mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาฟิสิกส์อื่นๆ => Topic started by: tdnet on September 12, 2008, 11:29:18 PMTitle: แบบฝึกหัด สอวน ข้อ 21(ซ) หน้า 77 (กลศาสตร์)มีผิดอะคับ
Post by: tdnet on September 12, 2008, 11:29:18 PM
แบบฝึกหัด สอวน ข้อ 21(ซ) หน้า 77 (กลศาสตร์) 
โจทย์กำหนดชัดแล้วว่า t> 0
เฉลยบอกว่ามีสองค่า ค่านึงติดลบเขาเอามาใช้เป็นคำตอบด้วย

ไม่ทราบว่า มีใบแก้คำผิดข้อนี้ติดมารึเปล่่าคับ ผมยังหาไม่เจอเลย
 :idiot2:


Title: Re: แบบฝึกหัด สอวน ข้อ 21(ซ) หน้า 77 (กลศาสตร์)มีผิดอะคับ
Post by: FogRit on October 03, 2008, 09:51:11 AM
แปะไว้ในเว็บทีสิ ไม่มีหนังสือ


Title: Re: แบบฝึกหัด สอวน ข้อ 21(ซ) หน้า 77 (กลศาสตร์)มีผิดอะคับ
Post by: tdnet on October 04, 2008, 08:32:05 PM
ถ้าทั้ง A และ B กำลังเคลื่อนที่ตามแนวแกน X โดยที่ตำแหน่งของ A และ B ที่เวลา t ใด (t>0) เป็นฟังก์ชัน

x_{A}=x_{A}(t)\equiv1-t+3t^2
x_{B}=x_{B}(t)\equiv t-2t^2


ข้อ ซ ถามว่า  เมื่อตอนที่ A กับ B อยู่ห่างกัน 52 หน่วย ระยะทางนั้น t มีค่าเท่าไร
 (เฉลยบอกว่า 17/5 หน่วย กับ -3 หน่วย)

ผมขอละข้อ ก-ช ไว้ก่อนนะครับ ผมไปต่างจังหวัดหลายวันคิดว่ากลับมาถ้ามีเวลาจะเขียนให้คนอื่นๆได้ฝึกทำครับ^ ^