mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามปัญหาคณิตศาสตร์ => Topic started by: AYB on February 24, 2009, 08:30:24 PMTitle: ถามความเห็น ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 21 ก.พ. 2552 ครับ
Post by: AYB on February 24, 2009, 08:30:24 PM
ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นข้อ 3 นะครับ
โจทย์ให้ค่าประมาณถึงทศนิยมตำแหน่งที่ 3 ของ \sqrt 3 คือ 1.732 และ \sqrt 5คือ  2.236
ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
ก. 2.235+1.731\leq \sqrt 5 + \sqrt 3 \leq 2.237+1.733
ข. 2.235-1.731\leq \sqrt 5 - \sqrt 3 \leq 2.237-1.733

ข้อ ข. ผมคิดว่าผิดแน่ๆ ครับ ทีนี้คือข้อ ก. การที่เขาให้ \sqrt 3 = 1.732 หมายความว่า 1.7315\leq \sqrt{3}<1.7325
และ 2.2355\leq \sqrt{5}<2.2365
\therefore 2.2355+1.7315 \leq \sqrt 5 +\sqrt 3 <2.2365+1.7325
รวมเลขให้ดูเป็นแบบที่โจทย์ให้มา
2.236+1.731 \leq \sqrt 5 +\sqrt 3 <2.237+1.732 ซึ่งค่ามันจะอยู่ในช่วงที่แคบกว่าโจทย์ให้มาครับ

ผมคิดว่าจุดประสงค์ของโจทย์คือต้องการช่วงที่ถูกพอดี ไม่ใช่ว่าน้อยกว่า 0.001 แล้วก็มากกว่าอีก 0.001 ครับ
ไม่เช่นนั้น ถ้าโจทย์ให้ว่า 1.5+2.0 \leq \sqrt 5 +\sqrt 3 <2.0+2.5 ก็คงจะตอบว่าถูกได้ครับ
ผมเลยตอบว่า ผิด ผิด ไปครับ

ขอความคิดเห็นเพื่อนๆ ม.6 ด้วยครับ


Title: Re: ถามความเห็น ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 21 ก.พ. 2552 ครับ
Post by: Tung on February 25, 2009, 01:19:31 PM
ผมคิดว่า ข้อ 1 ถูกครับ

แม้ว่าช่วงที่ให้มาจะแคบกว่าช่วงที่ได้จากการคำนวน แต่มันก็ยังถูกไม่ใช่หรอครับ

ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นช่วงเดียวกับโจทย์พอดี


Title: Re: ถามความเห็น ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 21 ก.พ. 2552 ครับ
Post by: Blackmaglc on February 25, 2009, 09:06:32 PM
เห็นด้วยกับพี่ตุงครับ เพราะว่าโจทย์ถามว่าข้อใดถูกต้อง แล้วข้อความ ก. มันก็ถูก ก็เลยน่าจะตอบไปตามตรงครับTitle: Re: ถามความเห็น ข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ 21 ก.พ. 2552 ครับ
Post by: satansanti on June 26, 2009, 12:45:02 AM
ผมกลับคิดว่า ข้อข.ก็ยังถูกอยู่ดี เพราะสมมติเครื่องมากกว่า'หรือ'เท่ากับ
ถ้าเท่ากัน มันก็ยังถูกอยู่ดี

แต่เฉลยให้ข้อก.ถูกข้อเดียว งงนะนี่