mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: Who? on December 02, 2008, 11:29:25 AMTitle: ถามโจทย์ใน Young หน่อยครับ
Post by: Who? on December 02, 2008, 11:29:25 AM
โจทย์ปัญหาท้าทายข้อ 3-71 b) ครับ ที่ให้หามุม \phi ที่ให้พิสัยตามพื้นเอียงมีค่ามากที่สุดครับ


Title: Re: ถามโจทย์ใน Young หน่อยครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on December 02, 2008, 11:58:17 AM
โจทย์ปัญหาท้าทายข้อ 3-71 b) ครับ ที่ให้หามุม \phi ที่ให้พิสัยตามพื้นเอียงมีค่ามากที่สุดครับ

ถามอะไรในโจทย์ข้อนี้ครับ  คงไม่ใช่ให้ทำทั้งข้อให้ ใช่ไหม ?  ;D


Title: Re: ถามโจทย์ใน Young หน่อยครับ
Post by: Who? on December 02, 2008, 12:05:49 PM
โจทย์ปัญหาท้าทายข้อ 3-71 b) ครับ ที่ให้หามุม \phi ที่ให้พิสัยตามพื้นเอียงมีค่ามากที่สุดครับ

ถามอะไรในโจทย์ข้อนี้ครับ  คงไม่ใช่ให้ทำทั้งข้อให้ ใช่ไหม ?  ;D

ไม่ต้องครับ อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำวิธีหน่อยครับ ตรงที่วิธีแก้ปัญหาที่เขาบอกว่ามี 3 วิธีครับ