mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ของไหล => Topic started by: gob11007 on August 14, 2008, 10:21:54 AMTitle: ตำแหน่งที่แรงดันเฉลี่ยของน้ำกระทำต่อเขื่อน
Post by: gob11007 on August 14, 2008, 10:21:54 AM
คือผมอย่างจะทราบว่าตำแหน่งที่แรงดันเฉลี่ยของน้ำกระทำต่อเขื่อนที่เป็นเขื่อนตรงในแนวดิ่ง อยู่ที่ต่ำแหน่งไหนครับ และจะหาได้ยังไงครับ


Title: Re: ตำแหน่งที่แรงดันเฉลี่ยของน้ำกระทำต่อเขื่อน
Post by: Glordy Piscesa on September 03, 2008, 10:04:44 AM
ตามที่เราเข้าใจนะ (ถ้าผิดให้รีบแก้โดยด่วน)

คือมีเขื่อนสูง h กว้าง L มีของไหลความหนาแน่น\rho
เราว่าคุณ gob11007 เข้าใจผิดตั้งแต่ต้นนะ

คืออย่างแรกเลยนะ ... ความดันเนื่องจากน้ำที่มีต่อเขื่อนจะมากขึ้นเมื่อลึกขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแรงที่นำ ต่อ dA ของเขื่อน
ซึ่ง dA = (L)(dh) ให้นึกภาพแถบพื้นที่แคบๆ ที่อยู่ในแนวระดับ จะมีแรงกระทำต่อ dA แตกต่างกันออกไป ซึ่ง dF = \rho gh (Ldh)
แต่เมื่อรวมแรงทั้งหมดที่ทำต่อผนังเขื่อนแล้ว ซึ่งเป็น แรงรวม หรือแรงทั้งหมดที่ทำต่อเขื่อน ซึ่งหาจากการรวม
แต่ละแรง dF
ที่มีขนาดแตกต่างกัน และกระทำที่คนสะจุด ของเขื่อน แต่มันขนานกัน

จากธรรมชาติของแรงดันที่พูดข้างต้นเราว่ามันจึง ไม่มีความหมาย ที่จะหาจุดๆ หนึ่ง หรือ ระดับความสูง ระดับหนึ่งบนเขื่อนที่
จะเเทนว่าแรงทั้งหมดกระทำที่ระดับความสูงนั้น แต่มันกลับเป็นแรงทั้งหมดที่ของไหลทำต่อเขื่อน

หวังว่าจะช่วยอะไรบ้างนะ


Title: Re: ตำแหน่งที่แรงดันเฉลี่ยของน้ำกระทำต่อเขื่อน
Post by: keaul28 on September 15, 2008, 07:44:25 PM
ก็คิดสมดุล ใช้โมเมนต์

ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าจะทำที่ตำแหน่ง h/3 ลองคิดดูครับ


Title: Re: ตำแหน่งที่แรงดันเฉลี่ยของน้ำกระทำต่อเขื่อน
Post by: gob11007 on September 16, 2008, 10:34:06 PM
คือตอนนี้ผมสับสนอยู่ว่า มันอยู่ที่ระยะ ครึ่งหนึ่งของความสูง หรือ หนึ่งในสามของความสูง ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ไหนกันแน่
เพราะเคยมีเพื่อนๆบอกมาทั้ง2อย่างนี้เลยครับแต่ไม่มีใครให้คำอธิบายเลย
ก็คิดสมดุล ใช้โมเมนต์
อยากให้คุณkeaul28ช่วยอธิบายการหาด้วยวิธีนี้ให้ผมทีสิครับ :idiot2: :idiot2:


Title: Re: ตำแหน่งที่แรงดันเฉลี่ยของน้ำกระทำต่อเขื่อน
Post by: FogRit on September 24, 2008, 02:51:40 PM
ตามที่เราเข้าใจนะ (ถ้าผิดให้รีบแก้โดยด่วน)

คือมีเขื่อนสูง h กว้าง L มีของไหลความหนาแน่น\rho
เราว่าคุณ gob11007 เข้าใจผิดตั้งแต่ต้นนะ

คืออย่างแรกเลยนะ ... ความดันเนื่องจากน้ำที่มีต่อเขื่อนจะมากขึ้นเมื่อลึกขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นแรงที่นำ ต่อ dA ของเขื่อน
ซึ่ง dA = (L)(dh) ให้นึกภาพแถบพื้นที่แคบๆ ที่อยู่ในแนวระดับ จะมีแรงกระทำต่อ dA แตกต่างกันออกไป ซึ่ง dF = \rho gh (Ldh)
แต่เมื่อรวมแรงทั้งหมดที่ทำต่อผนังเขื่อนแล้ว ซึ่งเป็น แรงรวม หรือแรงทั้งหมดที่ทำต่อเขื่อน ซึ่งหาจากการรวม
แต่ละแรง dF
ที่มีขนาดแตกต่างกัน และกระทำที่คนสะจุด ของเขื่อน แต่มันขนานกัน

จากธรรมชาติของแรงดันที่พูดข้างต้นเราว่ามันจึง ไม่มีความหมาย ที่จะหาจุดๆ หนึ่ง หรือ ระดับความสูง ระดับหนึ่งบนเขื่อนที่
จะเเทนว่าแรงทั้งหมดกระทำที่ระดับความสูงนั้น แต่มันกลับเป็นแรงทั้งหมดที่ของไหลทำต่อเขื่อน

หวังว่าจะช่วยอะไรบ้างนะ


เขาถามว่าตำแหน่งไหนไม่ใช่ แรงทั้งหมดเท่าไหร่่ ร้อนวิชา calculus หรือว่าเข้าใจคำถามผิดไป ?