26, 2010, 06:33:45 PM
ได้ตรงตามนี้หรือเปล่่าอะครับ ถ้าไม่ตรงแสดงว่าเงื่อนไขอาจจะผิดหรือไม่ก็อินทิเกรตผิด

I = \dfrac{3M}{8R^{3}} \int_{-R}^{R}(R^{2}-y^{2})^{2}dy

 I = \dfrac{3M}{8R^{3}} \int_{-R}^{R}(R^{4}-2R^{2}y^{2}+y^{4})dy

 I = \dfrac{3M}{8R^{3}} \left\{ (R^{5}-\dfrac{2R^{5}}{3}+\dfrac{R^{5}}{5}) - (-R^{5}+\dfrac{2R^{5}}{3}-\dfrac{R^{5}}{5}) \right\}

I = \dfrac{2MR^2}{5}


Title: Re: ปัญหาการอินทิเกรตโมเมนต์ความเฉื่อยครับ
Post by: sloth on May 26, 2010, 07:30:25 PM
ขอบคุณครับ ผมอินทิเกรตผิดเองครับ :embarassed: :embarassed: