mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์สอวน ฟิสิกส์ สอวน => Topic started by: CmKaN on February 09, 2009, 05:00:25 PMTitle: สงสัย "ธรรมนูญการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน" ครับ
Post by: CmKaN on February 09, 2009, 05:00:25 PM
จาก
# 8


ผู้ชนะจะได้รับรางวัลตามระดับคะแนนที่ทำได้ ดังนี้:

ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมจากผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดสามคนแรกคิดเป็น 100%
ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้ 90% หรือมากกว่าได้รับรางวัลดีเยี่ยม
ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 78% จนถึงน้อยกว่า 90% ได้รับรางวัลดีมาก
ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 65% จนถึงน้อยกว่า 78% ได้รับรางวัลดี
ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้ตั้งแต่ 50% จนถึงน้อยกว่า 65% ได้รับรางวัลชมเชย
ผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้น้อยกว่า 50% จะได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมการแข่งขัน
คะแนนตามที่กล่าวข้างต้นที่เป็น 90%, 78%, 65% และ 50% ให้คำนวณโดยการปัดเศษทิ้งเพื่อให้ได้จำนวนเต็มค่าน้อยกว่าที่ใกล้เคียงค่าเดิมที่สุด ผู้แข่งขันที่ได้คะแนนรวมสูงสุด จะได้รับรางวัลพิเศษ ศูนย์เจ้าภาพสามารถให้รางวัลพิเศษอื่นได้ตามที่เห็นสมควร

สงสัยครับว่า เกณฑ์การให้รางวัลคือให้รางวัลคนที่ทำคะแนนในการสอบได้ตามเปอร์เซนต์ที่กำหนดให้
หรือว่าเรียงตามลำดับคะแนนครับ >:A (เข้าใจคำถามหรือเปล่าครับ :buck2:)

ปล.ถ้าตามคะแนนที่ได้ก็แสดงว่าอาจจะมีโอกาศที่คนจะได้รางงัลดีเยี่ยมทุกคนใช่รึเปล่าครับ  :idiot2:??

ขอบคุณครับ :)

Link http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=149


Title: Re: สงสัย "ธรรมนูญการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน" ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 09, 2009, 05:32:58 PM
...

สงสัยครับว่า เกณฑ์การให้รางวัลคือให้รางวัลคนที่ทำคะแนนในการสอบได้ตามเปอร์เซนต์ที่กำหนดให้
หรือว่าเรียงตามลำดับคะแนนครับ >:A (เข้าใจคำถามหรือเปล่าครับ :buck2:)

ปล.ถ้าตามคะแนนที่ได้ก็แสดงว่าอาจจะมีโอกาศที่คนจะได้รางงัลดีเยี่ยมทุกคนใช่รึเปล่าครับ  :idiot2:??

ขอบคุณครับ :)

Link http://www.posn.or.th/index.php?option=com_content&task=view&id=61&Itemid=149

ตามเกณฑ์ที่กำหนดในธรรมนูญ  ถ้าเก่งกันทุกคน ก็มีโอกาสได้รางวัลดีเยี่ยมทุกคน แต่ไม่เคยเป็นเช่นนั้นเลย  ;D


Title: Re: สงสัย "ธรรมนูญการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน" ครับ
Post by: CmKaN on February 10, 2009, 08:31:12 PM
เข้าใจแล้วครับ  :) ขอบคุณครับ >:A

ปล.ตอนแรกนึกว่าเกณฑ์การให้จะเหมือนกันทุกวิชา  8)