mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: JOMJAI on August 07, 2009, 12:08:41 AMTitle: รบกวนช่วยเฉลยวิธีทำหน่อยค่ะ
Post by: JOMJAI on August 07, 2009, 12:08:41 AM
 รบกวนช่วยทำให้หน่อยค่ะพอดีรู้คำตอบแล้วแต่ทำไม่ได้ค่ะช่วยแสดงวิธีทำให้หน่อยน่ะค่ะ 5 ข้อค่ะ
 1.วัตถุชิ้นหนึ่งติดอยู่กับปลายข้างหนึ่งของสปริงซึ่งยาว 2 เมตร  และ มีปลายข้างหนึ่งตรึงอยู่กับที่ถ้าวัตถุชิ้นนี้วางอยู่บนพื้นราบเกลี้ยง และกำลังเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย  โดยมีความเร็วมากที่สุด 2 เมตร / วินาทีและมีการกระจัดจากจุดสมดุลมากที่สุด  0.5 เมตร  อัตราเร็วเชิงมุมของการเคลื่อนที่นี้เป็นกี่เรเดียน/วินาที
   ก. 0.12                               ข.0.25                                
   ค. 1.00                               ง. 4.00   
 2.ในการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายของวัตถุใด ๆ ความเร่งของวัตถุมีเฟสนำหน้าความเร็วอยู่เท่าใด
   ก. 45   องศา                     ข. 90  องศา                        
   ค. 135   องศา                   ง.  270  องศา
  3.รถทดลองมวล  500  กรัม  ติดอยู่กับปลายลวดสปริงดังรูป  เมื่อดึงด้วยแรง 5 นิวตัน  ในทิศขนานกับพื้นจะทำให้สปริงยืดออก  10  เซนติเมตร  เมื่อปล่อยรถจะเคลื่อนที่กลับไปมาบนพื้นเกลี้ยงแบบฮาร์มอนิก      อย่างง่าย  ด้วยคาบเท่าไหร่
 ก. 0.63 วินาที                                  ข.  0.67  วินาที
ค.  1.60  วินาที                                  ง.  2.00  วินาที
4. วัตถุผูกกับเชือกยาว 25 cm แขวนไว้กับเพดานในลิฟต์ แกว่งไปมาแบบฮาร์มอนิกอย่างง่าย ซึ่งขณะนั้นลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งคงที่ 6 m/s2  ขณะนั้นคาบการแกว่งของมวลวัตถุเป็นเท่าใด (กำหนดให้ g = 10 m/s2 )
ก. 3.2 p  วินาที                   ข. 2.4 p  วินาที                      
ค. 0.5 p  วินาที                 ง. 0.25p วินาที  
5. เรือลำหนึ่งจอดทอดสมอ ณ ที่แห่งหนึ่ง กะลาสีส่งคลื่นเสียงความถี่ 365 เฮิรตซ์ ลงไปสะท้อน ที่ปะการังซึ่งอยู่ในน้ำตรงกับเครื่องส่งคลื่นซึ่งรับเสียงสะท้อนครั้งแรกได้ในเวลา 10 วินาที ถ้าความยาวคลื่นเสียงในน้ำเท่ากับ 4 เมตร ปะการังอยู่ลึกลงไปเท่าใด
ก. 1‚825 เมตร                           ข. 3‚650 เมตร
ค. 7‚300 เมตร                           ง. 14‚600 เมตร
รบกวนหน่อยน่ะค่ะ
 

 
Title: Re: รบกวนช่วยเฉลยวิธีทำหน่อยค่ะ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 07, 2009, 07:17:26 AM
ช่วยบอกมาก่อนว่าได้พยายามทำไปแล้วอย่างไรบ้าง ทำไมถึงทำไม่ได้ จะได้ช่วยถูกทาง อยากทำเองเป็นหรือเปล่า  :coolsmiley:

ในคำตอบข้อ 4  ทำไมถึงมี p โผล่ขึ้นมา  :idiot2: