mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: radio on February 25, 2007, 07:25:53 PMTitle: แสงที่ตกบนฉาก
Post by: radio on February 25, 2007, 07:25:53 PM
กระจกนูนมีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร โดยมีรัศมีความโค้ง 120 เซนติเมตร ถ้านำหลอดไฟเล็กๆดวงหนึ่งมาวางไว้หน้ากระจก 20 เซนติเมตร แล้วนำวัตถุทึบแสงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสยาวด้านละ 10 เซนติเมตร มาวางที่อีกด้านหนึ่งของหลอดไฟให้ห่างเล็กน้อย แสงจากหลอดไฟจะไปตกบนฉากซึ่งวางอยู่หน้ากระจกนูน 3 เมตร มีขนาดพื้นที่บนฉากกี่ตารางเมตร