mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 24, 2008, 04:21:59 PMTitle: ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2008 ที่ฮานอย ภาคปฏิบัติ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 24, 2008, 04:21:59 PM
ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2008 ที่ฮานอย ภาคปฏิบัติ  ข้อสอบมีทั้งหมด 17 หน้า  :o
Title: Re: ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2008 ที่ฮานอย ภาคปฏิบัติ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 24, 2008, 04:23:07 PM
(ต่อ)
Title: Re: ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2008 ที่ฮานอย ภาคปฏิบัติ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 24, 2008, 04:24:13 PM
(ต่อ)
Title: Re: ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2008 ที่ฮานอย ภาคปฏิบัติ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 24, 2008, 04:25:27 PM
(ต่อ)
Title: Re: ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 39 ปี 2008 ที่ฮานอย ภาคปฏิบัติ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 24, 2008, 04:26:21 PM
(หน้าสุดท้าย  :buck2:)
Title: Re: ข้อสอบฟิสิกส์โอลิมปิกระหว่างประเทศ คũ
Post by: Great on July 24, 2008, 05:21:01 PM
โจทย์ยาวมากเลยครับ  :o ผมอ่านตั้งครึ่งชั่วโมงกว่าจะอ่านจบ  :buck2: แล็บเวียดนามน่าสนใจมากครับ ผมอยากจะลองทำจริงๆดู (ถ้ามีโอกาส :))

ตอนนี้ทีมไทยคงกำลังสอบกันอยู่ เสร็จคงประมาณหนึ่งถึงสองทุ่ม ขอให้ผู้แทนทำแล็บเสร็จเรียบร้อยทุกคน  ;) (ตอนนี้บางคนอาจจะกำลังหนักใจกับวงจรไดโอดอยู่ก็ได้ ;D)