mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหาคลื่น แสง เสียง => Topic started by: PARADOX on October 19, 2006, 09:57:30 PMTitle: รวมคลื่น
Post by: PARADOX on October 19, 2006, 09:57:30 PM
ไม่เข้าใจครับ


Title: Re: รวมคลื่น
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 19, 2006, 10:41:30 PM
จากฟังก์ชันคลื่นรวมที่ทำมาจะเห็นว่าฟังก์ชันคลื่นรวมมีค่าขึ้นกับตำแหน่งและเวลาแยกกัน  ถึงตอนนี้มันอยู่ที่การตีความหมายของเราว่าเราจะมองอย่างไร  การมองคลื่นมีสองวิธี
1.ดูที่เวลาขณะหนึ่ง เหมือนกับเอากล้องถ่ายรูปมาถ่าย จะเห็นรูปคลื่นที่ตำแหน่งต่าง ๆ ว่าสูงเท่าใด
2.ดูที่ตำแหน่งหนึ่งที่เวลาต่าง ๆ กันว่ามีค่าฟังก์ชันเปลี่ยนไปตามเวลาอย่างไร  นั่นคือมองว่าที่ตำแหน่งหนึ่ง ๆ มีอนุภาคกำลังสั่นขึ้นลงตามเวลาด้วยแอมพลิจูดขนาดหนึ่ง ขนาดสูงสุดของฟังก์ชันจากตำแหน่งกลางคือแอมพลิจูดที่ตำแหน่งนั้น ซึ่งในกรณีนี้ขึ้นกับว่า x มีค่าเท่าใด  บางตำแหน่งเมื่อแทนค่า x แล้วอาจมีค่าเป็นศูนย์ ทำให้ฟังก์ชันเป็นศูนย์เสมอไม่ว่าจะเป็นที่เวลาใด ตำแหน่งนี้จึงเป็นตำแหน่งบัพ

ที่เหลือคิดเอาเองต่อ  ;)