mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: nuttawuts on September 23, 2009, 11:20:24 PMTitle: แรงระหว่างขดลวด 2 ขด
Post by: nuttawuts on September 23, 2009, 11:20:24 PM
ขดลวดรัศมี R 2 ขด วางห่างกัน d ทั้งคู่มีกระแส I ไหลผ่านในทิศเดียวกัน อยากทราบว่าแรงดึงดูดระหว่างทั้งคู่ คำนวณได้ยังไงครับ ? :idiot2:

ขอบคุณครับ


Title: Re: แรงระหว่างขดลวด 2 ขด
Post by: tip on September 24, 2009, 05:36:26 PM
ขดลวดรัศมี R 2 ขด วางห่างกัน d ทั้งคู่มีกระแส I ไหลผ่านในทิศเดียวกัน อยากทราบว่าแรงดึงดูดระหว่างทั้งคู่ คำนวณได้ยังไงครับ ? :idiot2:

ขอบคุณครับ
จุดศูนย์กลางของทั้งสองวงอยู่บนแนวแกนเดียวกันหรือเปล่่าครับ :idiot2:
ถ้าหากอยู่บนแนวเดียวกันแล้ว จะทำอย่างนี้ครับ
หาสนามแม่เหล็กเนื่องจากวงที่1ในแนวแกนสมมาตรที่ระยะห่าง d จากจุกศูนย์กลาง แล้วก็ประมาณให้ง่ายว่ามันเท่ากันที่ทุกจุดบนวงที่2 จากนั้นใช้สมการแรงแม่เหล็ก
\delta f=I\delta \vec{L}\times \vec{B}
กับส่วนที่ยาวน้อยๆบนวงที่2 แล้วจึงอินทิเกรตให้ครบวง จึงจะได้คำตอบ  ;)
ผิดพลาดอย่างไรแนะด้วยครับ


Title: Re: แรงระหว่างขดลวด 2 ขด
Post by: nuttawuts on September 26, 2009, 08:08:06 AM
ขอบคุณมากครับ แต่ว่าการทำแบบนี้จะเป็นการประมาณที่หยาบไปไหมครับ ??? โดยเฉพาะกรณีที d มีค่าน้อยๆ
ที่ผมลองคิดเอาไว้คือ ต้องหาสนามแม่เหล็กตามแนวเส้นรอบวงของขดลวดให้เจอก่อน  แล้วค่อยอินทิเกรตหาแรง
แต่ผมหาสนามไม่เป็นครับ  :buck2: