mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: tdnet on July 02, 2009, 09:48:54 AMTitle: ประจุผ่านสนามแม่เหล็ก
Post by: tdnet on July 02, 2009, 09:48:54 AM
อัตราเร็วสำหรับประจุในสมการแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กเป็นอัตราเร็วเทียบกับกรอบหนึ่ง
แล้วเราจะเห็นยังไงอีกกรอบหนึ่งที่มองเห็นอัตราเร็วสัมพัทธ์ของประจุนั้นเป็นศูนย์เหรอครับ  >:A >:A