mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => สัพเพเหระ => Topic started by: elipsis on September 18, 2007, 08:36:00 PMTitle: อยากรู้ครับ- วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับอาชีพ
Post by: elipsis on September 18, 2007, 08:36:00 PM
อยากรู้ว่า
เรียน สาขาวิทยาศาสตร์บริสุทธิแล้ว พอจบไป สามารถเอาไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างครับ 
ขอบคุณครับ


แฆ่อญากรองเปรี่ญณฆวามเฅญฌิณเฎิมๆฎูบ้าง ไม่มีอะไลหลอก


Title: Re: อยากรู้ครับ- วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับอาชีพ
Post by: toaster on September 19, 2007, 09:51:30 PM
หุหุ ผมเดาว่าต้องอ่านจัสดู"อิฐ"มาแน่ๆเลย ข้อความแบบนี้

ป.ร. ว่างๆรองแศกญอณ้าณั้ญศ่งรงบอล์ฎณี้ฎูษิ หญากเปรี่ญณฆวามเฅญฌิณอีกฑี


Title: Re: อยากรู้ครับ- วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับอาชีพ
Post by: psaipetc on September 19, 2007, 11:15:48 PM
ยกตัวอย่างคนเรียนเพราะอยากเข้าใจ และหาเงินโดยการแปลหนังสือ เพื่อจะได้มีเวลาคิดเยอะๆครับ: http://www.edge.org/3rd_culture/barbour/barbour_index.html
ผมไม่ได้บอกให้เอาอย่าง แค่บอกว่าบางคนเขาแยกอาชีพกับการเรียนรู้อย่างเห็นได้ชัด  บางคนทำอาชีพเพื่อให้มีปัจจัยสี่และเวลาพอให้เข้าใจธรรมชาติมากชึ้น

อาชีพส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์โดยตรงครับ  คนที่เรียนวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์หลายๆคนจะให้ความสำคัญกับความสุขในการเข้าใจและค้นพบ มากกว่าคิดว่าจะเอาไปเปลี่ยนเป็นปัจจัยสี่และอื่นๆอย่างไร

อาชีพเท่าที่ผมเห็นเพื่อนๆผมทำก็มี นักวิจัย อาจารย์ คนดูแล hedge fund คนออกแบบ financial derivatives คนออกแบบเงื่อนไขการประกัน data mining expert ที่ปรึกษาธนาคาร ทำงานบริษัท software  ไกด์ธรรมชาติ ทำงานบริษัทยา ปั้นหล่อปฏิมากรรมขาย ทำหนังสือขาย คุมโรงงานผลิตอาหารสัตว์ เป็นหมอ ออกแบบเกม เป็นหมอสอนศาสนา บวช ฯลฯ


Title: Re: อยากรู้ครับ- วิทยาศาสตร์บริสุทธิ์กับอาชีพ
Post by: FogRit on November 28, 2007, 06:39:02 PM
http://www.google.com/jobs/energy/

ทำงานกับ google ไงครับในฐานะนักวิทยาศาสตร์