mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: zealzonix on November 19, 2009, 06:32:29 PMTitle: การหา ความต้านทานรวม โดยใช้อนุพันธ์ของกำลังไฟฟ้ารวม
Post by: zealzonix on November 19, 2009, 06:32:29 PM
เคยได้ยินมาครับว่า

เราสามารถหาความต้านทานรวมของวงจร โดยการใช้อนุพันธ์ของกำลังไฟฟ้ารวมเทียบกระแสไฟฟ้า แล้วให้เท่ากับ 0

อยากทราบครับว่า มันมาได้อย่างไรครับ  :buck2:


ขอบคุณมากครับ