mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: burn on October 01, 2006, 09:32:06 PMTitle: ระบบอ้างอิงเฉื่อย
Post by: burn on October 01, 2006, 09:32:06 PM
อาจารย์ครับ ระบบอ้างอิงเฉื่อย คืออะไร ตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง และระบบอ้างอิงไม่เฉื่อยคืออะไรตัวอย่างเช่นอะไรบ้าง  และ โลกเราเป้นแบบไหน ขอบคุณคร้าบ  ](*,) ](*,)


Title: Re: ระบบอ้างอิงเฉื่อย
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on October 02, 2006, 07:56:34 AM
 :police: burn ผมย้ายคำถามออกมาจากกระทู้เดิม เพราะคำถามนี้ไม่เกี่ยวกับหัวข้อในกระทู้เดิม  ครั้งต่อ ๆ ไปขอให้ถามให้ถูกที่ด้วย  ถ้าไม่มีหัวข้อเก่า ให้ตั้งกระทู้ใหม่ในที่ที่เหมาะสม มิฉะนั้นมันจะมั่วไปหมด  ขอบคุณที่เข้าใจ  ;)

อ้อ แล้วคำถามเกี่ยวกับข้อสอบสอวนเรื่องแสงนั้นไปดูคำตอบหรือยัง  คิดว่ามารยาทที่ดีอย่างหนึ่งคือการบอกให้ผู้ตอบได้รับรู้ว่าเราได้อ่านแล้ว ไม่อย่างนั้นวันหลังคงไม่มีใครตอบเราอีก เพราะตอบไปแล้ว ไม่รู้ว่ามันอ่านหรือเปล่า รู้สึกว่าเสียเวลาเปล่า  >:(


กรอบอ้างอิงเฉื่อยเป็นกรอบอ้างอิงที่ถ้าเราสังเกตวัตถุที่ไม่มีการกระทำกับวัตถุอื่นเทียบกับกรอบนี้ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัว  กฎการเคลื่อนที่ข้อที่หนึ่งของนิวตันเป็นข้อความที่แถลงว่ามีกรอบอ้างอิงเฉื่อย  ในทางปฏิบัติเราถือว่าดาวไกล ๆ เป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยได้ และกรอบอ้างอิงใดที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวกับกรอบอ้างอิงเฉื่อยถือว่าเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อยด้วย

กรอบที่เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง (เปลี่ยนทิศ หรือขนาดไม่คงตัว) เทียบกับกรอบอ้างอิงเฉื่อยไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉื่อย  ดังนั้นโลกจึงไม่ใช่กรอบอ้างอิงเฉื่อย เพราะโลกหมุนรอบตัวเอง และโคจรเกือบเป็นวงกลมรอบดวงอาทิตย์  แต่อย่าเพิ่งตกใจว่าแล้วทำไมหลายคนถือว่าโลกเป็นกรอบอ้างอิงเฉื่อย  นั่นเป็นการประมาณที่ใช้ได้กับปรากฏการณ์ในช่วงเวลาสั้นพอที่ประมาณว่าในช่วงเวลานั้นโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงตัวเทียบกับกรอบเฉื่อย  แต่ถ้าเป็นปรากฏการณ์ที่ใช้เวลาเป็นเดือน ความเร็วโลกเปลี่ยนไปมากแล้ว จะใช้ไม่ได้

กรอบอ้างอิงเฉื่อยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันที่ว่า แรงสุทธิมีค่าเท่ากับมวลคูณความเร่ง นั้นใช้ได้เฉพาะกับกรอบอ้างอิงเฉื่อยเท่านั้น  นอกจากนั้นยังปรากฏในสัจพจน์ข้อหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ ที่ว่ากฎฟิสิกส์มีรูปแบบเดียวกันหมดในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย (หรือบางทีเรียกว่ากฎประชาธิปไตยของกรอบอ้างอิงเฉื่อย - กรอบอ้างอิงเฉื่อยทุกกรอบมีฐานะเท่าเทียมกัน!)

 8)


Title: Re: ระบบอ้างอิงเฉื่อย
Post by: FogRit on October 09, 2006, 02:37:39 PM

กรอบอ้างอิงเฉื่อยเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกฎการเคลื่อนที่ข้อที่สองของนิวตันที่ว่า แรงสุทธิมีค่าเท่ากับมวลคูณความเร่ง นั้นใช้ได้เฉพาะกับกรอบอ้างอิงเฉื่อยเท่านั้น  นอกจากนั้นยังปรากฏในสัจพจน์ข้อหนึ่งของทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษของไอน์สไตน์ ที่ว่ากฎฟิสิกส์มีรูปแบบเดียวกันหมดในทุกกรอบอ้างอิงเฉื่อย (หรือบางทีเรียกว่ากฎประชาธิปไตยของกรอบอ้างอิงเฉื่อย - กรอบอ้างอิงเฉื่อยทุกกรอบมีฐานะเท่าเทียมกัน!)

 8)

วันหลังผมจำไปใช้บ้างครับ อ.


Title: ขอบคุณครับ
Post by: burn on December 08, 2006, 12:10:08 AM
ขอบคุณครับที่ตักเตือน :embarassed: