mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: Blackmaglc on April 11, 2008, 08:52:50 PMTitle: ถามปัญหาจากหนังสือของ Young ครับ
Post by: Blackmaglc on April 11, 2008, 08:52:50 PM
ผมลองทำข้อที่ 5-113 ในหนังสือของ Young and Freedman

ที่เป็นระบบรอกสองอันอันหนึ่งไม่เคลื่อนที่ อีกอันเคลื่อนที่ได้

แต่ไม่เข้าใจและคิดไม่ออกครับ  :(

รบกวนผู้ที่เข้าใจช่วยชี้แจงหน่อยครับ ขอบคุณครับ  :)


Title: Re: ถามปัญหาจากหนังสือของ Young ครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 12, 2008, 09:47:00 AM
ผมลองทำข้อที่ 5-113 ในหนังสือของ Young and Freedman

ที่เป็นระบบรอกสองอันอันหนึ่งไม่เคลื่อนที่ อีกอันเคลื่อนที่ได้

แต่ไม่เข้าใจและคิดไม่ออกครับ  :(

รบกวนผู้ที่เข้าใจช่วยชี้แจงหน่อยครับ ขอบคุณครับ  :)

1. กำหนดตำแหน่งของวัตถุทุกชิ้นในรูป โดยบอกเทียบกับจุดอ้างอิงที่เลือกตามสะดวก เช่นจุดบนเพดาน
2. เลือกทิศทางอ้างอิงที่เป็นบวก
3. เขียนแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับวัตถุแต่ละชิ้น
4. เขียนกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันสำหรับวัตถแต่ละชิ้น
5. นับจำนวนตัวแปรเทียบกับจำนวนสมการ จะเห็นว่าจำนวนตัวแปรมากกว่าจำนวนสมการ เพราะฉะนั้นต้องหาข้อมูลเพิ่ม
6. ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จากเงื่อนไขที่ว่าเชือกยาวคงตัว ซึ่งจะให้ความสัมพันธ์ระหว่างความเร่งของวัตถุทั้งหลาย (เชือกมีสองเส้น)
7. เมื่อได้จำนวนสมการเท่ากับจำนวนตัวแปรแล้ว ก็แก้สมการได้ตามต้องการ

ที่จริงน่าจะเรียนแล้วในค่ายสอวน.แรก แต่คงไปร่ายมนต์ดำอยู่ที่ค่ายอื่นมั๊ง เลยพลาดไป  ;D
Title: Re: ถามปัญหาจากหนังสือของ Young ครับ
Post by: Blackmaglc on April 12, 2008, 11:46:16 AM
อ๋อ! (คิดว่า)เข้าใจแล้วครับ  :)  :)  :)

คือผมเข้าใจผิดดังนี้

 แรงที่ทำต่อรอก B คือ \vec{T}_{C}(ทิศขึ้น) และ 2\vec{T}_{A}(ทิศลง)
ไม่ใช่   \vec{T}_{C}(ทิศขึ้น) และ  m_{1}\vec{g}+m_{2}\vec{g}(ทิศลง)

แล้วให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวก ได้ว่า
T_{C}-2T_{A}=m_{B}\left( -a_{3}\right)

แต่  m_{B}=0ดังนั้น T_{C}=2T_{A}

ขอบคุณอาจารย์มากครับที่ชี้แนะ  ;D