mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: GunUltimateID on March 05, 2010, 05:07:32 PMTitle: หม้อแปลงไฟฟ้ากับ หน่วย VAR (pat 3)
Post by: GunUltimateID on March 05, 2010, 05:07:32 PM
ข้อนี้ไม่แน่ใจครับเพราะไม่มีเฉลย เนื่องจากครั้งก่อนๆ สทศออกเฉลยมาแล้วถูกเด็กจับผิด เลยไม่ออกเฉลยมาอีก  :o

เค้าบอก P=1000KVA
และเค้าต้องการให้ \cos\theta  =0.8    
  เพราะฉะนั้นกำลังจินตภาพ ต้องตอบ  1000KVA \sin \theta =1000KVA x 0.6=600KVAR โดยที่ไม่ต้องใช้ข้อมูลแรกที่โจทย์ให้มาว่า \cos\theta =0.6 เลย
หรือว่าต้องเอา ครั้งใหม่ลบครั้งเก่าครับ  :idiot2: