mPEC Forum

บทเรียน => เรียนอังกฤษจากฟิสิกส์ และเรียนฟิสิกส์จากอังกฤษ => Topic started by: เกียรติศักดิ์ on November 16, 2006, 10:31:47 PMTitle: of และ for
Post by: เกียรติศักดิ์ on November 16, 2006, 10:31:47 PM
วันนี้หลังจากเรียนวิชาฟิสิกส์อนุภาคเสร็จ เพื่อนผมก็สังเกตไปที่หนังสือของอาจารย์เล่มหนึ่งที่ชื่อว่า Quantum Theory of Many-body Systems แล้วก็ถามคำถามหนึ่งกับผมครับ ว่าชื่อหนังสือเล่มนี้ตั้งชื่อว่า Quantum Theory for Many-body Systems ได้หรือเปล่า แล้วเขียนด้วย of กับ for นี้มันต่างกันอย่างไร คุยๆ กันอยู่ก็ไม่สามารถหาคำตอบได้ครับ

แต่เห็นหนังสือส่วนใหญ่ก็ใช้ of ทั้งนั้นเลย แล้วก็สังเกตกันว่า ถ้าใช้ for จะเป็นกรณีที่ว่า for Scientists and Engineers, for Dummies, ฯลฯ หรือทำนองนี้แทนครับ


Title: Re: of และ for
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 17, 2006, 06:00:00 AM
...

แต่เห็นหนังสือส่วนใหญ่ก็ใช้ of ทั้งนั้นเลย แล้วก็สังเกตกันว่า ถ้าใช้ for จะเป็นกรณีที่ว่า for Scientists and Engineers, for Dummies, ฯลฯ หรือทำนองนี้แทนครับ

ใช่แล้ว  มันจะเป็นทฤษฎีควอนตัมสำหรับระบบหลายวัตถุเรียน  :o


Title: Re: of และ for
Post by: เกียรติศักดิ์ on November 17, 2006, 11:51:59 AM
:D