mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: numnoy_noy on February 22, 2009, 05:25:11 PMTitle: ถามปัญหาโจทย์วิชากลศาสตร์(ไดนามิก) ครับผม
Post by: numnoy_noy on February 22, 2009, 05:25:11 PM
พี่พี่ครับผม
ช่วยด้วยนะครับผม
ทำเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสักที ไม่เข้าใจอะครับผม ช่วยด้วยนะครับผม
โจทย์มีทั้งหมด  6  ข้อครับผม

1.   จากรูปที่  1  ให้เขียน  Free  body Diagram  ของชิ้นส่วน  ABC
(http://www.uppicth.com/pics/97d7c870cf30b2d7c0133603ea481748.jpg) (http://www.uppicth.com/show.php?filex=97d7c870cf30b2d7c0133603ea481748.jpg)

2.   อนุภาคตัวหนึ่งมีการเคลื่อนที่ระนาบ  x-y  ตามสมการ  x=2t  และ y=cos(พายX/4)  จงหา   v  และ  a  ที่เวลา   10s  พร้อมทั้งวาดรูปการเคลื่อนที่ของอนุภาค บนระนาบ  x-y ด้วย

3.   จากภาพข้อ  3  ออกแรง  100N  ดันกล่องมวล   10Kg  ขึ้นบนพื้นเอียง  30  องศา  ที่เวลา  12 s  จงหาระยะ x  เมื่อแรง  100N  อยู่ในแกนเดียวกันกล่อง
(http://www.uppicth.com/pics/c0afa9744002740fe953164ddff2b4e5.jpg) (http://www.uppicth.com/show.php?filex=c0afa9744002740fe953164ddff2b4e5.jpg)

4.   จากภาคข้อ  4  วัตถุมวล  m  ถูกปล่อยจากหยุดนิ่ง  จาก  A  ไปตามรางสปริง  โดยสปริงมีการหดตัวสุดเป็นระยะทาง  X  เท่าใด  (หาระยะ  X )
(http://www.uppicth.com/pics/9d2a209686b2cd9ae8fcbd96cc5515a3.jpg) (http://www.uppicth.com/show.php?filex=9d2a209686b2cd9ae8fcbd96cc5515a3.jpg)

5.   จากภาพข้อ  5  ชาย  ก  และ  ออกแรงดันกล่องมวล  10Kg  จากหยุดนิ่ง  โดยแรงดันขึ้นอยู่กับเวลาและกราฟ  จงหาความเร็วของกล่องที่เวลา  4s
(http://www.uppicth.com/pics/bebcf19447b178524abfe95fea0553a5.jpg) (http://www.uppicth.com/show.php?filex=bebcf19447b178524abfe95fea0553a5.jpg)

6.   รถไฟมวล  30  ตัน  กำลังวิ่งลงทางทิศใต้ด้วยอัตราเร็ว   54 Km/hr  และรถมวล  1.2  ตัน  กำลังวิ่งลงทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยอัตราเร็ว  72  Km/hr  และเกิดการชนกันเกิดขึ้น  หลังจากการชน  รถไฟยังวิ่งไปในทิศทางเดิม  แต่อัตราเร็วลดลงเหลือ  36  Km/hr  จงหาอัตราเร็วของรถหลังจากการชน  และคำนวณด้วยว่าหลังจากการชนรถเคลื่อนที่ไปทางทิศทางใด   ติดไปกับรถไฟหรือไม่

ขอบคุณครับผม