mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => สัพเพเหระ => Topic started by: NiG on July 28, 2005, 09:04:49 PMTitle: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on July 28, 2005, 09:04:49 PM
ตั้งกระทู้นี้เมื่อนานมาแล้ว กะว่าอ่านหนังสืออะไรดีๆ ก็จะเอามาลง

ทีนี้ผ่านไป 6 ปี = = รู้สึกว่ากระทู้มันรกมาก(รู้สึกด้วยว่าตรูโคตรแก่เลย) แล้วดูหาประโยชน์ไม่ค่อยได้
ผมจะตั้ง comment นี้เป็นสารบัญ บอกว่ารายละเอียดของเล่มไหนอยู่ที่ไหน คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการหาหนังสืออ่านนะครับ
( หรืออาจจะกลายเป็น ประมาณว่าน้องๆคนไหนอยากฉลาดก็...ไปหาเล่มอื่นอ่านแทน!!! ผ่าง!!) 

ในสารบัญอันนี้ จะแบ่งเป็น category ต่างๆตามที่เห็นด้านล่าง ลำดับของหนังสือจะในแต่ละ category จะเรียงตามความเก่าของการโพสต์ ซึ่งก็คือเวลาที่ผมเริ่มอ่าน...แม้ว่าหลายอันจะยังใช้ไม่คุ้ม... ระบบการเรียบเรียงจะเป็น

- ชื่อคนเขียน, ชื่อหนังสือ, สำนักพิมพ์, ปี หน้า.... #(ความเห็นที่เท่าไหร่)

สำหรับเล่มที่มี * ข้างหน้าคือเล่มที่ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดี ส่วนที่มี ** คือโคตรดี ดีมากๆ ดีแบบไม่ไหวแล้ว แนะนำด่วนที่สุด ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับกรุณาใช้วิจารณญาณก่อนซื้อไปเสพ

ส่วนที่ไม่มีอะไรคือ เล่มที่ผมไม่เคยอ่าน หรือจำไม่ได้ว่าเคยอ่าน หรืออ่านแล้วเฉยๆ(อย่างหลังจะมีน้อย) = = ซึ่งไมไ่ด้หมายความว่ามันไม่ดี

หนังสือบางเล่มก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ หรืออาจารย์มาแนะนำ ผมก็จะใส่เครดิตไว้ในวงเล็บด้านหน้า ว่าแนะนำโดยใครนะครับ เผื่อมีใครอยากอ่านหนังสือตาม คนดัง  :coolsmiley:

หวังว่ากระทู้นี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สนใจจะเรียนฟิสิกส์จริงจังนะครับ

รวมเนื้อหาหรือ Book set ต่างๆ (อาจจะเก็บไว้เป็นคัมภีร์สามัญประจำบ้านหรือใช้ในการอ้างอิง)

- **L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics หน้า 2 #20
- Graham Woan, The Cambridge Handbook of Physics Formulas หน้า 2 #27
- **เซ็ต หนังสือของ สอวนฟิสิกส์ ของอาจารย์ วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์ (+ อาจารย์ อนันตสิน เตชะกำพุช ในเล่ม 2) หน้า 2 #28
- **(conantee) The Feynman Lectures on Physics หน้า 3 #33
- **อำนวย พลสุขเจริญ (conantee) ,Umnouy Lectured on Physics, หน้า6 #83

รวมโจทย์ปัญหา (เคยใช้ตอนอยู่ในค่าย)

- *200 Puzzling Physics Promblems, Cambridge University Press. หน้า1 #1
- *I.E. Irodov, Problems in General Physics, Mir Publishing, Moscow หน้า 1 #2
- L.A. Sena, A Collection of Question and Problems in Physics, Mir Publishing Moscow หน้า 2 #25
- W.G. Rees, Physics by Example, 200 Problems and Solution หน้า 2 #26
- **A.B.Pippard ,Cavendish Problems in Classical Physics หน้า 6#85
- Richard P. Feynman, Feynman's Tips on Physics,a problem-solving supplement to Feynman Lectures on Physics หน้า6 #86
- Feynman Lectures on Physics, Exercise/1964 หน้า 7 #95
- International Physics Oltmpiad Volume 1 ;Editor: Waldermar Gorzkowski (ประธาน IPhO), World Scientific หน้า 8 #108
- Nathan Newbury ,Michael Newman ,John Ruhl
,Suzanne Staggs ,Stephen Thorsett, Princeton Problems in Physics with Solution,Princeton University Press หน้า 8#108

กลศาสตร์คลาสสิค

- *Jerry B. Marion & T. Thornton, Classical Dynamics of Particles and Systems หน้า 1 #4
- *Walter Greiner, Classical Machanics, Systems of Particle and Harmiltonian Dynamics หน้า 2 #21
- *R. Douglas Gregory, Classical Mechanics หน้า 8 #108
-** L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics volume 1: Mechanics หน้า 2 #20
- Tom W.B. Kibble & Frank H. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 5th edition 2004 หน้า 11 #162

แม่เหล็กไฟฟ้า

- (อาจารย์ปิยพงษ์) รวมแนะนำหนังสือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของ David J. Griffith หน้า 5 #71
- William H. Hayt, Jr. ,Engineering Electromagnetics หน้า 6# 84
-(engrit) R.W.P King, Fundamental Electromagnetic Theory
-(engrit) Hermann A. Haus, Electromagnetic Fields and Energy
-(engrit) J.Schwinger, Classical Electrodynamics
-** L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics volume 2: Classical Theory of Field หน้า 11#157


อุณหพลศาสตร์

- *F.Mandl, Statistical Physics หน้า 1#7
- (PoWii) F Sears, M Zeemansky, Heat and Thermodynamics, Mcgraw Hill หน้า 1 #13
- Thomas P. Espinola, Introduction to Thermophysics หน้า 9#97
-** L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics volume 5:Statistical Physics part 1


คลื่นแสงเสียง

- Frank S. Crawford Jr,Waves berkeley physics course-volume 3 หน้า 5 #64
- *Francis A. Jenkins, Harvey E. White, Fundamentals of Optics หน้า 7 #96

คณิตศาสตร์

- *ดร. ธีรพันธุ์ สันติเทวกุล, แคลคูลัสสามวัน หน้า 1 #12
- (PoWii) Howard Anton, Irl Bivens, Stephen Davis, Calculus: Early Transcendentals Single and Multivariable, Textbook and Student Study Guide , 8th Edition หน้า 1#14
- *Sadri Hassani, Mathematical Methods for stdents of physics an related fields, Springer หน้า 6 #82
- **(phys_pucca)Mary L. Boas, Mathematical Methods in Physical Science, หน้า 8 #112

ควอนตัมฟิสิกส์

-John Polkinghorne, Quantum Theory a very short introduction หน้า 2 #19
- *Stephen Gasiorowicz, Quantum Physics หน้า 3 #30
-(earth_maker) K.W. Ford, The Quantum World, Harvard University Press หน้า 3 #36
-(earth_maker) G. Garmow, Thirty years that shook physics, Dover หน้า 3 # 36
-(earth_majer) J.P. McEvoy, Introducing Quamtum Theory, Icon Books หน้า 3 #36
-*David J. Griffith , Introduction to Quantum Mechanics, Prentice Hall Publishing หน้า 11 #154
- **J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison-Wiley Publishing company หน้า 11 #154
- **P.A.M. Dirac, Principle of Quantum Mechanics, Oxford university press. หน้า 11 # 154
- (Brown University Recommended จาก เอิร์ท) R. Shankar, Principle of Quantum Mechanics second edition,Plenum Press หน้า 11 #154
- (Oxford University Recommended จาก จิรเมธ )James Binney & David Skinner, Physics of Quantum Mechanics หน้า 11 #154
-(engrit)Julian Schwinger,Quantum Mechanics: Symbolism of Atomic Measurements
-(engrit)Richard P. Feynman, A. R. Hibbs,Quantum Mechanics and Path Integrals
- Chris Isham, Lectures on Quantum Theory Mathematical and Structural Foundations, Imperial College Press 1995 หน้า 11 #162


ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

- (nklohit) Theodore Frankel, The Geometry of Physics: An Introduction,Cambridge University Press; Revised edition, 1999 หน้า 11#158
ที่เหลือข้างล่างอยู่ในหน้า 11#157
- **L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Classical Field Theory,4th revised English edition
- *Robert M. Wald, General Relativity, University of Chicago Press, 1984
- **Sean Carroll, Spacetime and Geometry, Addison Wesley, 2004
- *Arthur S. Eddington, Space Time and Gravitation, Cambridge University Press, 1920 
- J.Foster & J.D. Nightingale, A Short Course in General Relativity 3rd edition, Springer, 2006
- **B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Modern Geometry - Methods and Applications 2nd edition volume 1, Springer 1984
- Charles W.Misner, Kip S. Thorne, John A. Wheeler, Gravitation, W.H. Freeman and Company, 1973
Quantum Field Theory แบบทั่วไป

หน้า 11 #163
- *M. Peskin & D. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory,Addison - Wesley 1995
- *Lewis Ryder,Quantum Field Theory, Cambridge University Press 2nd edition 1996
- *Mark Srednicki, Quantum Field Theory, Cambridge University Press 2007
- S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol 1, Cambridge University Press 1995
- **A. Zee, Quantum Field Theory in a nutshell Princeton University Press 2nd edition 2010

หน้า 11 #164
- *David Tong, Lectures on Quantum Field Theory
- *Sidney Coleman, Aspects of Symmetry Cambridge University Press 1985
- *Richard MacKenzie, Path Integral Methods and Applications, 2000
-(อ.ปิยบุตร) C. Itzykson & J.Zuber, Quantum Field Theory, McGraw - Hill 1980
-(อ.ปิยบุตร) J.D. Bjorken & S. Drell, Relativistic Quantum Fields, McGraw - HillString Theory

- Michael B. Green, John H. Schwarz, Edward Witten, Superstring Theory, Cambridge University Press, 1987 หน้า 11 #161
-* D. Tong's Lecture notes หน้า 11 #161อื่นๆที่ยังหา Category ลงไม่ได้

- *B. Greene, Elegant Universe, Vintage หน้า 3 #36
- Serway, Moses & Moyer, Modern Physics, 3rd Edition, หน้า 4 #56
- John Murray, Advance Practical Physics หน้า 8 #106รีวิวของ comment เก่าๆผมยังต้องไปปรับปรุงอีกพอสมควร ขอเวลาซักพักนะครับ สำหรับใครที่มีหนังสือแนะนำเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้นะครับ
   


Title: Re: หนังสือฟิสิกส์ดีๆที่น่าอ่าน
Post by: NiG on August 03, 2005, 09:57:49 PM
 200 Puzzling Physics Problems ของ Cambridge University Press

เป็นหนังสือที่ตัวผมสมัยก่อนชอบมาก เป็นหนังสือรวมโจทย์ที่เป็น"ปัญหาเชาวน์"ของฟิสิกส์พื้นฐานที่หลากหลาย
ผมชอบตรงที่ปัญหาบางปัญหามันดูแล้วยากและซับซ้อนมาก แต่วิธีทำในเฉลยกลับง่ายจนเหลือเชื่อ
หลายข้อใช้พลังคณิตศาสตร์ถึกๆ = =

หนังสือแบ่งเป็น 3 section คือส่วนคำถามสองร้อยข้อ คำใบ้ และเฉลยวิธีทำ(อาจจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่)

คำถามที่โหดถึงโหดมากจะมี * กับ ** เป็นตัวบอก ซึ่งหลายข้อถูกแปะไว้ใน Problem Solving Marathon : Mechanics
และเฉลยอย่างละเอียดโดยชาว mpec :DTitle: Re: หนังสือฟิสิกส์ดีๆที่น่าอ่าน
Post by: ampan on August 06, 2005, 06:43:37 PM
หนังสือเล่มนี้ ดีมากนะครับผมว่า หรือเปล่า ที่ผมชอบเพราะมันมี เฉลยวิธีคิด และก็มี แนะ ด้วย ซึ่งมัน ทำให้เราสบายใจมาก กว่า ของ Irodov  แล้วหนังสือ เล่มนี้ถูกแปลเป็น ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับ  เหอๆๆ  ;D


Title: Re: หนังสือฟิสิกส์ดีๆที่น่าอ่าน
Post by: NiG on August 07, 2005, 04:53:37 PM
Problem in General Physics ของ I.E.Irodov สำนักพิมพ์ Mir Publisher Moscow
 
เป็นหนังสือยอดฮิตเล่มหนึ่งของเด็กโอลิมปิกฟิสิกส์
มีโจทย์เยอะมากๆ(เคยลองบวกดูรู้สึกจะประมาณ 1867 ข้อ) แต่ไม่มีเฉลยวิธีทำในเล่ม :(
แบ่งเป็น 6 เรื่องหลักๆ Mechanics, Thermodynamics&Statistical Physics, Electromagnetism, Oscillation&Wave, Optics, Quantum Physics (จำชื่อเป๊ะที่เขียนไว้ในหนังสือไม่ได้)

โจทย์ของไอโรดอฟจะเป็นโจทย์ที่ตรงไปตรงมา และส่วนใหญ่ใช้นิยามตรงๆแก้ปัญหาได้ เหมาะมากกับคนที่ชอบทำโจทย์แบบมาราธอน
 
ตอนนี้ในเว็บนี้โครงการแปลและเฉลย Irodov อยู่ด้านบน อำนวยการแปลโดยพี่ conantee ลองเข้าไปดูไปทำกันได้ครับTitle: Re: หนังสือฟิสิกส์ดีๆที่น่าอ่าน
Post by: NiG on August 07, 2005, 04:57:47 PM
Classical Dynamics of Particles and Systems
ของ Jery B. Marion กับ Stephen T. Thonton

เกี่ยวกับกลศาสตร์ล้วนๆตามชื่อ มีเนื้อหาพร้อมแบบฝึกหัดท้ายบท

เนื้อหาส่วนว่าด้วยเรื่อง Lagrangian ต่อไปจนถึง Special Relativity

ตามที่ผมจำได้เล่มนี้ใช้คณิตศาสตร์แบบไม่อ้อมค้อม และเป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมอ่านเกี่ยวกับ Lagrangian
(ซึ่งตอนนั้นทำให้ผมประทับใจมากๆ)


Title: Re: หนังสือฟิสิกส์ดีๆที่น่าอ่าน
Post by: ampan on August 07, 2005, 08:56:47 PM
คุณ G  หาจากไหนครับ


Title: Re: หนังสือฟิสิกส์ดีๆที่น่าอ่าน
Post by: NiG on August 08, 2005, 08:28:45 PM
มีรุ่นพี่ใจดีให้ยืมไปซีครับ


Title: Re: หนังสือฟิสิกส์ดีๆที่น่าอ่าน
Post by: NiG on August 08, 2005, 10:38:34 PM
ต่อไปผมจะพยายามโพสต์วันละเล่ม จนกว่าจะหมดความรู้นะครับ
Statistical Physics ของ F. Mandl แปลเป็นไทยหมายถึงกลศาสตร์สถิติ
มีทั้งทิดสะดี แล้วก็โจทย์ ทีเนื้อหาตั้งแต่
-First Law
-Second Law
-Simple Thermodynamic Systems
-Heat Capacitive of solid
-Perfect Classical Gas
-Phase Equibria
-Perfect quantal Gas
-Black Body radiation
-System with variable Particle Numbers

ที่ว่าๆมานี่ผมยังอ่านไปได้แค่2บทเอง  :'(

ป.ล. เห็นคนมาดูตั้ง40กว่าคนแล้วปลื้มใจเหมือนกัน หวังว่ากระทู้นี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาซื้อเท็กซ์นะครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: FogRit on August 10, 2005, 02:48:25 PM
I.E.Irodov

Problem in General PhysicsTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: I am wathan on August 11, 2005, 06:11:29 PM
Quote
Classical Dynamics of Particles and Systems ของ Jery B. Marion กับ Stephen T. Thonton

Quote
คุณ G  หาจากไหนครับ

ที่ PB-Book ครับ มีแน่ๆ
อยู่แถวรังสิตไกลไปนิด (ความจริงไกลมากๆ)
ถ้าจะไปก็รวมๆกันหลายๆคน ไปซื้อหนังสือหลายๆๆๆๆๆเล่มจะได้คุ้มค่ารถ
(แล้วจะมีตังค์ซื้อหนังสือมั๊ยนี่  ???)

แต่พี่ซื้อตอนที่ PB-Book มาออกร้านที่มหาวิทยาลัยครับ  :)
ปกแข็ง หน้าปกดูขลังมากๆ 500 บาทเอง  ;D

http://einstein.sc.mahidol.ac.th/~u4705180


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on August 21, 2005, 08:44:33 PM
หนังสือ Morin ที่พี่ๆเคยพูดถึง ในกระทู้ ถามโจทย์ อยากให้คนมีช่วยๆเอาข้อมูลหนังสือมาลงให้หน่อยก็ดีนะครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on August 21, 2005, 08:56:24 PM
อยู่ที่ download ของ web นี้แหละครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on September 11, 2005, 09:33:19 PM
ขุดกระทู้นี้ขึ้นมา เพื่อนๆที่สอบ สวอน ม.4 ติด แล้วต้องการอ่านเรื่องแคลคูลัสไว้ล่วงหน้า
หนังสือที่อยากแนะนำให้อ่าน นะครับ

เรื่อง แคลคูลัสสามวัน ของ ดร. ธีรพันธุ์ สันติเทวกุล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต ปัตตานี มีขายที่ศุนย์หนังสือจุฬา สมัยเมื่อนานมาแล้วตอนนี้ไม่รู้จะยังมีอยู่รึเปล่า
ราคาไม่น่าจะแพงมาก ใครรู้ราคาช่วยๆมาบอกกันไว้ด้วยนะครับ

ผมคิดว่าเล่มนี้เขียนไว้สำหรับนักเรียนฟิสิกส์ แต่ก็มีหลายตัวอย่างที่ทำให้เห็นภาพได้ง่ายขึ้น อย่างการเพิ่มจำนวนของแบคทีเรีย etc.
ภาษาที่ใช้ก็เข้าใจง่ายและเห็นภาพดีมากๆ

ผมได้หนังสือเล่มนี้มาตอน ม.2 สมัยเริ่มอ่านฟิสิกส์ใหม่ๆ เป็นหนังสือที่ทำให้ผมหลงรักแคลคูลัสครับ ^ ^


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: P o W i i on September 11, 2005, 09:50:01 PM
หาเล่มนี้จากไหนดี
Heat and Thermodynamics
F Sears, M Zeemansky - McGraw
ใครเคยอ่านลองช่วยบอกคร่าวๆด้วย ดูจากชื่อคนแต่งน่าเชื่อถือดีTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: P o W i i on September 11, 2005, 09:53:46 PM
เมื่อวาน ผมไปเจอ
Calculus: Early Transcendentals Single and Multivariable, Textbook and Student Study Guide , 8th Edition
Howard Anton, Irl Bivens, Stephen Davis
ISBN: 0-471-74637-1
เล่มสีเขียวๆ ที่ศูนย์หนังสือจุฬา
ยังไม่ได้ลองอ่านเท่าไหร่ แต่ก็ดูดี


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ccchhhaaammmppp on September 16, 2005, 07:35:41 PM
ต่อไปผมจะพยายามโพสต์วันละเล่ม จนกว่าจะหมดความรู้นะครับ
Statistical Physics ของ F. Mandl แปลเป็นไทยหมายถึงกลศาสตร์สถิติ ก็ง่ายๆ เทอร์โมน่ะแหละ
มีทั้งทิดสะดี แล้วก็โจทย์ ทีเนื้อหาตั้งแต่
....

ที่ว่าๆมานี่ผมยังอ่านไปได้แค่2บทเอง :'(

ป.ล. เห็นคนมาดูตั้ง40กว่าคนแล้วปลื้มใจเหมือนกัน หวังว่ากระทู้นี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังหาซื้อเท็กซ์นะครับ
2บทก็เก่งแล้วครับ ผมเองถึงจะเป็นฟิสิกส์ เจอภาษาอังกฤษก็จอดแล้ว :(


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on September 26, 2005, 05:20:23 PM
เมื่ออาทิตย์ก่อนไปเดินเล่นที่ CU Book แล้วก็ลองหา ยังเล่ม 1 เล่ม 2 แปล ไม่ได้เลยครับ
แล้วก็ช่วงนี้เข้าค่าย 1 ด้วย พอจะหาซื้อ ยังแปล ทั้ง 2 เล่มได้ที่ไหนมั่งครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 26, 2005, 07:15:04 PM
เมื่ออาทิตย์ก่อนไปเดินเล่นที่ CU Book แล้วก็ลองหา ยังเล่ม 1 เล่ม 2 แปล ไม่ได้เลยครับ
แล้วก็ช่วงนี้เข้าค่าย 1 ด้วย พอจะหาซื้อ ยังแปล ทั้ง 2 เล่มได้ที่ไหนมั่งครับ


ขณะนี้เปลี่ยนตัวแทนขาย เลยเรียกเก็บหนังสือหมด และรู้สึกว่าสำนักพิมพ์หาตัวแทนขายยังไม่เรียบร้อย :(


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: zabutao on September 27, 2005, 12:14:22 AM
มีเป็นภาษาไทยไหมครับ...อ่านไม่ออก


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on September 30, 2005, 02:44:33 PM
Quantum Theory a very short introduction
ของ John Polkinghorne ซึ่งเปนอาจารย์ที่ Queen's College Cambridge
แต่ของสำนักพิมพ์ Oxford

สรุปใหม่อีกทีจากความทรงจำคือ เป็นหนังสือ popular science ที่ลึกกว่าระดับหนังสือกาตูนวิทยาศาสตร์
เหมือนหนังสือนิทานเล่าเรื่องการคิดค้น Quantum Theory และวิวัฒนาการ แล้วก็หลักสำคัญอย่างคร่าวๆในควอนตัมฟิสิกส์

จริงๆพอมาอยู่ที่อังกฤษแล้ว มีหนังสือที่เป็น "a very short introduction" เยอะมาก ซึ่งดูจากชื่อหนังสือและเนื้อหา(ซึ่งผมสมัยปี 2005 พอจะอ่านรู้เรื่อง) คิดว่าเป็นหนังสือให้คนที่ไม่ได้เรียนสายตรงอ่าน เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิชานั้นๆ

สำหรับเล่มนี้ซึ่งว่าด้วยเรื่องของ Quantum ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆๆๆ อยากให้จะคนที่ยังเรียนไปไม่ถึง quantum physics ลองหาอ่านดู
เป็นทั้งการฝึกภาษา แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพคร่าวๆของตัวทฤษฎีนี้ด้วยครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 25, 2005, 09:07:46 PM
พอดีไปเข้าค่าย สอวน ได้หนังสือติดตัวหลับบ้านไปหลายเล่ม
เอาเล่มแรกก่อนนะครับ

*เล่มนี้มารู้ตอนนี้เร็วนี้(หลังผ่านไปแล้วประมาณ 5 ปี) ว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดหนังสือในตำนาน!!
ที่เป็น influence ให้กับนักฟิสิกส์ระดับเทพหลายคน

"Mechanic ของ L.D.Landau and E.M.Lifshitz"

ซึ่งเป็นเล่มที่หนึ่งใน set หนังสือ 10 ชื่อ Course of Theoretical Physics ของ Landau กับ Lifshitz
และเป็นเล่มที่จะนำไปสู่เล่มต่อๆไป

หนังสือชุดนี้เริ่มเขียนในประมาณ 1940 ถึงเล่มที่ 8 เล่มสุดท้ายที่เขียนโดย Landau ประมาณ 1960
ก่อนที่ Landau จะประสบอุบัติเหตุรถยนต์ในปี 1962 และเสียชีวิตในปี 1968 จากอาการบาดเจ็บแทรกซ้อน

ตัวหนังสือเล่มที่ผมมีซึ่งเป็นฉบับที่พิมพ์ใหม่หลังลันเดาเสียชีวิตแล้ว จะเริ่มด้วยประวัติตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตของ Landau

มาดูประวัติของลันเดาที่ผมว่าน่าตื่นเต้นแล้วอยากเอามายั่วน้ำลายดู...
 ลันเดา เรียนจบโรงเรียนตั้งแต่อายุ 13 เข้ามหาลัยตอนอายุ 14 โดยเรียนพร้อมกันสองคณะคือ
ฟิสิกส์-คณิตศาสตร์ และ เคมี หลังเข้าเรียน graduate school ปีเดียวก็ publish เปเปอร์เกี่ยวกับ damping in quantum mechanics ซึ่งเป็นคนแรกที่ใช้ density matrix ในการอธิบาย state ของระบบในกลศาสตร์สถิติ ซึ่งตอนนั้น...ลันเดาเพิ่งอายุ 19 ปีเอง!
ลันเดายังเป็นผู้บุกเบิกสาขา Condensed matter จากงานวิจัยเรื่อง Liquid Helium รวมถึงเรื่อง theory of quantum fluid

บทแรกของลันเดาเปิดตัวมาด้วย Lagrangian ซึ่งอาจจะทำให้เข้าถึงยากสำหรับคนที่เริ่มเรียนฟิสิกส์ใหม่ๆ
เหตุผลที่ใช้อธิบายหรือการเลือกใช้กระบวนการทางคณิตศาสตร์แต่ละอัน เป็นคำอธิบายที่ลึกซึ้ง แต่ก็เป็นเหตุผลพื้นฐานจนเราคิดไม่ถึง
(เช่น ทำไม ระบบทางกลศาสตร์ ถึงบรรยายด้วยแค่ ตำแหน่ง,เวลา,ความเร็ว หรือทำไมพลังงานศักย์ของวัตถุในกลศาสตร์นิวตันถึงขึ้นกับตำแหน่งอย่างเดียว ทำไมไม่ขึ้นกับ เวลา หรือความเร็ว? )

ตัวอย่างของ application ใน mechanics ที่อยู่ในเล่มหนึ่ง "เป็นสิ่งที่น่าสนใจเอาไปใช้ได้จริงในชีิวิตการวิจัย" (tutor ตอนปี 1เคยบอกไว้)
ซึ่งแม้ว่าหลายอันจะไม่ได้อยู่ในเนื้อหาโอลิมปิกผมก็ยังคิดว่า กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและการให้เหตุผลทางฟิสิกส์ของลันเดา
เป็นสิ่งที่แบบ...สุดยอดอะ อยากจะเข้าถึงฟิสิกส์ให้ได้ระดับนี้มั่ง!!

หลายคนๆที่ผมรู้จักไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือนักวิจัย ถ้าลองอ่านลันเดาแล้ว ทุกคนก็บอกมาเหมือนกันคือ "สุดยอด" แม้ว่าตอนแรกๆจะอ่านยากไป แต่ก็หลายคนเหมือนกัน ก็ใช้ set ของลันเดาเป็นหนังสืออ่านในการทำวิจัย

ผมรู้สึกเสียดายมากๆที่ไม่ได้ทำความรู้จักกับเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้มาตั้งแต่ผมยืมหนังสือเล่มนี้ของอาจารย์วุทธิพันธุ์มา...ตอนม.3 = =
จนกระทั่งผ่านมาหลายปี จนผมแทบจะเข้ามหาลัย แต่ยังไงก็ตาม ผมต้องขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้ผมได้เจอกับหนังสือเล่มนี้มากๆ
ไม่อย่างนั้นผมคงไม่ได้ซาบซึ้งกับวิชาฟิสิกส์อย่างทุกวันนี้

ถ้าถามผมว่า ในหนังสือที่ผมมีทั้งหมด ถ้าผมจะแนะนำคนที่จะเรียนฟิสิกส์ให้อ่านเล่มไหนดี เล่มแรกที่ผมจะบอกคือ
Landau & Lifshitz เล่มหนึ่ง

ปล.
1 อ้างจาก Powii : Landau เล่มหนึ่งเป็นหนังสือที่ใช้เรียนในคอร์สกลศาสตร์ของ MIT ปีหนึ่ง
2 คนที่แนะนำหนังสือเล่มคนแรกคือ พี่โอเมก้า นพดล เมฆอารียะ ขอ ชาบูอีกรอบครับ
3 ตอนไปขอยืมอาจารย์วุทธิพันธุ์ อาจารย์ก็บอกว่า เป็นหนังสือที่สุดยอดมาก!
4 Landau เล่มสาม เป็นหนังสือแนะนำในคอร์สควอนตัมฟิสิกส์ของ คณะเคมีที่ Imperial College
5 ไม่นับในเรื่องการวิจัยที่ผมยังไม่รู้จะทำอะไร ตัว Landau และหนังสือชุดนี้เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ผมเรียนฟิสิกส์ทฤษฎีครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 25, 2005, 09:10:40 PM
Classical Machanics, Systems of Particle and Harmiltonian Dynamics
By Walter Greiner ของสำนักพิมพ์ Spinger(คนที่รู้รายละเอียดคงรู้ว่าว่าสำนักพิมพ์นี้แบบ...) 
เนื้อหาเกินโอลิมปิก แต่เหมาะแก่การอ่านเพื่อหาความรู้ มีตัวอย่างเยอะมากๆๆๆ
แต่คณิตศาสตร์โหดสุดยอด


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ccchhhaaammmppp on October 25, 2005, 09:25:08 PM
พอดีไปเข้าค่าย สอวน ได้หนังสือติดตัวหลับบ้านไปหลายเล่ม
เอาเล่มแรกก่อนนะครับ

Mechanic ของ L.D.Landau and E.M.Lifshitz
ไม่เหมาะกับคนเริ่มเรียนฟิสิกส์
เนื้อหาข้างในยากมาก เปิดมาบทแลกจะเป็นประวัติของ Lev Davidovuch Landau
และพอขึ้นเนื้อหามาก็จะเริ่มที่ Lagrangian เลย แล้วต่อไปก็จะเป็นเนื้อหาที่ลึกพอควรและใช้
Lagrangian อธิบาย

ฮ่าๆ G ชอบเลย มีlagrangian


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 25, 2005, 10:24:45 PM
จริงจริงเรื่อง Lagrangian ผมอ่านมาจาก Marion and Thornton คับ
แต่ก็ชอบนะไม่ใช่แค่ที่มันมี  Lagrangian หรอก
แต่อ่านยากมากเลย เพิ่งได้ไปเมื่อวาน เพิ่งอ่านประวัติเค้าไปได้ครึ่งเดียว
ส่วนเนื้อหาเปิดไป ไม่กี่หน้าก็เกือบลมจับ :'((แต่ยังไงก็ต้องอ่านให้เข้าใจให้ได้)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on October 26, 2005, 04:45:38 AM
อยากได้� :-X


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 27, 2005, 11:35:28 AM
มีที่ห้องสมุดสตางค์ครับ ออลืมไปพี่อำพันอยู่ ญี่ปุ่นนี่ครับ
งั้นก็อดไปก่อน  ;D

เล่มต่อไป
A Collection of Question and Problems in Physics ของ L.A.Sena
ของสำนักพิมพ์ Mir Publisher (เหมือน Irodov)
มีคนบอกมาว่าง่ายกว่า Irodov ครับ ผมเองก็เพิ่งทำไปได้นิดหน่อยก็เลย
ยังบอกไม่ได้ว่ายากกว่าหรือง่ายกว่า


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 27, 2005, 11:43:18 AM
ผมยังคงพิมพ์ต่อไปเรื่อย ไปค่ายม.4ได้หนังาสือมาเยอะ ;D
Physics by Example, 200 Problems and Solution ของ W.G.Rees
เป็นโจทย์ปัญหาแล้วก็มีวิธีทำแสดงให้ดูติดๆกันเลย เป็นการเรียนฟิสิกส์แบบใช้โจทย์ปัญหา ;D

 


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 28, 2005, 10:07:30 AM
ใครต้องการเรียนฟิสิกส์แบบท่องสูตรก็ต้องมาเจอเล่มนี้
The Cambridge Handbook of Physics Formulas ,Graham Woan
555+เห็นชื่อก็น่าจะรู้แล้ว มันเป็นหนังสือรวมสูตรต่างๆในหลายๆเรื่อง
ไม่ได้มีไว้เรียนฟิสิกส์ มันมีไว้ประกอบ เวลาคุณจำสูตร(ไม่ได้หมายความว่าให้ท่องสูตรไปทำโจทย์ แต่คุณคงปฏิเสธไม่ได้หรอกว่า ฟิสิกส์ก็มีอะไรให้จำเหมือนกัน)อะไรไม่ได้ก็เปิดเล่มนี้ดู
มันจะมีพวก useful formulars ทางคณิตศาสตร์ให้ดูด้วย

ขอย้ำว่าอย่าเอาไปใช้เป็นหนังสือเล่มหลักในการเรียนฟิสิกส์ เพราะก่อนที่จะจำคุณต้องเข้าใจมันซะก่อน ถ้าจำไม่ได้จริงๆแล้วถึงจะเปิดสูตรดูTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 28, 2005, 10:09:38 AM

ฟิสิกส์(กลศาสตร์)ของอาจารย์วุทธิพันธ์ ที่สอวน พิมพ์ขาย ;D
เนื้อหาข้างในละเอียดสุดๆ ใครว่างๆช่วยมาโปรโมตเล่มนี้ในเว็บด้วยนะครับTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 28, 2005, 10:11:21 AM
Analytic Method in Physics ,Charlie Harper
จะเป็นการวิเคราะห์ Method ที่เราใช้ในฟิสิกส์แต่อ่านยากไปหน่อย


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on November 07, 2005, 07:23:35 PM
อันนี้เป็นควอนตัมที่ผมมี แต่อ่านไม่ค่อยจะรู้เรื่อง อาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ค่อยสนใจเรื่องควอนตัมเท่าไหร่
(ตอนนี้กำลังสนุกกับเทอร์โมฯและคณิตศาสตร์)หรือไม่งั้นก้อโง่ไป

Quantum Physics,Stephen Gasiorowiczของสำนักพิมพ์ WILEY แนะนำว่าน่าจะมีความรู้เรื่องเทอร์โมไดนามิกส์มาก่อน แล้วค่อยอ่าน เพราะเท่าที่ดูๆไปประมาณ4-5หน้า เค้าใช้ผลจากเทอร์โมไดนามิกส์มาเล่นต่อ

หลังจากผ่านไปประมาณ 5 ปี ผมเพิ่งจะรู้ว่ามันเป็นหนังสือแนะนำสำหรับคนที่บ้าพลัง อยากเรียนให้ลึกกว่าที่สอนของคอร์สควอนตัมฟิสิกส์ที่มหาลัยผมด้วยครับ (ที่ใช้เป็นหลักคือโน๊ตที่อาจารย์ทำเอง ประกอบกับ D. Griffith ครับ)

น่าเสียดายเหมือนกันที่ไม่ได้พกติดมาด้วย


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on November 08, 2005, 03:11:08 PM
ป.ล.ไม่มีใครจะมาช่วยหนูโพสต์มั่งเลยหรอ
เหอๆ เป็น หนูไปแล้วหรือ :o คือ ผมก็อยากนะ แต่ไม่ค่อยมีหนังสือดีๆ แบบว่า หนังสือดีๆนี่เป็นภาษาอังกฤษ เป็นส่วนมาก ซึ่งผมไม่ถนัด เลยไม่รู้ว่าอันไหน ดี� �:P


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on November 08, 2005, 07:33:40 PM
ภาษาอะไรก็ได้ครับ ขอให้เป็นหนังสือดีๆที่อยากจะแนะนำ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: conantee on November 10, 2005, 02:58:22 PM
ผมแนะนำหนังสือ Feynman Lecture on Physics ครับ
เป็นหนังสือที่เขียนโดยริชาร์ด ไฟยน์แมน นักฟิสิกส์รางวัลโนเบล
อ่านไม่ยากเกินไป (ถ้าพยายาม) รวมเกือบทุกเรีอง ไปถึงแนวคิดพื้นฐาน
ราคาอาจจะแพงไปสักหน่อย ตกเล่มละ 1000 กว่าบาท มี 3 เล่ม
เป็น text ขาว-ดำ ครับ ดาวน์โหลดเอาเองก็ได้


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on November 11, 2005, 09:58:59 PM
เล่นของยากเลยแฮะ
 ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Taoman on November 12, 2005, 12:09:45 AM
ถ้าเพิ่งเริ่มอ่านควรเริ่มจากเล่มไหนดีครับ?  ช่วงนี้ใกล้ว่างละ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: earth_maker on November 12, 2005, 02:33:16 AM
เอาพวก Popular Science ไปบ้างดีมะ

Quantum:

The Quantum World - K.W. Ford - Harvard University Press - ละเอียดมากกกก
Thirty years that shook physics - G. Garmow - Dover - อ่านสนุกและมีบทละครอยู่ตอนท้าย
Introducing Quamtum Theory - J.P. McEvoy - Icon Books - เนื้อหาครบ รูปเยอะ อ่านง่าย และอ.สุจินต์กำลังแปลอยู่

และที่ยังไม่ได้อ่าน(เพราะขี้เกียจไม่ได้ไม่มีเวลา):

The Elegant Universe - B. Greene - Vintage - น่าอ่านแต่ขอทำใจก่อน
Hyperspace - อันนี้ขอทำใจนานๆเลย

อ้อ Courses in Theorectical Physics - L.D.Landau and E.M.Lifshitz เป็นหนังสือชุดที่ดีมาก และแน่นอนเนื้อหาแน่นเอี๊ยดดดด


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: radical on November 12, 2005, 08:08:24 PM
ของserway ชื่อphysics for scientist and engineer น่าอ่านมั้ยครับ (สำหรับผูเริ่มต้น) เขียนดีมั้ยครับ ละเอียดมั้ย ผมเหนมันตั้งยั่วใจอยู่CU BOOK (ลดราคาอยู่) คิดว่าคุ้มมั้ยครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: MwitStu. on November 12, 2005, 08:14:20 PM
ผมว่าก็ดีนะครับ แต่ผมชอบ University Physics ของ Young and Feedman มากกว่า
พอดีไม่เชี่ยวชาญเรื่องหนังสือเลยอะครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on November 12, 2005, 08:42:42 PM
ผมว่าก็ดีนะครับ แต่ผมชอบ University Physics ของ Young and Feedman มากกว่า
พอดีไม่เชี่ยวชาญเรื่องหนังสือเลยอะครับ
  ผมเองก็ไม่รู้ นะ แต่ตอนที่ตัดสินใจซื้อนะ ผมเลือกเล่มนี้ เพราะ ว่า  เพราะว่า ผม ชอบ  ;)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ccchhhaaammmppp on November 12, 2005, 09:24:45 PM
เล่มที่เป็นพื้นฐานฟิสิกส์แบบง่ายๆและคุณภาพดีที่ผมรู้จักคือก็คือ serway, halliday, young
ส่วนที่เหลือผมว่ายากไป


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: radical on November 12, 2005, 09:30:42 PM
ถ้างั้นจาซื้อยัง ซื้อของอ.ปิยพงษ์แปลหรือฉบับengดีครับ (เนื้อหาเหมือนกันเป้ะมั้ย)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on November 12, 2005, 09:49:59 PM
เหมือนกัน แต่อารมณ์ต่างกัน เอาเป็นว่า ถ้าไม่เก่งอังกริดเท่าไร อ่านแบบไทยไปก่อนจะดีครับ มีพื้นมากขึ้น จะได้อ่านแบบอังกริดซึ่งผมเชื่อว่า มันจะ มีอะไรดีไ ซ้อนอยู่


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: thetorque on November 19, 2005, 05:26:48 AM
Gasiorowicz นี่ผมว่าเค้าข้ามขั้นตอนเลขอย่างบ้าเลือดมาก แต่ว่าเนื้อหาก็รวบรัดดีครับ ก็ถือว่าครบถ้วนดี ใครไม่ชอบการพูดพร่ำเพ้อมาก เล่มนี้จะดีครับ แต่ถ้าใครชอบคำอธิบายยาวๆๆๆ เล่มนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยตรงนะครับ ผมใช้เป็น Reference เวลาทำการบ้านแล้วต้องเปิดหาอะไรก็ตามถึงแม้ว่าจะใช้เรียนตอนปีที่แล้ว เล่มที่มีก็ซื้อที่ศูนย์หนังสือจุฬา ฮ่าๆ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on November 19, 2005, 04:21:50 PM
Gasiorowicz นี่ผมว่าเค้าข้ามขั้นตอนเลขอย่างบ้าเลือดมาก
ใช่เลยครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on November 29, 2005, 06:27:19 PM
ตอนนี้ หนังสือ สอวน(หรือชื่อเล่นคือ Woody Lecture on Physics)เล่มสองออกแล้ว ข้อมูลหนังสือจะเอามาใส่เร็วๆนี้
ถ้าผู้ใดมีจิตเมตตากรุณา บอกแทนข้าพเจ้าด้วย เนื่องจากตอนนี้ข้าพเจ้าถังแตก ไม่มีตังค์ไปซื้อ

ป.ล.ชื่อเล่นหนังสือ เห็นมาจากวิชาการ.คอม


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: MwitStu. on November 29, 2005, 06:58:40 PM
ตอนนี้ หนังสือ สอวน(หรือชื่อเล่นคือ Woody Lecture on Physics)เล่มสองออกแล้ว ข้อมูลหนังสือจะเอามาใส่เร็วๆนี้
ถ้าผู้ใดมีจิตเมตตากรุณา บอกแทนข้าพเจ้าด้วย เนื่องจากตอนนี้ข้าพเจ้าถังแตก ไม่มีตังค์ไปซื้อ

ป.ล.ชื่อเล่นหนังสือ เห็นมาจากวิชาการ.คอม
บอกไปแล้วคร่าวๆตรงกระทู้ เริ่มเรียนฟิสิกส์จากตำรา... แล้วเล่มนี้รู้สึกว่า ผู้ที่เขียนคือ อ.อนันตสิน ครับ
ส่วนเล่ม 3 อ.วุทธิพันธุ์ เขียน เป็นเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ยังไม่มีกำหนดวางขายครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on November 30, 2005, 05:05:52 PM
ตอนนี้ หนังสือ สอวน(หรือชื่อเล่นคือ Woody Lecture on Physics)เล่มสองออกแล้ว ข้อมูลหนังสือจะเอามาใส่เร็วๆนี้
ถ้าผู้ใดมีจิตเมตตากรุณา บอกแทนข้าพเจ้าด้วย เนื่องจากตอนนี้ข้าพเจ้าถังแตก ไม่มีตังค์ไปซื้อ

ป.ล.ชื่อเล่นหนังสือ เห็นมาจากวิชาการ.คอม
บอกไปแล้วคร่าวๆตรงกระทู้ เริ่มเรียนฟิสิกส์จากตำรา... แล้วเล่มนี้รู้สึกว่า ผู้ที่เขียนคือ อ.อนันตสิน ครับ
ส่วนเล่ม 3 อ.วุทธิพันธุ์ เขียน เป็นเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้า ยังไม่มีกำหนดวางขายครับ
สงสัยว่าเล่ม สอง จะมีแต่ตัวเลข เต็มไปหมด หุหุ :P ส่วนเล่มสามถ้าออกคง อลังการด้วย สมการ differential ;)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: MwitStu. on November 30, 2005, 06:26:53 PM
สงสัยว่าเล่ม สอง จะมีแต่ตัวเลข เต็มไปหมด หุหุ  :P  ส่วนเล่มสามถ้าออกคง อลังการด้วย สมการ differential  ;)
Quote
แน่นอนครับ ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: @Love~Shadow@ on December 06, 2005, 06:53:24 PM
แล้วไม่ทราบว่า หนังสือ Feynman Lecture on Physics
นั้นสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างครับผม >:A


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 06, 2005, 06:57:56 PM
อย่างแรก ไปเมืองนอก ไม่ก็ฝากคนที่ไปเรียนเมืองนอกซื้อให้
อย่างที่ 2 ขอไฟล์หนังสือจากใครสักคน


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on December 06, 2005, 07:05:39 PM
แล้วไม่ทราบว่า หนังสือ Feynman Lecture on Physics
นั้นสามารถหาได้จากที่ไหนบ้างครับผม >:A
คือ วิธีที่สองนี่ มีนะครับ อ่อ มีเว็ปหนึ่งมั้ง ที่เคยโพสต์ในบอร์ดนี้ด้วย หาดูนะครับ คือ อันที่ถามว่า ผมโหลดไฟล์มาแล้วเปิดไม่ได้ คือ เค้าเปิด .rar ไม่ได้นะครับ ลองหาดูนะครับ ในนั้นมีอาไรให้โหลดเยอะ ส่วน ถ้าอยากได้แบบของ จริง ไม่รูครับ แต่ ห้องสมุด สสวท. มีของจริงอยู่ครับ� ;D

http://dii.nju.edu.cn/physics/materials.htm


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: quanta on December 12, 2005, 11:59:57 AM
ลองหา winrar


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 12, 2005, 01:39:26 PM
ใครจะเอาวิธีที่ 2 คนที่เล่นบอร์ดนี้มีอยู่หลายคนนะครับ
ลองขอๆดูก็ได้ แต่จะอ่านรู้เรื่องรึเปล่าก็อีกเรื่องนึง


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: earth_maker on December 13, 2005, 06:04:23 AM
Feynman ชอบอะไรแปลกๆดี...มีมุมมองที่ต่างจากชาวบ้านเค้า
ผมว่าหนังสืออ่านไม่ยากเกินไป...สมการไม่มีมาก..บรรยายซะเยอะ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 13, 2005, 08:22:59 PM
Feynman ชอบอะไรแปลกๆดี...มีมุมมองที่ต่างจากชาวบ้านเค้า
ผมว่าหนังสืออ่านไม่ยากเกินไป...สมการไม่มีมาก..บรรยายซะเยอะ
ไอ้นั่นแหละครับที่จะไม่เข้าใจเอิ้กๆ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: FogRit on December 17, 2005, 10:19:34 PM
Serway, Moses & Moyer:
Modern Physics, 3rd Edition, ISE, 2005.
ISBN  0-534-40624-6 (paperback).   


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 24, 2005, 04:56:43 PM
ข่าวด่วน!!!
เพิ่งเจอหนังสือ ศักดิ์สิทธิ์ ของอาจารย์วุทธิพันธ์ เล่มสาม เรื่องไฟฟ้า ออกมาแล้วจ้า
วันนี้ไปเจอที่ศูนย์หนังสือจุฬา(สยาม) ตอนนี้มีตังค์เลยซื้อไปเลย ยังไม่ได้อ่านเลย
แต่ เราเชือว่า

สงสัยว่าเล่ม สอง จะมีแต่ตัวเลข เต็มไปหมด หุหุ :P ส่วนเล่มสามถ้าออกคง อลังการด้วย สมการ differential ;)
Quote
แน่นอนครับ ;D
Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: MwitStu. on December 24, 2005, 06:12:26 PM
เล่มนี้ไม่มีพิมพ์ผิดอีกใช่มั้ยครับ ;D แล้วมีแบบราคาถูกในค่ายมั้ยครับ ???


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 24, 2005, 08:29:41 PM
รูปหนังสือเล่ม 3 ครับท่าน
ถ่ายหน้าคอมเลยTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ccchhhaaammmppp on December 24, 2005, 11:43:36 PM
คาดว่าซื้อในค่ายจะถูกกว่าเยอะ แต่สำหรับคนที่อยากซื้อเร็วๆก็ซื้อเลยก็ดี จะได้ทำความเข้าใจก่อนเข้าค่าย


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 25, 2005, 09:30:31 PM
ตอนนี้เป็นที่ประจักษ์ว่า ซื้อก่อนก็ไม่เข้าใจ ???


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: MwitStu. on December 26, 2005, 01:05:46 PM
ยังไม่เคยเห็นของจริงอะครับ เนื้อหาย่อยๆภายในมีเรื่องอะไรบ้างหรอครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on January 18, 2006, 08:25:02 PM
เดี๋ยววันไหนพี่เอาไปให้เราอ่าน
ยังไม่เคยเห็นของจริงอะครับ เนื้อหาย่อยๆภายในมีเรื่องอะไรบ้างหรอครับ


หนังสือเล่มไหนที่ผมซื้อฉบับของจริงๆมา ผมจะทยอยเอารูปมาลงให้นะคัรบ
แต่ว่ามีน้อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นสำเนา


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on January 20, 2006, 08:13:52 PM
 Frank S. Crawford Jr. หนังสือชื่อ Waves berkeley physics course-volume 3
เป็นหนังสือเรื่องคลื่นที่ได้มาเมื่อนานมาแล้ว แต่เพิ่งจะมาอ่านเอา :-\

เนื้อหาก็ตามชื่อนะครับ คลื่นทั้งเล่ม
เรียงเนื้อหาทีละ Chapter จะเป็นอย่างนี้คับ
1.Free Oscillation of Simple System
2. Free Oscillation of Systems with Many Degree of Freedom
3.Force Oscillation
4.Travelling Waves
5.Reflection
6.Madulation, Pulse, and Wave Packets
7. Waves in Two or Three Dimentions
8.Polarization (อย่างยากนา)
9.Interference and Diffraction

แต่เล่มนี้ดีมากๆเลยครับ Example ในเล่มก็ทำมาค่อนข้างละเอียด


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on January 20, 2006, 08:20:42 PM
อีกเล่มนึง ผมซีร็อกมาเพราะ ของจริงป่านนี้ไม่รู้เหลืออยู่กี่เล่ม

Albert Einstien, Relativity The Special and General Theory พิมพ์ครั้งที่ 15 วันที่ 9 มิถุนายน 1952
***เดี๋ยวจะถ่ายรุปหน้าปกมาลงให้ แต่เป็นขาวดำนะครับ

ต้นฉบับมันเป็นหนังสือขนาดพอๆกับ Hand book บางเล่มอะครับ ไม่ใหญ่น่ากลัวอะไรมาก
จะเป็นการบรรยายซะส่วนใหญ่ ไม่มีโจทย์ ไม่มีตัวอย่าง อะไรทั้งสิ้น รุปก็แทบจะไม่มี
แต่ภาษาก็ไม่ได้อ่านยากอะไรมาก เอาง่ายๆคือ ความศักดิ์สิทธิ์+ ความที่เข้าใจได้บ้าง = น่าอ่านครับ  ;D
 


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: MwitStu. on January 20, 2006, 09:02:07 PM
.....
แต่เล่มนี้ดีมากๆเลยครับ Excample ในเล่มก็ทำมาค่อนข้างละเอียด
Excample แปลว่าอะไรครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on January 20, 2006, 09:34:17 PM
พิมผิด แต่อ่านเข้าใจไหมหล่ะ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on January 22, 2006, 07:07:18 AM
พิมผิด แต่อ่านเข้าใจไหมหล่ะ
ทำเป็นมีอารมณ์ นะ หุหุ� 8)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on January 22, 2006, 08:17:15 PM
แหม ใครจะเหมือนพี่อำพันหล่ะครับ มีแอนนาเป็นเครื่องปลอบประโลม� ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: FogRit on January 22, 2006, 10:21:54 PM
ถามครับถ้าเราเรียนวิชา Electrodynamics โดยไม่ใช่ของ David J Griffiths แล้วจะมีเล่มไหนบ้างครับผมอ่านแล้ว รู้สึกว่าอ่านยาก


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on January 23, 2006, 07:36:06 AM
ถามครับถ้าเราเรียนวิชา Electrodynamics โดยไม่ใช่ของ David J Griffiths แล้วจะมีเล่มไหนบ้างครับผมอ่านแล้ว รู้สึกว่าอ่านยาก

ลอง
1. Electromagnetic fields and waves by Paul Lorrain, Dale Corson
2. Fundamentals of Electromagnetic Phenomena by Paul Lorrain, Dale R. Corson, Francois Lorrain
3. Electricity and Magnetism, second edition, Berkeley Physics Course, Vol. 2, McGraw-Hill (1985) by Edward M. Purcell
4. Foundations of Electromagnetic Theory, third edition, Addison-Wesley (1979) by John R. Reitz, Frederick J. Milford, and Robert W. Christy
5. The Feynman Lectures on Physics Vol 2


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: toaster on February 02, 2006, 08:07:42 PM
แล้วพอจะมีหนังสือสอนเลขที่ใช้ในฟิสิกส์ไหมครับ  ???

อยากได้มากครับ  :(


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on February 02, 2006, 08:14:32 PM
แล้วพอจะมีหนังสือสอนเลขที่ใช้ในฟิสิกส์ไหมครับ� ???

อยากได้มากครับ� :(
ผมจำได้ว่ามันมีหนังสือที่ เขียนเลขที่ใช้ในฟิสิกส์แต่ผมว่าโหดเกินไปมั้งครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on February 02, 2006, 09:23:06 PM
กำลังเล็งๆอยู่เล่มสองเล่ม ไว้ได้มาแล้วจะโพสบอก  ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: FogRit on February 09, 2006, 10:24:30 PM
ถามครับถ้าเราเรียนวิชา Electrodynamics โดยไม่ใช่ของ David J Griffiths แล้วจะมีเล่มไหนบ้างครับผมอ่านแล้ว รู้สึกว่าอ่านยาก

ลอง
1. Electromagnetic fields and waves by Paul Lorrain, Dale Corson
2. Fundamentals of Electromagnetic Phenomena by Paul Lorrain, Dale R. Corson, Francois Lorrain
3. Electricity and Magnetism, second edition, Berkeley Physics Course, Vol. 2, McGraw-Hill (1985) by Edward M. Purcell
4. Foundations of Electromagnetic Theory, third edition, Addison-Wesley (1979) by John R. Reitz, Frederick J. Milford, and Robert W. Christy
5. The Feynman Lectures on Physics Vol 2

ครับได้อ่านเล่ม 5. ตามที่แนะนำแล้วครับ ขมกว่าอีกครับ แล้วก็เิ่ริ่มรู้สึกถึง 1-4 จะเหมือนๆ กัน เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมตั้งใจอ่าน griffiths เพิ่มมากขึ้น ใช้เวลาอ่านทวนเพิ่มขึ้นกว่าแต่ก่อน

พอไปได้ครับเพราะรุ้แล้วว่าที่ยากมันผ่านไปแล้วคือ บท 3 Special technique


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: FogRit on February 09, 2006, 10:58:41 PM
ตอนนี้รู้สึกอยากได้ของ Eugene Hecht แบบ ..-books ครับใครพอหาได้บ้างครับ ?

เพราะบางรู้ในหนังสือที่ซื้อมาในราคา not for sale in US รูปขาวดำ แล้วในตำราเขาบอกว่า "สังเกตสีจะเห็นว่า ..."

ผมเห็นแต่ ขาว กะ ดำ เท่านั้นเองครับ  ;D

หวังว่าคงไม่เป็นการตามหาของเถื่อนนะครับ  >:ATitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on February 10, 2006, 07:30:02 AM
ตอนนี้รู้สึกอยากได้ของ Eugene Hecht แบบ ..-books ครับใครพอหาได้บ้างครับ ?
...
หวังว่าคงไม่เป็นการตามหาของเถื่อนนะครับ� >:A


เป็น� :o


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: toaster on March 02, 2006, 06:18:43 PM
ถามพี่ๆนิดนึงนะครับ หนังสือที่แนะนำไว้นี่ มีเล่มที่หาซื้อจากศูนย์หนังสือจุฬาไม่ได้แล้วบ้างไหมครับ� ???

และถ้ามีผมอยากจะขอยืมบางเล่มจากพี่ๆไปถ่ายเอกสารจะได้ไหมครับ� >:A� >:A

ขอบคุณครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on March 02, 2006, 08:36:36 PM
ได้ได้ ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: toaster on March 03, 2006, 06:27:40 PM
ขอบคุณมากครับพี่� >:A� >:A

ส่วนเล่มที่จะยืมนั้นผมขอเป็น.............. ??? ??? ???.............แหะๆ ผมก็ยังไม่รู้ว่าควรจะยืมเล่มไหนเลยครับ
คือผมไม่ค่อยรู้เรื่องหนังสือเลยอะครับ ถ้างั้นผมก็ขอถามหน่อยนะครับว่าพวกเล่มสำคัญๆที่ควรจะต้องมีไว้อ่าน
และลองทำนี่มีเล่มไหนบ้างหรอครับ เพราะในนี้มันมีเยอะจนผมเลือกไม่ถูกเลยครับ� ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on March 03, 2006, 06:52:36 PM
เเล้วเราอยากรู้อะไรล่ะ

ผมก็เขียนแนะนำไปแล้วนะว่าเล่มไหน เกี่ยวกับอะไร
(แล้วก็ส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษอะนะ)

ก็ลองบอกผมในค่ายก็ได้ว่าอยากได้เล่มไหน ถ้าผมคิดว่าเราอ่านได้ ผมก็เอามาให้เราเองแหละ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on April 24, 2006, 12:11:31 PM
อันนี้เป็นหนังสือ Math แล้วครับ(เล่มที่เฝ้าหามานานแสนนาน)
Sadri Hassani,Mathematical Methods for stdents of physics an related fields ของสำนักพิมพ์ Springer
เนื้อหาก็จะมี
1. Coordinate Systems and Vectors
2. Differentiation
3. Integration
4. Vectors
5. Infinite Series
6. Integrals and Series as functions
7. Dirac Delta Function
8. Vectors Analysis
...เช่น Differential Equation, Chaos, Laplace's Equation
เนื้อหากอ่านง่ายครับ เพราะมันทำสำหรับคนเรียนฟิสิกส์ มี Problem ให้ทำตอนท้ายบท แล้วก็มีประวัติพวกนักคณิตศาสตร์
อย่างเช่น พวก Hamilton Fermat Descart Cavendish Euler น่าอ่านมากครับ ;D

ป.ล. หาได้ที่สมุดสตางค์ ครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on April 24, 2006, 03:43:02 PM
อันนี้เป็นหนังสือในค่ายอีกเล่มนึงที่อยากจะแนะนำมากๆ

Umnouy Lectured on Physics, เป็นการจดเล็กเชอร์ในค่าย 25 คนของพี่อำนวย พลสุขเจริญ มีเอกสารที่แจกในค่าย
เล็กเชอร์ แล็บ และข้อสอบปลายค่าย

ขอบคุณพี่อำนวยสำหรับเล็กเชอร์ดีๆที่จดมาให้น้องๆอ่าน

ป.ล. เห็นบอกว่ามีเล่ม 1 กับ เล่ม 2 และขณะนี้ผมต้องการเล่มสองเป็นอย่างยิ่ง ถ้าใครมีติดต่อผมด่วน พลีส >:A


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on April 24, 2006, 07:28:51 PM
William H. Hayt, Jr. ,Engineering Electromagnetics
ก้อเปน text ของวิศวะ แต่ก็มีความรู้ที่ใช้ในฟิสิกส์หลายๆเรื่อง อย่าเช่น dielectric, vector calculus ครับ

ป.ล. ขอบคุณพี่เมธี sg24979 เจไดที่ทรงพลังที่สุดไม่มีใครเทียมเทียบ ที่ให้พี่วรรณยืมเล่มนี้ไป... และขอบคุณที่พี่วรรณให้ผมมา...ด้วยครับTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on April 24, 2006, 07:49:45 PM
A.B.Pippard ,Cavendish Problems in Classical Physics

อันนี้เป็นรวมโจทย์โคต...ยาก ที่พี่ champ แนะนำมาว่าค่ายใหญ่เค้าทำกัน
มันจะมีโจทย์ แบบติดดาว กับไม่ติดดาว ถ้าติดดาวก็อย่าไปยุ่งกับมัน มีโจทย์ทั้งหมด265ข้อ
(ผมมั่นใจว่าทำได้ไม่ถึงครึ่ง)

มีรูปมาให้ด้วยครับแต่ไม่ค่อยชัดนะครับ กล้อง quality ต่ำTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on April 26, 2006, 09:11:11 AM
Feynman's Tips on Physics,a problem-solving supplement to Feynman Lectures on Physics,
Richard P. Feynman
คือ เค้าเอาพวก solution ของโจทย์หลายข้อ มาทำหลายๆวิธี(โดยที่ Feynman เป็นคนทำ)
ภาษาที่ใช้เป็นภาษาพูดล้วนๆ ด้านหลังมี exercise สำหรับ Lecture แล้วก็จะมีอธบายหัวข้อสำคัญๆบางอย่าง

ผมไปซื้อแบบ book set ที่ CU Book เล่มละเป็นพัน แต่สำหรับพี่ๆที่มหิดล สามารถหาได้ที่สำนักพิมพ์ป้าร้านเมตตา
จะได้ในราคาถูก


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Mwitish on May 07, 2006, 10:18:47 PM
ใครมีหนังสือ optics ดีๆ แนะนำด้วย ต้องการมาก ข้าน้อยมีสติปัญญาทางopticsน้อยนัก ต้องแก้ไขด่วน >:A


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: thee on May 15, 2006, 08:48:55 PM
ห้องสมุดสตางค์อยู่ที่ไหนครับ แล้วมันให้ยืมหนังสือออกมาได้เหรอครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on May 15, 2006, 09:13:26 PM
ตอบเฮียหมู มันไม่ให้ยืมครับ แต่มีวิธีที่จะได้กลับไปที่บ้าน
แอดเมลล์ผมมาแล้วกัน แล้วจะบอกวิธี .

ตอบพี่เอิง ผมก็ไม่ได้เก่ง optics อะไร แต่ตอนนี้อ่าน Feynman อยู่ผมว่าก็น่าจะโอเคนะ (เสียอย่างเดียวไม่มี โจทย์)Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on May 18, 2006, 10:35:28 AM
ตอบเฮียหมู มันไม่ให้ยืมครับ แต่มีวิธีที่จะได้กลับไปที่บ้าน
แอดเมลล์ผมมาแล้วกัน แล้วจะบอกวิธี .


วิธีที่ว่านี่มัน .....  :police:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on May 18, 2006, 05:43:01 PM
ตอบเฮียหมู มันไม่ให้ยืมครับ แต่มีวิธีที่จะได้กลับไปที่บ้าน
แอดเมลล์ผมมาแล้วกัน แล้วจะบอกวิธี .บอกผมด้วยนะครับ คุณนิค


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: smallgolf on May 20, 2006, 05:21:35 PM
irodovหน้าปกเป็นอย่างไรอ่าครับ ราคาเท่าไหร่ ที่ไหนขายบ้าง


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ampan on May 20, 2006, 06:27:08 PM
irodovหน้าปกเป็นอย่างไรอ่าครับ ราคาเท่าไหร่ ที่ไหนขายบ้าง
ผมไม่ทราบว่าหน้าปกจริงๆ เป็นยังไง แล้วก็ ยังมีขายอยู่หรือเปล่า� แต่ผมดีใจ ที่ มีคนถามเรื่องราคา� เพราะ คนอื่นเค้าใช้ วิธีอื่นเพื่อได้มา ;)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: เกียรติศักดิ์ on May 20, 2006, 10:07:32 PM
หน้าปกหน้าตาเป็นแบบนี้ครับ
(จาก http://urss.ru/cgi-bin/db.pl?cp=&lang=en&blang=en&list=1&page=Book&id=9813)
ตอบได้คำถามเดียวครับ :)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on June 14, 2006, 06:12:47 PM
Feynman Lectures on Physics, Exercise/1964
เป็นแบบฝึกหัด แต่ละบทของ Feynman Lectures ครับ(เนื่องจาก ตัวlectures เองไม่มี excercise ให้)
พิมพ์ตั้งแต่ปี 1964 ตัวหนังสือก็จะคล้ายๆตัวพิมพ์ดีด (มีบางหน้าพิมพ์ทับกันด้วย)
มีเฉลยคำตอบ ไม่มีเฉลยวิธีทำTitle: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on June 14, 2006, 06:19:25 PM
Fundamentals of Optics
ของ Francis A. Jenkins, Harvey E. White
ก็เป็น Optics ฉบับไม่ลึกมาก มีตั้งแต่เรื่อง หักเห สะท้อน การแทรกสอด เลี้ยวเบน
โพลาไรเซชั่น ที่ลึกที่สุด คือ Quantum Optics แต่เนื้อหาก็แค่เหยียบๆ

สมการไม่มากนัก มีบรรยายซะเป็นส่วนใหญ่ มีแบบฝึกหัดให้ แต่คงไม่มีเฉลย


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on June 14, 2006, 06:26:12 PM
Introduction to Thermophysics
Thomas P. Espinola

ดูชื่อก็รู้แล้วเป็นเทอร์โมพื้นฐานทั่วๆไป
คล้ายๆกับที่เรียนในค่าย อธิบายละเอียดปานกลาง
มีแบบฝึกหัดให้ทำ แต่ยังหาเฉลยไม่เจอ

ขอบคุณบ้านพี่โอเมก้า สำหรับหนังสือสามเล่มนี้ครับ >:A


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Mwitish on June 16, 2006, 09:02:43 AM
Feynman Lectures on Physics, Exercise/1964
เป็นแบบฝึกหัด แต่ละบทของ Feynman Lectures ครับ(เนื่องจาก ตัวlectures เองไม่มี excercise ให้)
พิมพ์ตั้งแต่ปี 1964 ตัวหนังสือก็จะคล้ายๆตัวพิมพ์ดีด (มีบางหน้าพิมพ์ทับกันด้วย)
มีเฉลยคำตอบ ไม่มีเฉลยวิธีทำแล้วเล่มนี้หาซื้อกันที่ไหนอะ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Karo!Karo! on July 21, 2006, 08:41:09 AM
อาจารย์คร๊าบ พอดีกำลังจาหาซื้อ Text book มาอ่าน จาซื้อเล่มไหนดีคร๊าบ
แล้วข้อสอบโอลิกปิก มานอ้างอิงจากหนังสือเล่มไหนหรอคร๊าบ???


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2006, 10:29:56 AM
อาจารย์คร๊าบ พอดีกำลังจาหาซื้อ Text book มาอ่าน จาซื้อเล่มไหนดีคร๊าบ
แล้วข้อสอบโอลิกปิก มานอ้างอิงจากหนังสือเล่มไหนหรอคร๊าบ???

ซื้อที่ผมแปลไง  ;D

ข้อสอบโอลิมปิก มานคงไม่ได้อ้างอิงที่ไหนหรอก  :o


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: sauciata on July 21, 2006, 07:01:52 PM
อาจารย์คร้าบ ผมรอ young เล่ม 3 ของอาจารย์อยู่นะ  ;)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: battlenix on September 04, 2006, 10:24:25 PM
ไม่ได้อ่านกระทู้ แต่ขอตอบให้ละกัน (ในกรณีที่ไม่มีคนบอก)
แคลคูลัสสามวัน เล่มละ 195 บาทครับ เล่มเหลืองๆ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: berserk on September 08, 2006, 03:04:17 PM
How To Solve Physics Problems And Make The Grade หนังสือเล่มนี้เป็นไงบ้างครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: A...ek on September 08, 2006, 09:22:21 PM
อา
ผมก็รอ
University Physics
ของ Young เล่มสาม เหมือนกาน
ไม่ทราบว่าจะมีการแปลเป็นไทยมั้ยครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 09, 2006, 07:54:45 AM
อา
ผมก็รอ
University Physics
ของ Young เล่มสาม เหมือนกาน
ไม่ทราบว่าจะมีการแปลเป็นไทยมั้ยครับ

กำลังแปลอยู่  ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on October 31, 2006, 07:31:22 PM
Advance Practical Physics ; John Murray
เป็นหนังสือรวมแล็บต่างๆ ทั้งวิธีทำ และอุปกรณ์
มีรูปประกอบให้ด้วยครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: FogRit on October 31, 2006, 08:38:29 PM
http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Aeronautics-and-Astronautics/16-61Aerospace-DynamicsSpring2003/D453E02B-5218-4154-8531-DB35ECD76A6C/0/lecture9.pdf

Lecture #9
virtual work and the Derivation of Lagrange's Equations

มีตัวอย่างให้นิดนึง


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on March 16, 2007, 03:01:19 PM
ไปค่าย 15 คนได้หนังสือมาเพิ่มอีกหลายเล่ม เอาชื่อหนังสือ+รายละเอียดมาปล่อย

1. Princeton Problems in Physics with Solution ;Nathan Newbury ,Michael Newman ,John Ruhl
,Suzanne Staggs ,stephen Thorsett ;Princeton University Press
เป็นหนังสือรวมโจทย์+วิธีทำ คล้ายๆกับ 200 Puzzling Physics Problems แต่ยากกว่า (ในความคิดผมนะ)ไม่รู้ว่ามีของจริงขายที่ำไทยรึเปล่า

2. International Physics Oltmpiad Volume 1 ;Editor: Waldermar Gorzkowski (ประธาน IPhO) ;สำนักพิมพ์ World Scientific
เป็นหนังสือรวมข้อสอบ + เฉลย ที่ใช้ในการแข่งขันฟิิสิกส์โอลิมปิก ตั้งแต่ปีโน้น... แล้วก้อมีประวัติการแข่งขัน กฎกติกา และอีกมากมายเกี่ยวกับ IPhO หาได้ที่ห้องสมุดที่ สสวท ครับ

3.Classical Mechanics ;R. Douglas Gregory
หนังสือกลศาสตร์ ที่มีขายที่ไทย ที่พี่ Mwitish ซื้อมาในราคา 2000 กว่าบาืท ถ้าซื้อตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือกี่บาท
เนื้อหาข้างใน คล้ายๆกับของ Morin


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on March 16, 2007, 05:02:15 PM
ไปค่าย 15 คนได้หนังสือมาเพิ่มอีกหลายเล่ม เอาชื่อหนังสือ+รายละเอียดมาปล่อย

...
3.Classical Mechanics ;R. Douglas Gregory
หนังสือกลศาสตร์ ที่มีขายที่ไทย ที่พี่ Mwitish ซื้อมาในราคา 2000 กว่าบาืท ถ้าซื้อตอนนี้ไม่รู้ว่าจะเหลือกี่บาท
เนื้อหาข้างใน คล้ายๆกับของ Morin

เล่มนี้ผมขอให้ร้านหนังสือทำราคาถูกเหลือเล่มละ 690 บาท มีอยู่ที่ผมจำนวนหนึ่ง ใครจะเอาบ้าง  ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on March 20, 2007, 07:33:43 PM
หนังสือ Classical Mechanics ที่เคยใช้กัน ของ David Morin จะวางขายแล้วครับ

http://www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521876223

แต่ที่แน่ๆ ของฟรียังมีอยู่ที่นี่ครับ :coolsmiley:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Bhume on May 16, 2007, 01:39:43 AM
ตอนนี้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา(สาขาสยาม)มีบริการสั่งหนังสือจากต่างประเทศให้ครับ

แต่ว่า...เขาต้องการ ISBN ของหนังสือด้วยครับ เลยอยากให้โพสต์ ISBN ของหนังสือเล่มนั้นๆมาด้วยครับ :)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on May 16, 2007, 03:32:57 PM
ผมเพิ่งไปซื้อเล่มนี้มาครับ
(http://ec1.images-amazon.com/images/I/51130G4QA0L._BO2,204,203,200_PIsitb-dp-500-arrow,TopRight,45,-64_OU01_AA240_SH20_.jpg)

หากใครอ่านหนังสือของ D.J.Griffiths แล้วจะเห็นว่าเล่มนี้ได้ถูกอ้างถึงบ่อยมาก
เมื่อลองเอามาอ่านแล้วก็พบว่าเขียนได้ดี ตัวอย่างที่มีในเล่มก็เป็นปัญหาฟิสิกส์ครับ

เล่มผมนี้ซื้อที่ PBforBook ตอนนี้ลดราคาอยู่ครับเหลือ 709 บาท
หากปกติไม่ได้ลดจะอยู่ที่ 945 บาทครับ และได้ข่าวว่าเคยมีคนไปซื้อมาจาก
CU book ราคาประมาณ 1200 บาทครับ :coolsmiley:

ตอนนี้ที่ร้าน PB เขาลดราคาอยู่ครับ หนังสือของ Cambridge University Press ก็ลดลงเยอะมาก (แต่สำหรับผมก็ยังแพงอยู่ดี)
และมีอีกหลายเล่มที่น่าสนใจครับ :gr8


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Bhume on May 17, 2007, 01:21:20 AM
ไม่รู้จักที่ตั้งร้าน PBforBook อะคับ รบกวนขอที่อยู่ของร้านด้วยคับ ขอบคุณมากๆคับ ;D


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 17, 2007, 06:42:52 AM
ไม่รู้จักที่ตั้งร้าน PBforBook อะคับ รบกวนขอที่อยู่ของร้านด้วยคับ ขอบคุณมากๆคับ ;D

ดูแผ่นที่และวิธีเดินทางไปได้ที่ http://www.pbforbook.com/page_new5/w_pbmap.asp


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on May 17, 2007, 10:36:44 AM
ชวนกันไปหลายๆคนนะครับ ขากลับเขาจะได้ออกมาส่งที่ Future Park
แต่ถ้ามีรถส่วนตัวไปก็ดีนะครับ  :coolsmiley:Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Bhume on May 17, 2007, 09:48:54 PM
ขอบคุณมากๆครับ :)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Peace on May 17, 2007, 10:01:07 PM
ดูเล่มที่พี่ phys_pucca แนะนำในอเมซอนแล้ว $102.55 ถอยดีกว่า  :buck2:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 18, 2007, 07:06:33 AM
ดูเล่มที่พี่ phys_pucca แนะนำในอเมซอนแล้ว $102.55 ถอยดีกว่า  :buck2:

ทำไมไม่ฝากคนที่เมืองไทยซื้อตอนที่กำลังลดราคาล่ะ  :coolsmiley:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: physicsmana on August 13, 2007, 09:59:35 AM
อาจารย์ปิยพงษ์ครับ  หนังสือ Classical Mechanics ;R. Douglas Gregory ที่อาจารย์หมดหรือยังครับ
ถ้ายังไม่หมด ผมอยากได้สักหนึ่งเล่ม  เพราะไปดูที่ร้าน PB เล่มละ 2000 กว่าบาทซื้อไม่ไหวครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 13, 2007, 10:15:17 AM
อาจารย์ปิยพงษ์ครับ  หนังสือ Classical Mechanics ;R. Douglas Gregory ที่อาจารย์หมดหรือยังครับ
ถ้ายังไม่หมด ผมอยากได้สักหนึ่งเล่ม  เพราะไปดูที่ร้าน PB เล่มละ 2000 กว่าบาทซื้อไม่ไหวครับ

หมดแล้วครับ  :(


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: physicsmana on August 13, 2007, 12:54:15 PM
ขอบคุณมากครับ  เดี๋ยวจะพยายามเก็บเงินไปซื้อที่ร้าน PB


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on August 13, 2007, 07:36:13 PM
ขอบคุณมากครับ  เดี๋ยวจะพยายามเก็บเงินไปซื้อที่ร้าน PB

อย่าหลงกลซื้อตอนที่ราคาสองพันนะครับ เพราะตอนเดือนพฤษภาคม ที่เขาลดราคาเขาขายแค่เจ็ดร้อยกว่าๆเท่านั้น  :tickedoff:
(แต่ก็ยังแพงกว่าของอาจารย์ :coolsmiley:)

หรือถ้าอยากได้เป็น ebook ก็ติดต่อมาทางผมก็ได้ครับ เดี๋ยวจัดให้  ^-^
พอดีไปเจอมาแล้วไม่กล้าบอกไว้ที่นี่เดี๋ยวจะโดนจับกันหมด  ???


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: physicsmana on August 13, 2007, 08:42:59 PM
ผมส่ง e-mail ติดต่อไปแล้วครับ คุณ physics_pucca ได้รับหรือยัง


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: physicsmana on August 13, 2007, 09:24:28 PM
ผมขอขอบคุณ คุณ phys_pucca มากครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Conqueror on November 05, 2007, 06:26:19 PM
อยากทราบว่าหนังสือฟิสิกส์ของ halliday กับของ serway  เล่มไหนเนื้อหาดีและเข้าใจง่ายกว่ากันครับ โดยเฉพาะโจทย์ อยากได้ที่มีเฉลยวิธีทำด้วยครับ

รบกวนช่วยแนะนำที่ครับ

ปล. ยังติดตามหนังสือฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาเล่ม 3 ที่อาจารย์ปิยพงษ์แปลอยู่นะครับ ไม่ทราบว่าออกหรือยัง หรือออกแล้วแต่ผมไม่รู้


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 05, 2007, 07:09:50 PM
...

ปล. ยังติดตามหนังสือฟิสิกส์ระดับอุดมศึกษาเล่ม 3 ที่อาจารย์ปิยพงษ์แปลอยู่นะครับ ไม่ทราบว่าออกหรือยัง หรือออกแล้วแต่ผมไม่รู้

เกือบเสร็จแล้ว  กำลังเรียงดัชนีอยู่  :coolsmiley:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Great on November 05, 2007, 09:37:20 PM
...
เกือบเสร็จแล้ว  กำลังเรียงดัชนีอยู่  :coolsmiley:
Yeah! Yeah! Yeah! อยากอ่านอยู่พอดีเลยครับ :)
 :reading :reading :reading


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: physicsmana on February 03, 2008, 08:52:24 AM
หนังสือ 200 puzzling physics problems ในประเทศไทย มีขายที่ไหนบ้าง


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Conqueror on February 03, 2008, 09:57:13 AM
หนังสือ 200 puzzling physics problems ในประเทศไทย มีขายที่ไหนบ้าง

ศูนย์หนังสือจุฬาครับ แต่ต้องสั่งของไว้แล้ววางเงินมัดจำไว้ก่อน ประมาณเดือนครึ่งถึงจะได้ของครับ

ที่อื่นมีขายอีกหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: physicsmana on February 03, 2008, 10:45:36 AM
พอจะทราบราคาไหมครับ  ถ้าหลายพันบาท ก็ขอถอยไปตั้งหลักก่อน


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Conqueror on February 03, 2008, 12:20:24 PM
พอจะทราบราคาไหมครับ  ถ้าหลายพันบาท ก็ขอถอยไปตั้งหลักก่อน

1700 บาทครับ(ถ้าจำไม่ผิด) เป็น"ราคาโดยประมาณ ไม่ใช่ราคาจริง"นะครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on February 03, 2008, 04:13:47 PM
หนังสือ 200 puzzling physics problems ในประเทศไทย มีขายที่ไหนบ้าง

ถ้าอยากได้จริงๆ แต่ไม่อยากจ่ายแพง มาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหิดลสิ
เล่มบางๆอย่างนี้น่าจะไม่เกิน 300 บาท :)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Conqueror on February 03, 2008, 05:55:09 PM
 
หนังสือ 200 puzzling physics problems ในประเทศไทย มีขายที่ไหนบ้าง

ถ้าอยากได้จริงๆ แต่ไม่อยากจ่ายแพง มาที่คณะวิทยาศาสตร์ มหิดลสิ
เล่มบางๆอย่างนี้น่าจะไม่เกิน 300 บาท :)

 :o :o :o   300 บาท !!!

มันอยู่ส่วนไหนของคณะหรอครับ ไม่เคยไปซื้อหนังสือที่นั่นครับ >:A >:A


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: physicsmana on February 03, 2008, 06:00:26 PM
เมื่อวันเสาร์ที่แล้วผมลองเดินไปค้นดูที่ห้องสมุดสตางค์ดูแล้ว  ยังหาไม่เจอมันอยู่ตรงไหนครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: phys_pucca on February 03, 2008, 06:28:26 PM
เอ ผมบอกไปแล้วผมจะติดคุกมั้ยนี่  :buck2:
ห้องสมุดนี่ผมไม่รู้ว่ามีรึเปล่า(รู้สึกว่าจะไม่มี) แต่ที่ร้านเมตตาที่โรงอาหารน่าจะมีครับ
(หนังสือเล่มนี้ที่ชั้นหนังสือผมปั๊มมาจากที่นั่นครับ) ถ้าอยากได้จริงๆแล้วหาไม่ได้
ติดต่อผมเป็นการส่วนตัวก็ได้นะ เดี๋ยวผมจะให้ยืมไป...  :smitten:

แต่ว่าทำไมเด็กสมัยนี้ชอบอ่านอะไรยากๆกันจัง  :reading


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Conqueror on February 03, 2008, 07:13:06 PM
ขอบคุณครับ  :)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: GunUltimateID on May 11, 2009, 02:45:44 PM
อยากได้ Umnouy Lectured on Physics ต้องไปเอาที่ไหนครับ  :idiot2:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Great on May 11, 2009, 02:58:10 PM
อยากได้ Umnouy Lectured on Physics ต้องไปเอาที่ไหนครับ  :idiot2:
สอบถามอ.นันท์นภัส (พี่แอ๋ว) ที่สสวท. ห้องฟิสิกส์ (ถ้าน้องเข้าไปค่าย1 ในค่ายเดี๋ยวก็มีมาให้ซีรอกเองแหละครับ)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: GunUltimateID on May 11, 2009, 07:41:10 PM
อยากได้ Umnouy Lectured on Physics ต้องไปเอาที่ไหนครับ  :idiot2:
สอบถามอ.นันท์นภัส (พี่แอ๋ว) ที่สสวท. ห้องฟิสิกส์ (ถ้าน้องเข้าไปค่าย1 ในค่ายเดี๋ยวก็มีมาให้ซีรอกเองแหละครับ)
ขอบคุณครับ  ;D
พี่ great ใจดีจัง ตอบให้ทุกกระทู้เลย  :2funny:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: GunUltimateID on May 12, 2009, 08:35:14 PM
irodov ซื้อ ที่ไหนหรอครับ   :idiot2:
ไปศูนย์หนังสือ จุฬา มา ไม่มีหนังสือที่แนะนำกันเลย  :buck2:
แนะนำที่ซื้อหนังสือหน่อยครับ PBbook มันไกล


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: AYB on May 12, 2009, 08:50:25 PM
irodov ซื้อ ที่ไหนหรอครับ   :idiot2:
...

ได้ข่าวว่า Irodov จะหายากมากแล้วครับ ตอนนี้ที่เห็นใช้กันก็เป็นแบบซีร็อก ไม่ก็พิมพ์จากไฟล์ออกมาครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: GunUltimateID on May 13, 2009, 10:04:53 AM
irodov ซื้อ ที่ไหนหรอครับ   :idiot2:
...

ได้ข่าวว่า Irodov จะหายากมากแล้วครับ ตอนนี้ที่เห็นใช้กันก็เป็นแบบซีร็อก ไม่ก็พิมพ์จากไฟล์ออกมาครับ
ตอนไปแข่ง สอ ผมเห็นมีคนมีหนังสือ irodov เป็นเล่มด้วย   แต่ไม่ได้ถามว่าเอามาจากไหน  ](*,)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Mwit_Psychoror on May 13, 2009, 04:13:29 PM
irodov ซื้อ ที่ไหนหรอครับ   :idiot2:
ไปศูนย์หนังสือ จุฬา มา ไม่มีหนังสือที่แนะนำกันเลย  :buck2:
แนะนำที่ซื้อหนังสือหน่อยครับ PBbook มันไกล

จะว่าไปร้านเมตตาที่โรงอาหารของมหาลัยมหิดลมีอยู่หลายเล่มเลยละมั้งครับ (ผมจะโดนฟ้องไหมนี่  :buck2:)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on May 13, 2009, 04:38:25 PM
irodov ซื้อ ที่ไหนหรอครับ   :idiot2:
ไปศูนย์หนังสือ จุฬา มา ไม่มีหนังสือที่แนะนำกันเลย  :buck2:
แนะนำที่ซื้อหนังสือหน่อยครับ PBbook มันไกล

จะว่าไปร้านเมตตาที่โรงอาหารของมหาลัยมหิดลมีอยู่หลายเล่มเลยละมั้งครับ (ผมจะโดนฟ้องไหมนี่  :buck2:)

ไม่ แต่จะทำให้ทางร้านเขาเดือดร้อน  :knuppel2:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: GunUltimateID on May 13, 2009, 05:48:40 PM
irodov ซื้อ ที่ไหนหรอครับ   :idiot2:
ไปศูนย์หนังสือ จุฬา มา ไม่มีหนังสือที่แนะนำกันเลย  :buck2:
แนะนำที่ซื้อหนังสือหน่อยครับ PBbook มันไกล

จะว่าไปร้านเมตตาที่โรงอาหารของมหาลัยมหิดลมีอยู่หลายเล่มเลยละมั้งครับ (ผมจะโดนฟ้องไหมนี่  :buck2:)

ไม่ แต่จะทำให้ทางร้านเขาเดือดร้อน  :knuppel2:

ร้านเมตตาคือร้านอะไรหรือครับ  :idiot2:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: PPP on May 13, 2009, 09:12:59 PM
ขอยืม ถ่ายเอกสาร จาก น้องเก่ง น้องวีวี่ ...

หรือถ้า อยู่ใกล้อนุสาวรีย์ฯ ผ่านแถวๆนั้น

มายืมของผมไปถ่ายเอกสารต่อก็ได้นะครับ มีหนังสือ โจทย์ อะไรสักอย่างที่ได้จากโพหวี ด้วย

ถ้าสะดวกก็มายืมไปถ่ายเอกสารได้จ้า  ช่วงนี้ผมยังว่างๆ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Mwit_Psychoror on May 15, 2009, 12:03:07 AM
ขออภัยครับ ทีหลังจะระวังเรื่องการโพสต์ให้มากกว่านี้ครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: GunUltimateID on May 15, 2009, 10:12:35 AM
ขออภัยครับ ทีหลังจะระวังเรื่องการโพสต์ให้มากกว่านี้ครับ
ขอโทษพี่ด้วยครับ เพราะผม  :buck2:  ](*,)


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Mwit_Psychoror on May 15, 2009, 11:44:27 AM
ขออภัยครับ ทีหลังจะระวังเรื่องการโพสต์ให้มากกว่านี้ครับ
ขอโทษพี่ด้วยครับ เพราะผม  :buck2:  ](*,)

ไม่เป็นไรครับ ปกติพี่ก็มักจะโพสต์ในแบบที่เป็นภัยต่อตัวเองและคนอื่นบ่อยเหมือนกัน ต่อไปนี้ต้องระวังมากกว่านี้  :smitten:


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: Darkshadow on July 29, 2009, 07:55:14 PM
อยากทราบว่าหนังสือ University Physic เล่ม 1และเล่ม 3เนื้อหาคล้ายๆกันหรือเปล่่าครับ(ผมหาในเน็ตแล้วไม่เจอ) เพราะผมจองหนังสือเล่ม 3 มาเพราะไม่มีเล่ม 1อ่ะครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: GunUltimateID on July 29, 2009, 07:59:29 PM
ไม่คล้าย เพราะมันคนละเรื่อง  :2funny:
เล่ม 1 กลศาสตร์
เล่ม 2 คลื่น แสง เสียง ไฟฟ้าแม่เหล็ก เทอร์โมไดนามิก
เล่ม 3  แสง  ฟิสิกส์ยุคใหม่

ว่าแต่ใช่ university physics ที่ อ. ปิยพงษ์แปลรึเปล่า


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: klapro on October 01, 2010, 01:21:17 PM
ผมว่านะ หนังสือ สอวน ฟิสิกส์ที่ป๋าเขียน นี่ก็ยากแบบสุดๆแล้วครับ ยากกว่า text มหาลัยบางเล่มด้วยซ้พ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: PPn on October 13, 2010, 06:04:32 PM
ปกติผมหาโหลดเอา เว็บเอ็มไอทีมีให้โหลดฟรีครับ
http://ocw.mit.edu/courses/#physics


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 13, 2010, 04:39:54 PM
ไม่ได้มาโพสต์นาน  :)

พอดีช่วงนี้ผมเรียนเรื่อง Quantum Mechanics อยู่
เผื่อจะมีน้องๆที่บ้าพลังหรือ เพื่อนๆที่เรียนปีสองคนไหนสนใจ

ก่อนอื่นเลยนี่ วิธีการเรียนควอนตัมจะมีสองสไตล์นะครับ
แบบแรกคือใช้ วิธีการเปรียบเทียบกับคลื่น หรือ Wave Mechanics ผมจะเรียกว่าควอนตัมเวอร์ชั่นคลื่นแล้วกันนะครับ
อันนี้จะเข้าใจง่าย มองภาพเห็นได้ชัดเจน แม้จะมีข้อจำกัดเกี่ยวกับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์บ้าง อย่างเช่น axiom บางอย่างจะไม่ค่อยชัดเจน ในสายนี้ ที่ผมใช้อยู่ก็จะมี

1.) David J. Griffith , Introduction to Quantum Mechanics
Prentice Hall Publishing
กริฟฟิทคนเดียวกับที่เขียนเรื่องไฟฟ้านะครับ
เล่มนี้เป็นเล่มมาตรฐาน ที่หลายๆมหาวิทยาลัยแนะนำ อธิบายดี ใช้ภาษาเป็นกันเอง อ่านง่าย แล้วก็มีแบบฝึกหัดให้ทำครับ

2.) L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of theoretical physics volume 3 : Quantum Mechanics, Non-relativistic theory,
Pergamon 
ลันเดา เป็นศาสดาของ Quantum Fluid ที่เขียนหนังสือเซ็ต Course of theoretical physics สิบเล่ม
สมัยที่ลันเดาเรียนควอนตัม ยังมีแต่ควอนตัมเวอร์ชั่นคลื่นอยู่ แต่คณิตศาสตร์ในเล่มนี้ก็เจาะลึกลงไปในพวก linear operator พอสมควร
ผมคิดว่าจุดแข็งของหนังสือของลันเดา จริงๆแล้วไม่ใช่คณิตศาสตร์ แต่เป็นความเข้าใจ และการตีความทางฟิสิกส์ที่ลึกซึ้ง แล้วใช้คณิตศาสตร์ที่เหมาะสมเข้ามาจับ ไม่ใช่แค่เล่มนี้ แต่ในหลายๆเล่มที่ลันเดา&ลิฟชิซ เขียน ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากๆๆๆครับ

3.) Paul Dauncey, Imperial College London lecture notes
อันนี้เป็น เลคเชอร์โน๊ตของมหาลัยผมเอง คนเขียนเป็น experimentalist ที่ทำเกี่ยวกับเครื่องเร่งอนุภาค ( ที่ SLAC )
คือผมว่าเลคเชอร์โน๊ตเค้าดีมาก แล้วถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักทฤษฎีแต่คณิตศาสตร์เค้าก็ไม่ได้ละเลยครับ
(เดี๋ยวจะรวบรวมมาแล้วทำลิงค์แปะไว้สำหรับคนที่สนใจนะครับ)

สำหรับอีกสายหนึ่งจะมองว่าจริงๆแล้ว state ทางควอนตัม มันไม่ได้เป็นคลื่น เลยสร้าง mathematical object ที่แสดงสมบัตรของ state ได้ดีกว่า (bra & ket) รู้สึกว่าสายนี้จะแพร่หลายไปในหมู่นักฟิสิกส์ทฤษฎี คณิตศาสตร์ที่ใช้ใหม่กว่า และสวยงามกว่า(ผมว่านะ) ในสายนี้ก็จะมี 

1.) J.J. Sakurai, Morern Quantum Mechanics
Addison-Wiley Publishing company
คนเขียนเป็น นักทฤษฎี ที่ไปๆมาๆ อยู่ที่ CERN ในยุคแรกๆ (เพราะพี่แกตายไปตั้งแต่ปี 1982) จริงๆแล้วซากุไรตายตั้งแต่หนังสือยังเขียนไม่เสร็จแล้วลูกศิษย์เค้ามาเขียนต่อ
จุดเด่นของหนังสือ ( แล้วก็ตัวของซากุไรเอง ) คือการเอาฟิสิกส์ทฤษฎีมาทำให้เห็นภาพ ไม่ใช่แค่ตะบี้ตะบันทำแต่คณิตศาสตร์ครับ
ป.ล. มีคนแปลซากุไรเป็นภาษาไทยแล้วนะครับ แต่น่าเสียดายมีหลายคนบอกว่า แปลผิดเยอะ ผมว่าลองหาต้นฉบับอ่านจะดีกว่าครับ

2.) P.A.M. Dirac, Principle of Quantum Mechanics
Oxford university press.
ดิแรค คนเดียวกับที่เป็นศาสดาของ Quantum Field แหละครับ เล่มนี้ถือเป็น โคตร masterpiece ของควอนตัมสายนี้เลยเพราะเป็นเล่มแรกที่มีการใช้ Bra กับ Ket (เริ่มใช้ในปี 1958 ส่วน Landau ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ตอน 1962 และตายในปี 1968) แต่ก็ไม่ได้อธิบายแค่คณิตศาตร์อย่างเดียวนะครับ ดิแรคยังอธิบายความหมายของสัญลักษณ์และการกระทำต่างๆ ที่ใช้ Bra กับ Ket ได้ลึกซึ้งมากๆ
ที่ผมไม่ชอบในเล่มนี้อย่างหนึ่งก็คือช่วงบทแรกๆเค้าพิมพ์ผิดเยอะพอควรเลยครับ :buck2:

3.) R.P. Feynman , The Feynman Lectures on physics volume 3
อันนี้คงไม่ต้องบรรยายมากครับ ถ้าชอบอ่านแบบบรรยายเยอะๆ ก็ต้องเล่มนี้แหละครับ

เอิร์ท (วิศรุท ปิ่นรอด) ที่เรียนที่ Brown เค้าใช้เล่มนี้ครับ
3.) R. Shankar, Principle of Quantum Mechanics second edition
Plenum Press

ส่วน เมธ (จิรเมธ ช้างคล่อม) ที่เรียนอยู่ Oxford เค้าใช้หนังสือที่เขียนโดย lecturer เค้าเองครับ
James Binney & David Skinner, Physics of Quantum Mechanics

ps ผมว่า ควอนตัมเป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง แล้วก็น่าสนใจมากๆ มีเทพๆ หลายคนในประวัติศาสตร์ เขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ ( อย่างที่เห็น ชื่อข้างบนกัน) ผมยังเสียดายที่ผมไม่ได้เรียนควอนตัมมาตั้งแต่เนิ่นๆ ถ้ารู้งี้ตั้งแต่แรก ผมคงจะอ่านหนังสือพวกนี้ ตั้งแต่อยู่ในค่ายแล้วแหละครับ


Title: Re: แนะนำหนังสือฟิสิกส์
Post by: psaipetc on December 13, 2010, 06:17:24 PM
เอิร์ท (วิศรุท ปิ่นรอด) ที่เรียนที่ Brown เค้าใช้เล่มนี้ครับ
3.) R. Shankar, Principle of Quantum Mechanics second edition
Plenum Press

ผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนผมเรียนQMในห้องเรียนเมื่อกว่ายี่สิบปีที่แล้วใช้หนังสืออะไร (น่าจะเป็น Cohen-Tannoudji) แต่ผมอ่านหนังสือของ Shankar (1st Edition) เองจนเข้าใจและชอบเล่มนี้มาก มันเหมาะกับระดับสติปัญญาของผมครับ จากนั้นผมก็ไปอ่าน Landau & Lifshitz ต่อ

ผมอ่าน Feynman's Lecture Volume 1 ตอน ม.4+5 ครับ ทำให้ผมต้องการเรียนด้านวิทยาศาสตร์


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์ของผม
Post by: NiG on April 14, 2011, 09:34:01 AM
ผมเพ่ิงทำสารบัญของกระทู้นี้เสร็จนะครับ คนที่เข้ามาหวังจะหาหนังสืออ่านลองเข้าไปดูที่ comment แรกสุดของกระทู้นี้ได้เลยครับ

หวังว่าจะทำให้ความเห็นของคนที่มาลงในกระทู้นี้มีประโยชน์มากขึ้นนะครับ


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on May 03, 2011, 04:57:42 AM
อัพเดทหนังสือเพิ่มเติมครับ อันนี้เป็นหนังสือที่ผมใช้ตอนไปเรียนสัมพัทธภาพทั่วไปกับกลุ่มอาจารย์ปิยบุตรตอนเดือน สิงหา 2010

- L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Classical Field Theory,4th revised English edition, (ไฟล์ ebook ที่ผมใช้ไม่ได้บอกปีที่พิมพ์ แต่คิดว่าพิมพ์ครั้งแรกไม่เกินปี 1961 ](*,))

เริ่มจากบทแรกๆที่อธิบายสัมพัทธภาพพิเศษตามสไตล์ของลันเดาซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยกัน มีการใช้ transformation operator, tensor ตั้งแต่บทแรกสุด (ซึ่งผมคิดว่าเทียบกับเล่มอื่นๆ คณิตศาสตร์ที่ลันเดาใช้ไม่เรียกว่าโหดนะครับ) จากนั้นว่าด้วยเรื่องของ ลากรางเจียน และการเขียน action ของการเคลื่อนที่ใน 4 มิติ
ในบทที่สามเป็นต้นไปจะพูดถึงเรื่องแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเริ่มจากการ derive สมการสี่ข้อของ Maxwell จาก principle of least action โดยเพิ่มเทอม action ของvector field เข้าไป ซึ่งผมว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากๆ  :o

ถ้าข้ามเรื่อง EM ไปจนถึงบนที่ 10 เราก็จะเจอกับทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไป ซึ่งอธิบายไว้แบบเป็นฟิสิกส์มากๆ
(มีหนังสือหลายเล่มที่ใช้คณิตศาสตร์โหดกว่านี้) แล้วก็เป็น section ของสัมพัทธภาพพิเศษที่นักฟิสิกส์อนุภาคหลายคนใช้ครับ

เช่นเดียวกับหนังสือเล่มอื่นๆของลันเดา หนังสือเล่มนี้มี influence สูงมาก และหนังสือหลายๆเล่มในยุคหลังก็ใช้เล่มนี้เป็นหนังสืออ้างอิงครับ

- Robert M. Wald, General Relativity, University of Chicago Press, 1984

เป็นหนังสือมาตรฐานที่ใช้ในคอร์ส GR ของหลายๆที่ แล้วก็เป็นหนังสือที่ใช้คณิตศาสตร์แบบไม่อ้อมค้อมและคณิตศาสตร์ที่ใช้ก็จะทันสมัยกว่าของลันเดา เปิดตัวมาด้วยเรื่อง Manifold, Vector Space, Tensor แบบนักคณิตศาสตร์เลย

ในหนังสือของ Wald จะแบ่งสองส่วนหลักๆ คือ Fundamentals เริ่มตั้งแต่คณิตศาสตร์ใน curve space ที่ผมเกริ่นไปตะกี้ ตามด้วยการเคลื่อนที่บนผิวโค้ง สมการสนามไอน์สไตน์ แล้วก็ Schwazschild solution
ส่วนในหัวข้อ Advance topic ก็จะเป็นเรื่องของ Singularity, Black Hole แล้วก็ต่อไปเรื่องของควอนตัมกราวิตี้ในสองบทสุดท้าย ซึ่ง Wald ถือได้ว่าเป็นคนกลุ่มแรกๆที่เข้ามาทำวิจัยในสองสาขานี้ครับ

- Sean Carroll, Spacetime and Geometry, Addison Wesley, 2004

ผมคิดว่าเป็นหนังสือวิชา GR ที่แพร่หลายแล้วก็ใหม่ที่สุดนะครับ คณิตศาสตร์และหัวข้อที่เขียนเรียกว่าทันสมัยมาก(สำหรับผม) เราอาจจะเจอชื่อคุ้นอย่าง
Hawking Effect!
ถ้าเทียบกับ Wald แล้วผมคิดว่า Carroll อธิบายได้เห็นภาพมากกว่าในบทแรกๆ (ที่ผมอ่านจากทั้งสองเล่ม)

- Arthur S. Eddington, Space Time and Gravitation, Cambridge University Press, 1920 

เป็นหนังสือสำหรับคนที่เริ่มอ่านสัมพัทธภาพทั่วไปที่ดีมากๆ โดยเฉพาะคนที่คณิตศาสตร์ยังไม่แข็งแรง หรือไม่เข้าใจคอนเซปทางฟิสิกส์ของคณิตศาสตร์สมัยใหม่อย่าง Manifold etc.
Eddington ถือเป็น big name คนหนึ่งในสมัยของไอน์สไตน์ ในหนังสือเล่มนี้เอ็ดดิงตันเขียนออกมาในแนวๆการบรรยาย เหมือนเล่านิทาน(ที่ต้องตั้งใจฟัง)
แล้วทำให้เห็นภาพดีมากๆ เพราะเป็นความเข้าใจของ Master of General Relativity คนหนึ่งเลยทีเดียว

- J.Foster & J.D. Nightingale, A Short Course in General Relativity 3rd edition, Springer, 2006

สำหรับเล่มนี้จะเริ่มจากการ introduce คอนเซปของ tensor, vector space, curvature ในสามมิติ เพื่อให้เราเห็นภาพคร่าวๆก่อนว่าจะเกิดอะไรขึ้น แทนที่จะไปพูดถึงกรณีทั่วๆไปอย่าง Wald, Carroll หรือ Landau

- B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Modern Geometry - Methods and Applications 2nd edition volume 1, Springer 1984

เล่มนี้เป็นหนังสือเกี่ยวกับคณิตศาสตร์สมัยใหม่ๆที่เราจะต้องเจอในฟิสิกส์ยุคใหม่หลายๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Curvature ใน GR, Lie algebra ใน Quantum Field, Calculus of Variation ในหลายมิติ อธิบายโดยมุมมองทางเรขาคณิต แน่นอนว่า approach ของเล่มนี้จะเป็นแบบนักคณิตศาสตร์
(มีการ Claim และ Proof นู่นนี่มากมาย) แต่คำอธิบายและการตีความทำออกมาได้เห็นภาพมากๆครับ

สำหรับในเล่มหนึ่งที่ผมกำลังแนะนำอยู่ เขียนโดย S.P. Nokikov นักคณิตศาสตร์ชาวรัสเซีย ที่ได้รางวัล Field Medal ในปี 1970 แล้วก็ทำงานอยู่ที่ Landau Institute for Theoretical Physics ตั้งแต่ 1971- 1982 ด้วยครับ

- Charles W.Misner, Kip S. Thorne, John A. Wheeler, Gravitation, W.H. Freeman and Company, 1973

ว่ากันว่าเป็น super bible ของสัมพัทธภาพทั่วไป ความหนาประมาณ 1300 หน้า


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: nklohit on May 03, 2011, 09:51:23 PM
ขอบคุณพี่นิกมากครับ   >:A
ตอนนี้ผมอ่านเล่มของ Landau กับ Wald อยู่
อีกเล่มที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ พวก Manifold, exterior calculus ผมใช้

- Theodore Frankel, The Geometry of Physics: An Introduction,Cambridge University Press; Revised edition, 1999

เล่มนี้มีการใช้ตัวอย่างเยอะครับว่าจะเอาคณิตศาสตร์สมัยใหม่ไปใช้กับฟิสิกส์ยังไงบ้าง แล้วก็จะอธิบายความโค้งในสามมิติให้เห็นภาพก่อนที่จะขยับไปที่สี่มิติ
ต่อจากนั้นเนื้อหาก็จะเข้มขึ้นเรื่อยๆ เป็นพวก Homotopy Group (ซึ่งผมยังอ่านไม่ถึง  :2funny: ) แล้วก็มีการนำไปประยุกต์กับ Gauge Theory ตอนท้ายเล่มด้วยครับ


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on May 04, 2011, 01:26:49 AM
อัพเดทสารบัญ (ในความเห็นที่ 1 หน้า 1) เรียบร้อยแล้ว  ;) ใครมีหนังสืออะไรดีๆอีกแนะนำเข้ามาได้เลยนะครับ  >:A


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: engrit on May 04, 2011, 09:22:17 AM
  Other than Cohen-Tannoudji's, the best  QM books around are (of course, Feynman's lectures
are very down-to-earth and sensational in many aspects, always.)

Quantum Mechanics: Symbolism of Atomic Measurements
Julian Schwinger (a real genius who got his Ph.D. at his early 20's)

Quantum Mechanics and Path Integrals
Richard P. Feynman A. R. Hibbs

  The best mathematical physics book is Morse&Feshbach's methods of theoretical physics.  
Strangely enough, Jackson's Classical Electrodynamics is hardly at the top of my best EM book list.
The use of CGS system in the earlier version is repugnant!  At the very top of the list are

R.W.P King's Fundamental Electromagnetic Theory (proudly one of my own professors)
  He was actively conducting research at the age of 95.


Electromagnetic Fields and Energy (also, proudly one of my own professors)
Hermann A. Haus(, James R. Melcher)

Schwinger's Classical Electrodynamics (very classic!)

Electromagnetic Energy Transmission and Radiation
Adler, Richard B.; Chu, Lan Jen; Fano, Robert M.

  By the way, I finally manage to obtain a good scan of the Peter Gnadig's "200 puzz..." book
(I heard there was one copy at the MU physics department and I know there is a more obtainable
copy at KU main library) and I also got some electronic copies of most of these rare books (I probably
need to disguise the links so that they could survive longer on the web).  I would gladly welcome
any personal request.

  Cheers


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on June 22, 2011, 07:55:26 AM
อัพเดทหนังสือหลังจากสอบเสร็จครับ  :2funny:

1)อันนี้เป็นรวมเลคเชอร์โน๊ตของ David Tong ซึ่งเป็น Fellow อยู่ที่ Trinity College, Cambridge ครับ
David Tong เป็นหนึ่งในนักวิจัยที่ยังหนุ่มและไฟแรงคนหนึ่ง ลองศึกษางานของนักฟิสิกส์สมัยใหม่กันดูครับ  ;)
* string theory ของ Tong เป็นอีกเล่มหนึ่งที่พี่โอเมก้าแนะนำมาอีกทีครับ

http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/teaching.html

2) บังเอิญไปคุยกับอาจารย์ปิยบุตรเรื่อง String เข้า เค้าเลยแนะนำให้อ่านเล่มนี้ครับ (แต่กว่าจะได้อ่านคงอีกซักพักใหญ่ๆ)

- Michael B. Green, John H. Schwarz, Edward Witten, Superstring Theory, Cambridge University Press, 1987

บอกตรงๆว่าเห็นชื่อคนเขียนแล้วแอบช็อก  :uglystupid2:
ทั้งสามคนนี้เป็นตัวหลักๆของการวิจัยด้านทฤษฎีสตริงตอนประมาณช่วงปี 90 ครับ (คนละชั้นกับนักวิจัยที่เขียนหนังสือ popular science เลย)
ลอง google ชื่อแต่ละคนก็จะเห็นกันเลยครับว่าโหดๆทั้งนั้น ถ้าอยากลองอ่านงานของสุดยอดปรมาจารย์ด้านสตริง ผมว่าเล่มนี้ไม่น่าพลาดถ้ายังไม่ล้าสมัยไปซะก่อนนะครับ

ประวัติของมหาเทพ Ed Witten ครับ
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5425.msg34827.html#msg34827

ส่วนอันนี้ประวัติของมหาเทพ Michael Green
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5425.msg35051.html#msg35051


ปล. สารบัญยังคง update อยู่เรื่อยๆนะครับ แล้วหนังสือที่เคยเขียน review ไว้ ก็แก้เท่าที่จะแก้ได้แล้วนะครับTitle: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 29, 2011, 02:55:25 PM
อัพเดทหนังสือเพิ่มนะครับหลังจากหายไปนาน จนกระทู้เกือบจะตกหน้าแรก  :buck2:

อย่างแรกคือ...ผมเพิ่งรู้ว่ามหาลัยผมมีสำนักพิมพ์ของตัวเองครับ  :embarassed: ดังนั้นผมจะมาโปรโมตหน่อยครับ ;D

- Chris Isham, Lectures on Quantum Theory Mathematical and Structural Foundations, Imperial College Press 1995

Chris Isham เป็นนักควอนตัมกราวิตี้ระดับโลกคนนึงที่ทำงานอยู่ที่อิมพีเรียลครับ ตอนนี้แม้ว่าเกษียณไปแล้ว พี่แกก็ยังเข้ามาที่มหาลัยอยู่
งานอีกสาขานึงที่ Isham มีชื่อเสียงคือเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาหลักการพื้นฐาน(ที่พื้นฐานมากๆ) ของทฤษฎีควอนตัมครับ
ประวัติของ Isham ครับ
http://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Isham

หนังสืออันนี้รวบรวมมาจากคอร์สชื่อ Foundation of Quamtum mechanics ที่สอนเด็กอิมพีเรียลปีสามที่เลือก theory option โดยตัว Isham เองตั้งแต่ปี 1989 - 1994 ครับ ข้างในจะมีทั้งคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังทฤษฎีควอนตัม รวมถึงปรัชญา และการตีความทฤษฎีควอนตัมที่ลึกมากพอสมควรเลยครับ

- Tom W.B. Kibble & Frank H. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 5th edition 2004

Tom Kibble เป็นหนึ่งในผู้ค้นพบ Higgs mechanism อย่างที่ผมเคยเล่าไว้ในกระทู้
http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forums/index.php/topic,5425.msg35153.html#msg35153
ตอนนี้ Kibble ที่อายุ 79 แล้วก็ยังมาทำงานที่มหาลัยอยู่ครับ ล่าสุดเมื่อประมาณสองเดือนก่อนก็เพิ่งออกเปเปอร์มาอีกครับ  :o
สนใจจะดูงานของ Kibble ก็ดูที่นี่ได้นะครับ
http://arxiv.org/find/astro-ph/1/au:+Kibble_T/0/1/0/all/0/1
http://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Kibble

ตัวหนังสือก็จะคล้ายๆกับของ Isham ครับคือรวมเลคเชอร์โน๊ตของคอร์สหลายๆคอร์สที่แกเคยสอน ผมไม่รู้ว่าจะมีโน๊ตของสมัยที่อาจารย์ปิยพงษ์ยังเรียนอยู่รึเปล่านะครับ  :)

ทั้งสองเล่มนี้เป็นหนังสือแนะนำของสองวิชาที่ผมเพิ่งจะเรียนจบไปเมื่อเทอมที่แล้วครับ แต่เอาจริงๆที่รีวิวได้ไม่เยอะเพราะไม่ค่อยได้อ่านครับ :buck2: ส่วนมากจะใช้เลคเชอร์โน๊ตของอาจารย์ที่สอนอยู่ตอนนี้


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 29, 2011, 03:49:06 PM
เอ่อ ส่วนคอมเม้นต์นี้จะอุทิศให้กับ Quantum Field Theory (QFT)สำหรับ beginner นะครับ
Quantum Field เป็นศาสตร์ที่กว้างมาก(ๆๆๆๆ) และยากด้วย แต่ก็เป็นทฤษฎีที่เป็นพื้นฐาน(ย้ำว่าพื้นฐาน)ของทฤษฎีสมัยใหม่อย่าง Particle physics, Condensed matter, String theory ตัว Quantum Field เองก็เรียกว่าเป็นทฤษฎีที่สวยที่สุดทฤษฎีหนึ่งเลยทีเดียว

สำหรับผู้สนใจจะอ่าน QFT... ซึ่งคงจะต้องมีพื้นฐานทั้งทางคณิตศาสตร์และควอนตัมฟิสิกส์ดีพอสมควร มีหนังสือดีๆที่จะแนะนำเยอะครับ ซึ่งบางเล่มอาจจะเน้นกันคนละอย่าง หรืออาจจะล้าสมัยไปบ้างตามกาลเวลา ตามหลักสูตรสมัยใหม่ของมหาลัยก็จะมีลิสต์ของหนังสือแนะนำตามนี้ครับ

- M. Peskin & D. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory,Addison - Wesley 1995

อันนี้เป็นตำรามาตรฐานที่ใช้กันตามมหาลัยดังๆอย่าง MIT, Cambridge แล้วก็อีกหลายๆที่ครับ คนเขียนสองคนเป็น particle physicist (Peskin ทำงานอยู่ที่ Stanford Linear Accelerator Center หรือ SLAC) คอร์สแรกของมหาลัยหลายๆที่ จะอยู่แค่ประมาณ 5 บทแรกของหนังสือครับ

ผมเดาว่าที่เค้านิยมใช้กันเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่ครบมากๆทั้งในเรื่องหัวข้อและรายละเอียด สำหรับคนที่สนใจทาง particle physics เป็นพิเศษมีทั้งการคำนวณที่ใช้ในเครื่องเร่งยุคแรกๆ, การ Renormalisation, Anomalies, ควาร์คโมเดล และ QCD ไปจนถึง Weinbeg - Salam theory ที่นำไปสู่ Standard Model ที่รวมแรงพื้นฐานสามแรงเข้าด้วยกันครับ

- Lewis Ryder,Quantum Field Theory, Cambridge University Press 2nd edition 1996

อันนี้เป็นเล่มหนึ่งที่ผมชอบครับ การเรียงลำดับเรื่องเค้าก็จะคล้ายๆกับของ Peskin&Schroeder แต่จะเอา gauge field กับ fermionic field เข้ามาตั้งแต่แรกเลย (ของ Peskin กับ Schroeder จะเริ่มจาก Scalar field ซึ่งเป็นสนามที่ง่ายที่สุดก่อนครับ)

*Ryder เป็นลูกศิษย์ป.เอก ของ Peter Higgs ครับ

- Mark Srednicki, Quantum Field Theory, Cambridge University Press 2007

เป็นเล่มที่เน้นการใช้ path integral approach ครับ ซึ่งเป็นคนละวิธีกับที่ Peskins & Schroeder และคอร์สของมหาลัยดังๆหลายที่
ข้างในจะใส่ใจรายละเอียดทั้งการคำนวณและการตีความหมายของวิธีการที่ใช้ซึ่งเจ๋งมากๆครับ

หนังสือจะเริ่มเปิดตัวมาด้วย Scalar field (ซึ่งง่ายที่สุด) ตามมาด้วย Fermionic field และ Gauge field ซึ่งไม่ต่างกัน Peskin & Schroeder มากครับ
รายละเอียดเรื่องอื่นๆก็ลงไปลึกไม่น้อยกว่าเล่มอื่นๆนะครับ

*ที่ Brown university ก็ใช้เล่มนี้เรียน QFT กันนะครับ

- S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol 1, Cambridge University Press 1995

เขียนโดย Weinberg ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ค้นพบการรวมแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเข้ากับแรงนิวเคลียร์อย่างอ่อนครับ สไตล์การเขียนของเล่มนี้จะเป็นอะไรที่เฉพาะตัวมากๆ และลงรายละเอียดเป๊ะในทุกขั้นตอนครับ โดย Weinberg จะเริ่มจากการดู relativistic particle ก่อนแทนที่จะมาจาก Field เหมือนกันเล่มอื่นๆ

- **A. Zee, Quantum Field Theory in a nutshell Princeton University Press 2nd edition 2010

อันนี้เป็นหนังสือในดวงใจผมอีกเล่มหนึ่งเลยครับ ข้อเสียข้อเดียวของ Zee ที่ผมมองออกคือเค้าทำคณิตศาสตร์ให้ดูน้อยซึ่งอาจจะไม่เหมาะที่จะใช้เป็นแบบเรียน นอกจากนั้นแล้ว ภาษาที่เขียนเป็นภาษาที่เป็นกันเองแล้วก็อ่านสนุกมาก การอธิบายคอนเซปของฟิสิกส์ที่เห็นภาพแล้วก็เข้าใจง่าย ข้อดีที่เหนือกว่าเล่มอื่นๆแบบเห็นได้ชัดคือ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือใหม่(มาก) เพราะงั้นก็จะมีเรื่องบางเรื่องที่สมัยปี 1990sหรือเก่ากว่านั้น ยังไม่มีหรือยังไม่เข้าใจดีพอเหมือนทุกวันนี้ อีกอย่างคือ Zee ทำงานมาจากทั้งทางด้าน Particle physics และ Condensed matter ครับ เพราะงั้นเนื้อหาจะกว้างและมีแง่มุมหลายๆอย่างที่ทำให้เห็นภาพได้ดีมากๆๆๆ ถ้าคิดว่าจะแค่อ่านเอาสนุกผมว่าเล่มนี้ใช่เลยแหละครับ

ตอนผมอ่าน QFT ใหม่ๆก็งมๆจากหลายๆเล่มข้างบนนี้ครับ จนวันหนึ่งมาเปิดของ Zee ดูแล้วก็นั่งอ่านยาวจาก 4 ทุ่มถึงตี 5 อันนี้ไม่ได้จะบอกว่าผมถึกหรืออะไร แต่ว่าหนังสือเขาดีจริงๆครับ  :gr8Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on December 29, 2011, 04:14:57 PM
อัพเดทหนังสือ QFT ต่อจากข้างบนนะครับ

คือตะกี้นี้เป็นหนังสือที่อยู่ลิสต์หนังสือแนะนำของคอร์ส QFT หลายๆที่ครับ อันนี้จะเป็นหนังสือที่คนอื่นแนะนำผมมาอีกทีแล้วผมคิดว่ามีประโยชน์กับผม

- David Tong, Lectures on Quantum Field Theory

เป็นเลคเชอร์โน๊ตที่ Tong ใช้สอนคอร์สปอโทของเคมบริดจ์ตอนปี 2006 - 2007 ครับ เนื้อหาแล้วก็ approach จะอิงมาจาก Peskin & Schroeder เป็นหลักครับ แต่จะมีบางจุดที่เค้าใส่รายละเอียดเพิ่มขึ้นมา แล้วส่วนตัวผมชอบสไตล์ของ Tong มากกว่าครับ  ;)

โหลดฟรีพร้อมแบบฝึกหัดที่นี่นะครับ
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/tong/qft.html

- Sidney Coleman, Aspects of Symmetry Cambridge University Press 1985

เป็นรวมเลคเชอร์ของ Sidney Coleman ซึ่งเป็นนักฟิสิกส์ชื่อดังอีกคนหนึ่งครับ (ไว้ผมจะลองหาเวลาว่างเขียนประวัติเค้าดู)
ในหนังสือจะเน้นไปที่การเอา Symmetry เข้ามาประยุคต์ใช้ใน Quantum Field จนไปถึง Symmetry breaking, การทำความเข้าใจในเรื่อง Renormalisation ต่อไปจนถึงเรื่องที่ลึกขึ้นไปอีกอย่าง QCD หรือ instanton ด้วยครับ

ภาษาของหนังสือเป็นภาษาพูดแบบเป็นกันเองคล้ายๆกับที่ใช้ในหนังสือของ Zee แล้วคำอธิบายในหลายๆหัวข้อก็เคลียร์มากๆครับ

* D.J. Griffith กับ A. Zee ก็เป็นลูกศิษย์ของ Coleman ครับ

- Richard MacKenzie, Path Integral Methods and Applications, 2000

พอดีผมไปเจอใน arxiv สำหรับคนที่สนใจ path integral แล้วก็ประยุคต์ใช้ใน context ที่มากกว่าแค่ใน particle physics ครับ
สนใจโหลดฟรีได้ที่นี่ครับ
http://arxiv.org/abs/quant-ph/0004090v1

แล้วก็ยังมีหนังสืออีกสองเล่มที่อาจารย์ปิยบุตรแนะนำ เป็นหนังสือที่ค่อนข้างเก่า แต่รายละเอียดเพียบครับ
เล่มแรก
C. Itzykson & J.Zuber, Quantum Field Theory, McGraw - Hill 1980
อีกเล่มหนึ่ง
J.D. Bjorken & S. Drell, Relativistic Quantum Fields, McGraw - Hill

 


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: jali on March 29, 2012, 07:24:17 PM
ตั้งกระทู้นี้เมื่อนานมาแล้ว กะว่าอ่านหนังสืออะไรดีๆ ก็จะเอามาลง

ทีนี้ผ่านไป 6 ปี = = รู้สึกว่ากระทู้มันรกมาก(รู้สึกด้วยว่าตรูโคตรแก่เลย) แล้วดูหาประโยชน์ไม่ค่อยได้
ผมจะตั้ง comment นี้เป็นสารบัญ บอกว่ารายละเอียดของเล่มไหนอยู่ที่ไหน คิดว่าน่าจะมีประโยชน์กับคนที่ต้องการหาหนังสืออ่านนะครับ
( หรืออาจจะกลายเป็น ประมาณว่าน้องๆคนไหนอยากฉลาดก็...ไปหาเล่มอื่นอ่านแทน!!! ผ่าง!!) 

ในสารบัญอันนี้ จะแบ่งเป็น category ต่างๆตามที่เห็นด้านล่าง ลำดับของหนังสือจะในแต่ละ category จะเรียงตามความเก่าของการโพสต์ ซึ่งก็คือเวลาที่ผมเริ่มอ่าน...แม้ว่าหลายอันจะยังใช้ไม่คุ้ม... ระบบการเรียบเรียงจะเป็น

- ชื่อคนเขียน, ชื่อหนังสือ, สำนักพิมพ์, ปี หน้า.... #(ความเห็นที่เท่าไหร่)

สำหรับเล่มที่มี * ข้างหน้าคือเล่มที่ผมคิดว่าเป็นหนังสือที่ดี ส่วนที่มี ** คือโคตรดี ดีมากๆ ดีแบบไม่ไหวแล้ว แนะนำด่วนที่สุด ซึ่งเป็นความเห็นส่วนตัวนะครับกรุณาใช้วิจารณญาณก่อนซื้อไปเสพ

ส่วนที่ไม่มีอะไรคือ เล่มที่ผมไม่เคยอ่าน หรือจำไม่ได้ว่าเคยอ่าน หรืออ่านแล้วเฉยๆ(อย่างหลังจะมีน้อย) = = ซึ่งไมไ่ด้หมายความว่ามันไม่ดี

หนังสือบางเล่มก็มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ หรืออาจารย์มาแนะนำ ผมก็จะใส่เครดิตไว้ในวงเล็บด้านหน้า ว่าแนะนำโดยใครนะครับ เผื่อมีใครอยากอ่านหนังสือตาม คนดัง  :coolsmiley:

หวังว่ากระทู้นี้จะเป็นประโยชน์กับน้องๆที่สนใจจะเรียนฟิสิกส์จริงจังนะครับ

รวมเนื้อหาหรือ Book set ต่างๆ (อาจจะเก็บไว้เป็นคัมภีร์สามัญประจำบ้านหรือใช้ในการอ้างอิง)

- **L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics หน้า 2 #20
- Graham Woan, The Cambridge Handbook of Physics Formulas หน้า 2 #27
- **เซ็ต หนังสือของ สอวนฟิสิกส์ ของอาจารย์ วุทธิพันธุ์ ปรัชญพฤทธิ์ (+ อาจารย์ อนันตสิน เตชะกำพุช ในเล่ม 2) หน้า 2 #28
- **(conantee) The Feynman Lectures on Physics หน้า 3 #33
- **อำนวย พลสุขเจริญ (conantee) ,Umnouy Lectured on Physics, หน้า6 #83

รวมโจทย์ปัญหา (เคยใช้ตอนอยู่ในค่าย)

- *200 Puzzling Physics Promblems, Cambridge University Press. หน้า1 #1
- *I.E. Irodov, Problems in General Physics, Mir Publishing, Moscow หน้า 1 #2
- L.A. Sena, A Collection of Question and Problems in Physics, Mir Publishing Moscow หน้า 2 #25
- W.G. Rees, Physics by Example, 200 Problems and Solution หน้า 2 #26
- **A.B.Pippard ,Cavendish Problems in Classical Physics หน้า 6#85
- Richard P. Feynman, Feynman's Tips on Physics,a problem-solving supplement to Feynman Lectures on Physics หน้า6 #86
- Feynman Lectures on Physics, Exercise/1964 หน้า 7 #95
- International Physics Oltmpiad Volume 1 ;Editor: Waldermar Gorzkowski (ประธาน IPhO), World Scientific หน้า 8 #108
- Nathan Newbury ,Michael Newman ,John Ruhl
,Suzanne Staggs ,Stephen Thorsett, Princeton Problems in Physics with Solution,Princeton University Press หน้า 8#108

กลศาสตร์คลาสสิค

- *Jerry B. Marion & T. Thornton, Classical Dynamics of Particles and Systems หน้า 1 #4
- *Walter Greiner, Classical Machanics, Systems of Particle and Harmiltonian Dynamics หน้า 2 #21
- *R. Douglas Gregory, Classical Mechanics หน้า 8 #108
-** L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics volume 1: Mechanics หน้า 2 #20
- Tom W.B. Kibble & Frank H. Berkshire, Classical Mechanics, Imperial College Press, 5th edition 2004 หน้า 11 #162

แม่เหล็กไฟฟ้า

- (อาจารย์ปิยพงษ์) รวมแนะนำหนังสือแม่เหล็กไฟฟ้าที่ไม่ใช่ของ David J. Griffith หน้า 5 #71
- William H. Hayt, Jr. ,Engineering Electromagnetics หน้า 6# 84
-(engrit) R.W.P King, Fundamental Electromagnetic Theory
-(engrit) Hermann A. Haus, Electromagnetic Fields and Energy
-(engrit) J.Schwinger, Classical Electrodynamics
-** L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics volume 2: Classical Theory of Field หน้า 11#157


อุณหพลศาสตร์

- *F.Mandl, Statistical Physics หน้า 1#7
- (PoWii) F Sears, M Zeemansky, Heat and Thermodynamics, Mcgraw Hill หน้า 1 #13
- Thomas P. Espinola, Introduction to Thermophysics หน้า 9#97
-** L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Course of Theoretical Physics volume 5:Statistical Physics part 1


คลื่นแสงเสียง

- Frank S. Crawford Jr,Waves berkeley physics course-volume 3 หน้า 5 #64
- *Francis A. Jenkins, Harvey E. White, Fundamentals of Optics หน้า 7 #96

คณิตศาสตร์

- *ดร. ธีรพันธุ์ สันติเทวกุล, แคลคูลัสสามวัน หน้า 1 #12
- (PoWii) Howard Anton, Irl Bivens, Stephen Davis, Calculus: Early Transcendentals Single and Multivariable, Textbook and Student Study Guide , 8th Edition หน้า 1#14
- *Sadri Hassani, Mathematical Methods for stdents of physics an related fields, Springer หน้า 6 #82
- **(phys_pucca)Mary L. Boas, Mathematical Methods in Physical Science, หน้า 8 #112

ควอนตัมฟิสิกส์

-John Polkinghorne, Quantum Theory a very short introduction หน้า 2 #19
- *Stephen Gasiorowicz, Quantum Physics หน้า 3 #30
-(earth_maker) K.W. Ford, The Quantum World, Harvard University Press หน้า 3 #36
-(earth_maker) G. Garmow, Thirty years that shook physics, Dover หน้า 3 # 36
-(earth_majer) J.P. McEvoy, Introducing Quamtum Theory, Icon Books หน้า 3 #36
-*David J. Griffith , Introduction to Quantum Mechanics, Prentice Hall Publishing หน้า 11 #154
- **J.J. Sakurai, Modern Quantum Mechanics, Addison-Wiley Publishing company หน้า 11 #154
- **P.A.M. Dirac, Principle of Quantum Mechanics, Oxford university press. หน้า 11 # 154
- (Brown University Recommended จาก เอิร์ท) R. Shankar, Principle of Quantum Mechanics second edition,Plenum Press หน้า 11 #154
- (Oxford University Recommended จาก จิรเมธ )James Binney & David Skinner, Physics of Quantum Mechanics หน้า 11 #154
-(engrit)Julian Schwinger,Quantum Mechanics: Symbolism of Atomic Measurements
-(engrit)Richard P. Feynman, A. R. Hibbs,Quantum Mechanics and Path Integrals
- Chris Isham, Lectures on Quantum Theory Mathematical and Structural Foundations, Imperial College Press 1995 หน้า 11 #162


ทฤษฎีสัมพัทธภาพ

- (nklohit) Theodore Frankel, The Geometry of Physics: An Introduction,Cambridge University Press; Revised edition, 1999 หน้า 11#158
ที่เหลือข้างล่างอยู่ในหน้า 11#157
- **L.D. Landau & E.M. Lifshitz, Classical Field Theory,4th revised English edition
- *Robert M. Wald, General Relativity, University of Chicago Press, 1984
- **Sean Carroll, Spacetime and Geometry, Addison Wesley, 2004
- *Arthur S. Eddington, Space Time and Gravitation, Cambridge University Press, 1920 
- J.Foster & J.D. Nightingale, A Short Course in General Relativity 3rd edition, Springer, 2006
- **B.A. Dubrovin, A.T. Fomenko, S.P. Novikov, Modern Geometry - Methods and Applications 2nd edition volume 1, Springer 1984
- Charles W.Misner, Kip S. Thorne, John A. Wheeler, Gravitation, W.H. Freeman and Company, 1973
Quantum Field Theory แบบทั่วไป

หน้า 11 #163
- *M. Peskin & D. Schroeder, Introduction to Quantum Field Theory,Addison - Wesley 1995
- *Lewis Ryder,Quantum Field Theory, Cambridge University Press 2nd edition 1996
- *Mark Srednicki, Quantum Field Theory, Cambridge University Press 2007
- S. Weinberg, The Quantum Theory of Fields, Vol 1, Cambridge University Press 1995
- **A. Zee, Quantum Field Theory in a nutshell Princeton University Press 2nd edition 2010

หน้า 11 #164
- *David Tong, Lectures on Quantum Field Theory
- *Sidney Coleman, Aspects of Symmetry Cambridge University Press 1985
- *Richard MacKenzie, Path Integral Methods and Applications, 2000
-(อ.ปิยบุตร) C. Itzykson & J.Zuber, Quantum Field Theory, McGraw - Hill 1980
-(อ.ปิยบุตร) J.D. Bjorken & S. Drell, Relativistic Quantum Fields, McGraw - HillString Theory

- Michael B. Green, John H. Schwarz, Edward Witten, Superstring Theory, Cambridge University Press, 1987 หน้า 11 #161
-* D. Tong's Lecture notes หน้า 11 #161อื่นๆที่ยังหา Category ลงไม่ได้

- *B. Greene, Elegant Universe, Vintage หน้า 3 #36
- Serway, Moses & Moyer, Modern Physics, 3rd Edition, หน้า 4 #56
- John Murray, Advance Practical Physics หน้า 8 #106รีวิวของ comment เก่าๆผมยังต้องไปปรับปรุงอีกพอสมควร ขอเวลาซักพักนะครับ สำหรับใครที่มีหนังสือแนะนำเพิ่มเติมแนะนำเข้ามาได้นะครับ
   
เอ่อพี่ครับหน้า_#_(ความเห็น)นี่มันต้องดูยังไงครับไปหาตามหน้าที่บอกแล้วหาไม่เจอครับ :)


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: jali on March 29, 2012, 07:24:37 PM
ใกล้จะถึงงานสัปดาห์หนังสือแล้วครับ ใครมีหนังสือที่ดีดีอยากแนะนำ ช่วยแนะให้หน่อยครับ ทั้งชื่อหนังสือ ชื่อคนแต่ง ชื่อสำนักพิมพ์(ถ้าบอกโดยประมาณได้ว่าเป็นบูธไหนในงานหนังสือได้จะดีมากเลยครับ) ;D


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: NiG on April 11, 2012, 07:43:28 AM
...
เอ่อพี่ครับหน้า_#_(ความเห็น)นี่มันต้องดูยังไงครับไปหาตามหน้าที่บอกแล้วหาไม่เจอครับ :)

มันอยู่ตรงหัวของ comment อะครับ อย่างอันนี้ก็เป็น

Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
« Reply #167 on: Today at 07:43:28 AM »


Title: Re: รวม Review หนังสือฟิสิกส์
Post by: jali on April 12, 2012, 09:43:51 AM
อ๋อเข้าใจแล้วครับ  ;D
ว่าแต่ link ที่พี่ให้มานี่ต้องไปโหลดที่ webไหนเหรอครับ