mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: Conqueror on March 10, 2008, 04:51:52 PMTitle: ความถี่รีโซแนนซ์ของวงจร R L C
Post by: Conqueror on March 10, 2008, 04:51:52 PM
โจทย์ :: มีตัวต้านทาน R ตัวหนึ่งอนุกรมอยู่กับตัวเหนี่ยวนำ L โดยตัวต้านทานและตัวเหนี่ยวนำขนานอยู่กับตัวเก็บประจุ C และทั้งหมดขนานกับแหล่งวงจรกระแสสลับ  จงหาความถี่รีโซแนนซ์ของวงจร

ตามความเข้าใจของผม ความถี่รีโซแนนซ์ในวงจรกระแสสลับคือ ความถี่ที่ทำให้กระแสในวงจรมีค่ามากที่สุด หรือ น้อยที่สุด ไม่ทราบว่าผมเข้าใจแบบนี้ถูกหรือไม่ครับ ผมว่าคงมีคำอธิบายได้ดีกว่านี้

และวิธีที่ผมทำในข้อนี้คือ ผมหาความต้านทานรวมในวงจร ซึ่งมีค่าเท่ากับ \displaystyle{\frac{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} + 1}}(ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าครับ  :idiot2:)จากนั้นผมก็ดิฟความต้านทานรวมในวงจรเทียบกับความถี่เชิงมุมจับเท่ากับ 0   แต่พอผมทำไปทำมารู้สึกว่าสมการมันจะยุ่งๆวุ่นๆไม่สวยเอาซะเลย(เหมือนมาผิดทาง :'( )

เลยอยากทราบว่า ผมจะหาคาวมถี่รีโซแนนซ์นี้ได้อย่างไรครับ

คำตอบมัน คือ \displaystyle{\frac{1}{2 \pi} \sqrt{\frac{L-CR^2}{CL^2}}}

รบกวนด้วยนะครับ  >:A >:A


Title: Re: ความถี่รีโซแนนซ์ของวงจร R L C
Post by: FogRit on September 23, 2008, 05:00:06 PM
Resonance ในวงจรไฟฟ้า ทำให้เกิดพลังงานสูงสุดตกที่ตัวต้านทานไม่ใช่เหรอ ?

เมื่อพิจารณาจากแผนภาพเฟสของกระแสที่ตกใส่ตัวต้านทานต่างๆ กระแสตกที่ตัวต้านทานเท่านั้น เพราะ ความต้านทานเชิงเหนี่ยวนำเท่ากับความต้านทานเชิงเก็บประจุ

ส่วนที่เข้าใจว่า "กระแสในวงจรมีค่ามากที่สุด หรือน้อยที่สุด" ไม่ใข่น่ะเอามาจากเซ็นเตอร์ที่ไหน ถามเพราะ ผมเคยอ่านเจอใน mpec มีคนเข้าใจแบบนี้เหมือนกัน

เพราะฉะนั้นข้อนี้คิดว่าไม่ต้องหาอนุพันธ์น่ะ

ตัวอย่าง resonant ในวงจรง่ายๆ
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/serres.html

ตัวอย่างการเกิด resonant แล้วเอาไปหลอกคนได้
http://techtv.mit.edu/file/824/#

นึกถึงตัวประหยัดไฟที่โดนแหกตามาครับ เขาติดตัวเหนี่ยวนำเอาไว้ก่อนแล้วค่อยเอาตัวเก็บประจุไปแป