mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: yulzaoflord on April 20, 2010, 09:43:36 AMTitle: เรื่องการไถล ไม่ไถลครับ
Post by: yulzaoflord on April 20, 2010, 09:43:36 AM
 มีคำถามว่าเวลาวางวัตถุบนพื้นที่เลื่อนด้วยอัตรเร็ว U คงที่ครับ สงสัยว่าเวลาวางวัตถุบนพื้นเลื่อนแล้ว วัตถุจะมีอัตราเร็ว U เลยหรือเปล่า จึงทำให้ไม่มีการไถล ????


Title: Re: เรื่องการไถล ไม่ไถลครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 20, 2010, 11:46:31 AM
มีคำถามว่าเวลาวางวัตถุบนพื้นที่เลื่อนด้วยอัตรเร็ว U คงที่ครับ สงสัยว่าเวลาวางวัตถุบนพื้นเลื่อนแล้ว วัตถุจะมีอัตราเร็ว U เลยหรือเปล่า จึงทำให้ไม่มีการไถล ????

เมื่อวางวัตถุลงไป ตอนแรกจะมีการไถลเพราะผิวสัมผัสของวัตถุกับพื้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่เท่ากัน จึงมีแรงเสียดทานจลน์ทำต่อวัตถุให้เคลื่อนที่ไป ตราบใดที่ยังไถลอยู่ก็ยังมีแรงเสียดทานทำ  จนในที่สุดวัตถุกับพื้นมีความเร็วเท่ากันและไม่ไถล  ตอนนี้ไม่มีแรงเสียดทานแล้ว  :coolsmiley: