mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: tip on January 10, 2008, 06:38:51 PMTitle: สัมประสิทธิการคืนตัว
Post by: tip on January 10, 2008, 06:38:51 PM
โจทย์มีอยู่ว่า
เรานิยามสัมประสิทของการคืนตัว \epsilonสำหรับการชนแบบประสานงาเป็นอัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วสัมพัทหลังชนต่ออัตราเร็วสัมพัทก่อนชน ถ้าลูกบอลกระดอนขึ้นสูงครั้งแรกเท่ากับ H_{1} ถ้า\epsilon มีค่าคงตัว จงแสดงว่าความสูงของ
การกระดอนครั้งที่ n คือ H_{n}=\epsilon ^{2n}h hคือความสูงที่ปล่อยครั้งแรก
ผมคิดมานานแล้วครับ ไม่รู้จะเริ่มยังไง คิดไม่ออกสักที อาจารย์ช่วยแนะให้ผมหน่อยครับ


Title: Re: สัมประสิทธิการคืนตัว
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 10, 2008, 06:51:12 PM
โจทย์มีอยู่ว่า
ลูกบอลกระดอนขึ้นสูงครั้งแรกเท่ากับ H_{1} ถ้า\epsilon มีค่าคงตัว จงแสดงว่าความสูงของ
การกระดอนครั้งที่ n คือ H_{n}=\epsilon ^{2n}h hคือความสูงที่ปล่อยครั้งแรก
ผมคิดมานานแล้วครับ ไม่รู้จะเริ่มยังไง คิดไม่ออกสักที อาจารย์ช่วยแนะให้ผมหน่อยครับ

ช่วยแก้โจทย์ข้างบนให้เต็ม ๆ ได้ไหม ไม่อย่างนั้นคนที่จะช่วยเขาจะตอบได้ยาก  :coolsmiley:


Title: Re: สัมประสิทธิการคืนตัว
Post by: tip on January 10, 2008, 07:11:22 PM
เติมเรียบร้อยแล้วครับ


Title: Re: สัมประสิทธิการคืนตัว
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 10, 2008, 09:41:40 PM
โจทย์มีอยู่ว่า
เรานิยามสัมประสิทของการคืนตัว \epsilonสำหรับการชนแบบประสานงาเป็นอัตราส่วนระหว่างอัตราเร็วสัมพัทหลังชนต่ออัตราเร็วสัมพัทก่อนชน ถ้าลูกบอลกระดอนขึ้นสูงครั้งแรกเท่ากับ H_{1} ถ้า\epsilon มีค่าคงตัว จงแสดงว่าความสูงของ
การกระดอนครั้งที่ n คือ H_{n}=\epsilon ^{2n}h hคือความสูงที่ปล่อยครั้งแรก
ผมคิดมานานแล้วครับ ไม่รู้จะเริ่มยังไง คิดไม่ออกสักที อาจารย์ช่วยแนะให้ผมหน่อยครับ

คิดทีละการกระดอน
หาอัตราเร็วก่อนกระทบพื้นจากความสูงที่ตกลงมา
หาอัตราเร็วหลังกระทบพื้นหลังการกระดอนทันทีจากความสูงที่ลูกบอลขึ้นไปได้
ใช้นิยามของสัมประสิทธิ์การคืนตัว

จะได้ H_1 ในรูป  H_0, H_2  ในรูป H_1  ไปเรื่อย ๆ   :coolsmiley:


Title: Re: สัมประสิทธิการคืนตัว
Post by: tip on January 12, 2008, 08:14:17 PM
ขอบคุณคับ