mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: sloth on April 10, 2010, 08:10:37 PMTitle: ถามโจทย์ปัญหาใน young เรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับ
Post by: sloth on April 10, 2010, 08:10:37 PM
3-21 โลกมีรัศมี 6380 km และหมุนรอบแกนหนึ่งรอบ 24 h ถามว่า ถ้า a_{rad} ที่เ้ส้นศูนย์สูตรมีค่าสูงกว่า g ว้ตถุจะหลุดจากผิวโลกออกไปในอวกาศ อยากทราบว่าเพราะเหตุใดครับในเมื่อ a_{rad} มีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางไม่ใช่เหรอครับและ g ก็มีทิศลงสู่โลกไม่ใช่เหรอครับ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยครับผม >:A >:A >:A >:A >:A >:A


Title: Re: ถามโจทย์ปัญหาใน young เรื่องการเคลื่อนที่เป็นวงกลมครับ
Post by: Tangg on April 14, 2010, 01:50:37 PM
ลองเขียน Free Body ของวัตถุในแกนรัศมีของโลกดูสิครับ ลองดูว่า ถ้า a=g แล้ว Normal Force เป็นอย่างไร ดังนั้น ถ้า a>g วัตถุนั้นจะเป็นอย่างไร  :)