mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: southbridge on April 21, 2007, 05:49:20 PMTitle: อยากถามเกี่ยวกับ วิธีสร้าง สนามแม่เหล็ก หน่อยครับ
Post by: southbridge on April 21, 2007, 05:49:20 PM
อยากถามว่า ถ้าเราจะสร้าง สนามแม่เหล็ก เหมือนตามโจทย์พวก รางยิงแม่เหล็กไฟฟ้า อ่าครับ ที่เค้าสร้าง เส้นสนามแม่เหล็ก เป็นเส้นตรง คงที่ตลอด อยากทราบว่าเขา สร้างกันยังไงหรอครับ เห็นเปิดดูโจทย์แต่ละเล่ม ก็ไม่บอกวิธีสร้าง พอดีผมออกแบบอุปกรณ์ วัดแรงที่ใช้ในโครงงาน แล้วมันต้องใช้ แหล่งสนามไฟฟ้าที่ สร้างเส้นสนามออกมาตรงๆ และ คงที่ อยากถามว่า เค้าทำกันยังไงหรอครับ


Title: Re: อยากถามเกี่ยวกับ วิธีสร้าง สนามแม่เหล็ก หน่อยครับ
Post by: piti118 on April 22, 2007, 09:15:00 AM
ลองหา สนามแม่เหล็กไฟฟ้าในขดลวด โซลินอยด์ยาวมาก ๆ ๆ ๆ ๆ เทียบกับระยะที่เราสนใจ ดูสิครับ

หรือ ไม่ก็ลอง คูนี่ครับ http://en.wikipedia.org/wiki/Helmholtz_coil