mPEC Forum

บทเรียน => Irodov บทที่ 1 => Topic started by: conantee on June 30, 2009, 05:51:01 PMTitle: Irodov ข้อ 1.160
Post by: conantee on June 30, 2009, 05:51:01 PM
1.160 รอกอยู่กับที่มีเชือกพาดอยู่โดยปลายหนึ่งผูกบันไดซึ่งมีคนคนหนึ่งอยู่ ในขณะที่อีกปลายมีก้อนน้ำหนักถ่วงมวล M ห้อยถ่วงไว้ เดิมระบบอยู่นิ่ง  แล้วคนมวล m ไต่ขึ้นไปตามบันไดได้การกระจัดแนวดิ่ง  l^\prime สัมพัทธ์กับบันได และหยุด ไม่ต้องคำนึงถึงมวลเชือกและแรงเสียดทานในรอก จงหาการกระจัด l ของจุดศูนย์กลางมวลของระบบ


Title: Re: Irodov ข้อ 1.160
Post by: PT_CIS on February 09, 2019, 12:15:03 AM
หลักฟิสิกส์ ;
1. เชือกเส้นเดียวกัน มีระยะทางการเคลื่อนที่เท่ากัน ส่งผลให้มี ความเร็ว และ ความเร่ง เท่ากันทั้งเส้น
2. ในข้อนี้ เราควรเลือกจุดอ้างอิงที่เหมาะสม กล่างคือ เราจะเลือกจุดกำเนิดเป็น จุด  \text {CM}
ขอเช็คคำตอบหน่อยน่ะครับ >:A ผมได้
 l_{\text{CM}} = \dfrac { m( l^ \prime ) - M ( l ^ \prime )}{ M +m } ทิศขึ้นเป็นบวก (ผิด)


Title: Re: Irodov ข้อ 1.160
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 11, 2019, 09:29:32 AM
^ คำตอบผิดครับ

ตอบ \vec{\ell} = \dfrac{m\vec{\ell^{\prime}}}{2M}


Title: Re: Irodov ข้อ 1.160
Post by: PT_CIS on February 11, 2019, 11:12:06 AM
อาจาร์ยปิยพงษ์ครับ ข้อนี้ใช้หลักการอะไรเหรอครับ :idiot2:
นี้คือหลักวิเคราะห์ของผมในตอนนี้ ซึ่งทำการแก้ไขแล้ว  :coolsmiley: แต่ก็ผิด :'(
1. บันไดก็มีมวล ซึ่งเราจะหามวลของบันไดได้จากกฎนิวตันข้อที่ 1 (ที่สรุปว่าบันได้มีมวลก็เพราะว่า ระบบของเรา อยู่นิ่ง ตั้งแต่ต้น)
2. ระบบ (บันได้ + คน) ไม่มี ผลรวม ของแรงภายนอก มาทำต่อระบบ จึงส่งผลให้  v_{CM}^{ \text {Before} } = v_{CM}^ { \text {After}} =0
3. สรุปคำตอบ โดย เราจะเลือกศูนย์กลางมวลเป็น บันได้ คน ตุ้มน้ำหนัก
อันใหม่ผมได้
 l = \dfrac {2m} {M-m} l^ { \prime}


Title: Re: Irodov ข้อ 1.160
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 11, 2019, 10:03:38 PM
หลักการคือกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน ข้อสอง ครับ