mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามปัญหาคณิตศาสตร์ => Topic started by: P o W i i on October 19, 2007, 10:08:01 PMTitle: ช่วยไขข้อสงสัยของผมเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ด้วยครับ
Post by: P o W i i on October 19, 2007, 10:08:01 PM
เป็นข้อสงสัยตั้งแต่เรียนแคลคูลัสใหม่ๆและยังหาคำอธิบายได้ไม่ค่อยพอใจครับ
เรารู้ว่า \displaystyle{\frac{d}{dx}x^2=2x}
แต่ \displaystyle{\frac{d}{dx}x^2=\frac{d}{dx}(x+x+...+x)} บวกกันจำนวนxตัว
=1+1+...+1=x
แทนที่จะเป็นดังสูตรข้างบน


Title: Re: ช่วยไขข้อสงสัยของผมเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ด้วยครับ
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 19, 2007, 10:20:56 PM
...
แต่ \displaystyle{\frac{d}{dx}x^2=\frac{d}{dx}(x+x+...+x)} บวกกันจำนวนxตัว
...

มีการใช้ xสองแห่งที่ไม่สอดคล้องกัน ตอนแรก x เป็นตัวแปรต่อเนื่อง แต่อีกตอนหนึ่งเป็นจำนวนนับที่ไม่ต่อเนื่อง  :coolsmiley:


Title: Re: ช่วยไขข้อสงสัยของผมเกี่ยวกับการหาอนุพันธ์ด้วยครับ
Post by: P o W i i on October 20, 2007, 11:58:27 PM
ขอบคุณอาจารย์ครับ