mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาไฟฟ้าแม่เหล็ก => Topic started by: หมั่นโถ on January 18, 2007, 05:52:07 PMTitle: ปัจจัยการผลิตกระแสไฟฟ้าของไดนาโม
Post by: หมั่นโถ on January 18, 2007, 05:52:07 PM
ทราบข้อมูลมาว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตกระแสไฟฟ้าของไดนาโมมีอยู่ 3 ข้อ คือ
1.จำนวนรอบของขดลวดอาร์เมเจอร์ ยิ่งจำนวนขดลวดมากยิ่งผลิตกระแสได้มาก
2.ความเข้มของสนามแม่เหล็ก ยิ่งความเข้มมากยิ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก
3.ความเร็วรอบของขดลวดอาร์เมเจอร์ ยิ่งความเร็วรอบมากยิ่งผลิตกระแสไฟได้มาก

อยากทราบว่า เหตุใดจึงเป็นเช่นนี้...?

ยกตัวอย่างเช่น ข้อ 1 จำนวนรอบของขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งยิ่งจำนวนขดลวดมาก ก็ยิ่ง
มีความยาวของลวดยาวของลวดมาก ความต้านทานก็น่าจะยิ่งมาก แล้วปริมาณกระแสก็น่าจะยิ่งน้อยลง
แต่จากปัจจัยข้อ 1 กลับบอกว่ายิ่งขดลวดมากยิ่งผลิตกระแสไฟฟ้าได้มาก

และอยากถามเพิ่มเติม ว่าทำไมแม่เหล็กที่มีความหนาแน่มากจึงมีความเข้มของสนามแม่เหล็กมากขึ้นด้วย

ผู้รู้ ได้โปรดตอบด้วย...


Title: Re: ปัจจัยการผลิตกระแสไฟฟ้าของไดนาโม
Post by: Peace on January 18, 2007, 10:22:59 PM
ก่อนอื่นอย่าคิดว่าผลิตกระแสได้มาก ให้คิดเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าซะดีกว่า เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการเหนี่ยวนำคือ แรงเคลื่อนไฟฟ้า (แม้เราจะได้ยินคำว่า Induced Current หรือกระแสเหนี่ยวนำ)

1. คิดเหมือนต่อแบตเตอรี่แบบอนุกรมครับ ส่วนเรื่องความต้านทานของลวดนั้น จริงอยู่ที่ว่า ความยาวของลวดยาวของลวดมาก ความต้านทานก็น่าจะยิ่งมาก แต่ความต้านทานนั้นก็ยังน้อยนิดเมื่อเทียบกับความต้านทานของอุปกรณ์ไฟฟ้าชิ้นอื่นๆ (พิสูจน์ได้โดยการทำแลบ) ดังนั้นความต้านทานของลวดจึงถือว่าละทิ้งได้

2. และ 3. ผมไม่รู้ว่าจะอธิบายเป็นคำพูดล้วนๆ ยังไง เอาเป็นว่า แรงเคลื่อนไฟฟ้า  \epsilon = - N \frac{d \Phi}{dt}

N คือจำนวนรอบ
ส่วนฟลักซ์  \Phi นั้นขึ้นอยู่กับผลคูณของสนามแม่เหล็กกับพื้นที่ในระนาบที่ตั้งฉากกับสนาม ดังนั้นถ้าสนามแม่เหล็กมาก แรงเคลื่อนก็มาก (ข้อ 2) และถ้าหมุนเร็ว ระนาบตั้งฉากก็มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ( \frac{d}{dt} มีค่ามาก) ทำให้แรงเคลื่อนมาก (ข้อ 3)


Title: Re: ปัจจัยการผลิตกระแสไฟฟ้าของไดนาโม
Post by: วสิศ on February 21, 2007, 04:29:29 AM
กระแสไฟฟ้าที่ออกมาจากไดนาโมขึ้นอยู่กับโหลดที่ต่อกับไดนาโม ผมว่าน่าจะสรุปแบบนี้นะ
1.จำนวนรอบของขดลวดอาร์เมเจอร์ ยิ่งมากยิ่งผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้า(emf)ได้มาก
2.ความเข้มของสนามแม่เหล็ก ยิ่งความเข้มมากยิ่งผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้มาก
3.ความเร็วรอบยิ่งมากยิ่งผลิตแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้มาก

เพราะเราคำนวนหาแรงเคลื่อนไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องรู้ว่าโหลดเป็นอย่างไร สรุปแบบนี้ดีไหมเอย :gr8