mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => สัพเพเหระ => Topic started by: ccchhhaaammmppp on October 20, 2007, 04:07:23 PMTitle: เกี่ยวกับแลปของที่อื่นๆ
Post by: ccchhhaaammmppp on October 20, 2007, 04:07:23 PM
ผมสงสัยว่า ผมได้คุยกับคนที่เรียนในสอวน.ศูนย์หนึ่ง

แล้วเวลาทำแลป เค้าให้ใช้ค่า g=10\mbox{m/s^2} แล้วให้รายงานค่า3หลัก

และยังไม่สอนการหาความคาดเคลื่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะหาความคาดเคลื่อนจากกราฟ

ไม่มีอะไรหรอกครับ มาบอกกล่าวเฉยๆ รู้สึกค้างคาในใจ


Title: Re: เกี่ยวกับแลปของที่อื่นๆ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 20, 2007, 04:59:35 PM
ผมสงสัยว่า ผมได้คุยกับคนที่เรียนในสอวน.ศูนย์หนึ่ง

แล้วเวลาทำแลป เค้าให้ใช้ค่า g=10\mbox{m/s^2} แล้วให้รายงานค่า3หลัก

และยังไม่สอนการหาความคาดเคลื่อนให้เพียงพอ โดยเฉพาะหาความคาดเคลื่อนจากกราฟ

ไม่มีอะไรหรอกครับ มาบอกกล่าวเฉยๆ รู้สึกค้างคาในใจ

กรรมของนักเรียนที่ศูนย์นั้น  :(