mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: Conqueror on March 07, 2008, 08:20:20 PMTitle: ประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ
Post by: Conqueror on March 07, 2008, 08:20:20 PM
เรารู้ว่าถ้าประจุเคลื่อนที่มันจะสร้างสนามแม่เหล็กขึ้นด้วย แล้วถ้ามันเคลื่อนที่ในสนามเม่เหล็กที่สม่ำเสมอ สนามแม่เหล็กที่ประจุสร้างไม่มีผลต่อสนามแม่เหล็ก(สม่ำเสมอ)ที่ประจุเคลื่อนที่ผ่านหรอครับ(ยังสม่ำเสมออยู่ได้อย่างไร)

รบกวนอธิบายด้วยครับ   >:A >:A

 


Title: Re: ประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ
Post by: psaipetc on March 07, 2008, 09:26:45 PM
ต้องลองคำนวณขนาดสนามแม่เหล็กที่ประจุทำให้เกิด แล้วเทียบขนาดกับสนามแม่เหล็กที่มีอยู่แล้วดูครับ :)


Title: Re: ประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ
Post by: Conqueror on March 07, 2008, 09:32:58 PM
ถ้าสนามแม่เหล็กที่ตัวประจุสร้างมีขนาดน้อยกว่าขนาดสนามแม่เหล็กที่ประจุเคลื่อนที่ผ่าน เราจะถือว่าสนามที่ประจุเคลื่อนที่ผ่านมันคงที่ใช่ไหมครับ


Title: Re: ประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ
Post by: psaipetc on March 07, 2008, 09:53:51 PM
ถ้าน้อยกว่ามากๆ ก็ประมาณได้ครับว่าสนามคงที่


Title: Re: ประจุที่เคลื่อนที่ในสนามแม่เหล็กที่สม่ำเสมอ
Post by: Conqueror on March 08, 2008, 12:23:09 AM
ขอบคุณครับ