mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ค่ายสอง 2550-51 ระดับไม่เกินม.4 => Topic started by: Torrez on January 20, 2008, 04:12:06 PMTitle: การคิดคะแนนค่ายสอง
Post by: Torrez on January 20, 2008, 04:12:06 PM
ไม่ทราบว่าการคิดคะแนนค่ายสอง นำคะแนนค่ายแรกมาพิจารณาหรือเปล่าครับ


Title: Re: การคิดคะแนนค่ายสอง
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 20, 2008, 05:24:31 PM
ไม่ทราบว่าการคิดคะแนนค่ายสอง นำคะแนนค่ายแรกมาพิจารณาหรือเปล่าครับ

เอามาคิดบางส่วน  ;D


Title: Re: การคิดคะแนนค่ายสอง
Post by: Torrez on January 23, 2008, 11:05:12 PM
เอามาคิดบางส่วน นี่ยังไงหรอครับ


Title: Re: การคิดคะแนนค่ายสอง
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 24, 2008, 07:16:06 AM
เอามาคิดบางส่วน นี่ยังไงหรอครับ

ไม่บอก  :o   เราไม่จำเป็นต้องรู้ ตั้งใจเรียนให้เต็มที่ก็พอแล้ว  ;D