mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ข้อสอบคัดตัวเข้าฟิสิกส์สอวน. => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 03, 2006, 05:53:38 PMTitle: ข้อสอบคัดตัวเข้าฟิสิกส์สอวน. กทม. ระดับไม่เกิน ม.5 ปี 2549
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 03, 2006, 05:53:38 PM
ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549

(http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forumimages/POSN_entrance_exam49_M5_p1.jpg)
(http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forumimages/POSN_entrance_exam49_M5_p2.jpg)
(http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forumimages/POSN_entrance_exam49_M5_p3.jpg)
(http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forumimages/POSN_entrance_exam49_M5_p4.jpg)
(http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forumimages/POSN_entrance_exam49_M5_p5.jpg)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ronaldo on September 03, 2006, 08:17:51 PM
ยากกว่าข้อสอบโออีก


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่
Post by: radical on September 03, 2006, 08:21:25 PM
ทำได้แค่นี้เองอ่า
1. x=D
2. v_{1}=\omega\frac{m_{2}l}{m_{1}+m_{2}} , v_{2}=\omega\frac{m_{1}l}{m_{1}+m_{2}}
v_{2,1}=v_{2}-v_{1}=\omega\frac{(m_{1}-m_{2})l}{m_{1}+m_{2}}
3.E_{m_{1}}=\frac{1}{2}m_{1}(\omega\frac{m_{2}l}{m_{1}+m_{2}} )^2
4.\sqrt{Rgsin\theta_{0}}
5.Rsin\theta_{0}
6.\frac{l}{\sqrt8}
7.\frac{\rho Vg}{A}
12. 0V
13.\frac{V(R_{1}-R_{2})}{R_{1}+R_{2}}
14.\frac{2q}{3}
18.\frac{\omega L}{R}
21.\frac{\epsilon_{0}\pi R^2}{D}(\frac{V^2}{D})


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ampan on September 04, 2006, 05:28:31 AM
รวมฮิต ข้อสอบเก่า ทั้งสอวน. และ สสวท.     :oops:


Title: คำตอบ-ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 05, 2006, 03:12:31 PM
คำตอบ-ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549

ถ้ามีที่ผิดพลาดใด ให้ประท้วงโดยด่วน  ;D

(http://mpec.sc.mahidol.ac.th/forumimages/POSN_entrance_exam49_M5_answer.jpg)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ronaldo on September 05, 2006, 07:27:37 PM
-ข้อ5 3/2gsinมุม


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 05, 2006, 07:54:06 PM
-ข้อ5 3/2gsinมุม

ดูหน่วยก็เห็นว่าของเราผิดแล้ว เขาต้องการหาความสูงซึ่งมีหน่วยเป็นระยะทาง ไม่ใช่ความเร่ง  :o


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ccchhhaaammmppp on September 05, 2006, 08:29:34 PM
ไอ๋หยา  ข้อ21มันข้อสอบปลายค่าย2ของสอวนมี4 ปีผมเลยนี่หน่า


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่
Post by: radical on September 05, 2006, 08:42:09 PM
ผิดสะเพร่า2ข้อ เสียดายจิงๆครับ
ข้อ2  ลืมไปว่าทิศของ \vec v_{1} กับ \vec v_{2} มันตรงข้ามกัน เลยต้องเอาขนาดมาบวกกัน ไม่ใช่มาลบ เพื่อนผมที่สอบผิดเหมือนผมเลยเหอๆ
ข้อ14 อาจารย์อุตส่าห์วงเล็บว่าประจุเชิงพีชคณิตผมยังไม่่สังเกต ไม่รู้ว่าประจุตอนแรกกับตอนหลังมันสลับขั้วกัน


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: burn on September 06, 2006, 09:46:50 PM
อาจารย์คับ ถ้าผมแทน g = 9.8 ผมจาได้คะแนนมั้ยครับ และช่วยบอกได้ไหมว่าคะแนนตำสุดที่จะสอบติดคือเท่าไหร่ >:A >:A >:A


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 06, 2006, 10:35:11 PM
อาจารย์คับ ถ้าผมแทน g = 9.8 ผมจาได้คะแนนมั้ยครับ และช่วยบอกได้ไหมว่าคะแนนตำสุดที่จะสอบติดคือเท่าไหร่ >:A >:A >:A

ข้อสอบตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รอประชุมตัดสินเท่านั้นว่าจะตัดที่คะแนนต่ำสุดเท่าใด แต่คิดว่าของ ม.5 คะแนนคงต่ำเพราะทำกันไม่ค่อยได้  :( 


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่
Post by: ampan on September 07, 2006, 05:46:04 AM
ข้อสอบตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รอประชุมตัดสินเท่านั้นว่าจะตัดที่คะแนนต่ำสุดเท่าใด แต่คิดว่าของ ม.5 คะแนนคงต่ำเพราะทำกันไม่ค่อยได้  :( 
ก็ อ.วุทธิพันธ์ ท่านออกแบบรวมมิตรขนาดนี้ ขนาดเด็กเก่า สอวน.ยังตกใจเลยครับ รวมฮิตมาก  ;D


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: pairat on September 07, 2006, 07:04:12 PM
ข้อสอบตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว  รอประชุมตัดสินเท่านั้นว่าจะตัดที่คะแนนต่ำสุดเท่าใด แต่คิดว่าของ ม.5 คะแนนคงต่ำเพราะทำกันไม่ค่อยได้  :( 
ก็ อ.วุทธิพันธ์ ท่านออกแบบรวมมิตรขนาดนี้ ขนาดเด็กเก่า สอวน.ยังตกใจเลยครับ รวมฮิตมาก  ;D

เคยสังเกตไหม ทำไมข้อสอบฟิสิกส์ จึงจะเขียนที่หัวข้อสอบเสมอว่า  เมื่อสอบเสร็จแล้วนำกระดาษคำถามติดตัวไปได้ หรือ เชิงนัยประมาณนี้เสมอ ๆ ทั้ง ๆ ที่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าในรายวิชาอื่น ๆ ที่สอบแข่งขันกัน จะไม่อนุญาต

""... ครูอาจารย์ส่วนใหญ่มักจะเกรงว่า ถ้าปีนี้ให้ข้อสอบแก่นักเรียนไป ปีหน้าก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาวัดผลนักเรียน.........??? ""

ซึ่งอันที่จริงแล้ว หลักการไม่มีอะไรมากหรอกครับ -- ก็คือ  ตราบใดที่เด็กไทยยังไม่รู้จักคิด ยังไม่รู้จักใช้สติปัญญา ได้อย่างเต็มที่ เราก็ยังสามารถออกข้อสอบหลอกได้ไปเรื่อย ๆ อย่างไม่สิ้นสุด แล้วจะไปกังวลทำไมว่าจะไม่มีข้อสอบวัดความสามารถของเด็ก แต่แล้วถ้าวันไหนเด็กไทยรู้จักคิดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงล่ะ ก็ไม่มีอะไรมาก ก็เพียงออกข้อสอบให้มันยากมากขึ้น ก็เท่านั้นเอง ไม่เห็นมีอะไรมากเลย

นี่คือ ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ที่ อ.วุทธิพันธ์ กำลังทำอยู่

หมายเหตุ :: มีความคิดเห็นประการใด ช่วยชี้แนะด้วย


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: zoro on September 07, 2006, 07:47:21 PM
อาจารย์ครับ ข้อ2ถ้าเอาความเร็วมาลบกัน จะได้คะแนนบ้างรึเปล่า หรือจะให้ผิดไปเลย


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 07, 2006, 08:03:32 PM
อาจารย์ครับ ข้อ2ถ้าเอาความเร็วมาลบกัน จะได้คะแนนบ้างรึเปล่า หรือจะให้ผิดไปเลย

อาจารย์วุทธิพันธุ์เป็นคนตรวจ ไม่รู้ว่าเขาให้คะแนนอย่างไร   8)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: zoro on September 11, 2006, 08:21:16 PM
อาจารย์คับ ข้อ15ไหงคำตอบมันติด t ด้วยล่ะฮะ


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on September 11, 2006, 10:05:23 PM
อาจารย์คับ ข้อ15ไหงคำตอบมันติด t ด้วยล่ะฮะ

1. คำตอบมันขึ้นอยู่กับว่าลำแสงฉายอยู่บนกำแพงที่ไหน
2. คำถามไม่รัดกุม  ไม่ได้บอกให้ตอบในรูปของตำแหน่งหรือเวลา และไม่ได้บอกว่าตอนตั้งต้นนั้นลำแสงอยู่ที่ไหนบนกำแพง
3. คิดว่าถ้าเราตอบเป็นอย่างอื่นที่ดูมีเหตุผลก็คงได้คะแนน  ;D


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: burn on November 02, 2006, 05:14:12 PM
อาจารย์ช่วยแนะข้อ 19 ให้หน่อยได้มั้ยครับ >:A >:A


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on November 02, 2006, 08:03:30 PM
อาจารย์ช่วยแนะข้อ 19 ให้หน่อยได้มั้ยครับ >:A >:A

แสงผ่านผิวแรกเข้าไปตรง ๆ ไม่มีการหักเห  ไปตกกระทบที่กระจกเว้าด้านหลัง  ให้หาว่ากระจกเว้านี้มีรัศมีความโค้งเท่าใด
รัศมีความโค้งของกระจกเว้ามีค่าเท่ากับรัศมีความโค้งของผิวเลนส์ด้านโค้งที่กำหนดมา ใช้สูตรช่างทำเลนส์หาได้
แสงขนานที่ตกกระทบกระจกเว้าจะสะท้อนไปรวมที่จุดโฟกัสของกระจกเว้าซึ่งมีขนาดเท่ากับครึ่งหนึ่งของรัศมีความโค้ง
แสงที่สะท้อนนี้หักเหอีกทีที่ผิวราบระหว่างเลนส์กับอากาศ  แล้วใช้สูตรการหักเหที่ผิวโค้ง ก็จะหาได้ว่าอยู่ที่ไหน หรือจะใช้กฎของสเนลล์ขั้นพื้นฐานเลยก็ได้


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: burn on November 03, 2006, 10:29:46 PM
ทำได้แล้ว ขอบคุณครับ


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: Jirayu on July 20, 2010, 09:32:50 PM
สรุปแล้วตัดที่กี่คะแนนครับนี่ อยยากทราบจริงๆอยากรู้ข้อมูลอะครับ ช่วยหน่อยครับ >:A >:A >:A


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: Ice-chanon on April 20, 2011, 08:26:33 PM
อาจารย์ครับข้อ 21
ถ้้าผมคิดเเบบ
จาก C=\frac{Q}{\Delta V}
เเทน C=\dfrac{\varepsilon _0 A}{d}
\dfrac{Q}{\Delta V}=\frac{\varepsilon _0 \pi R^{2} }{d}
Q=\dfrac{\varepsilon _0 \pi R^{2} \Delta V}{d}
ตรงนี่เเหละครับที่ผมไม่มั่นใจว่า Qที่ได้หมายถึงอะไร
เเต่ถ้าคิดว่า Q ที่ได้หมายถึง q_1
เเทนค่า q_1 ลงไปในกฏของคูลอมบ์
เเล้วการต่อเเบบขนาน q_1=q_2
F=\dfrac{\varepsilon _0 \pi R^{2}v^{2}}{4d^{2}}
ซึ่งไม่ตรงกับเฉลย  งงมากครับ! :idiot2:


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on April 20, 2011, 10:11:06 PM
อาจารย์ครับข้อ 21
ถ้้าผมคิดเเบบ
จาก C=\frac{Q}{\Delta V}
เเทน C=\dfrac{\varepsilon _0 A}{d}
\dfrac{Q}{\Delta V}=\frac{\varepsilon _0 \pi R^{2} }{d}
Q=\dfrac{\varepsilon _0 \pi R^{2} \Delta V}{d}
ตรงนี่เเหละครับที่ผมไม่มั่นใจว่า Qที่ได้หมายถึงอะไร
เเต่ถ้าคิดว่า Q ที่ได้หมายถึง q_1
เเทนค่า q_1 ลงไปในกฏของคูลอมบ์
เเล้วการต่อเเบบขนาน q_1=q_2
F=\dfrac{\varepsilon _0 \pi R^{2}v^{2}}{4d^{2}}
ซึ่งไม่ตรงกับเฉลย  งงมากครับ! :idiot2:

ข้อนี้มันเกินหลักสูตร กฎคูลอมบ์ระหว่างประจุจุดใช้ไม่ได้กับประจุที่กระจายเป็นแผ่นสองแผ่นในที่นี้  :knuppel2:

เราต้องรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่แผ่นหนึ่งทำต่ออีกแผ่นหนึ่งมีค่าสม่ำเสมอเท่ากับ E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} โดยที่ \sigma=\dfrac{Q}{A} คือความหนาแน่นประจุบนแผ่นต่อพื้นที่ และ A=\pi R^2 คือพื้นที่แผ่น
แรงที่ทำต่อประจุบนแผ่นมีค่าเท่ากับ QE โดยที่ Q หาได้จาก Q=C\Delta V


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์สอวน.ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับไม่เกิน ม.5 เข้าค่ายหนึ่ง 2549
Post by: Ice-chanon on April 21, 2011, 07:19:26 PM
......F=\dfrac{\varepsilon _0 \pi R^{2}v^{2}}{4d^{2}}
ซึ่งไม่ตรงกับเฉลย  งงมากครับ! :idiot2:

ข้อนี้มันเกินหลักสูตร กฎคูลอมบ์ระหว่างประจุจุดใช้ไม่ได้กับประจุที่กระจายเป็นแผ่นสองแผ่นในที่นี้  :knuppel2:

เราต้องรู้ว่าสนามไฟฟ้าที่แผ่นหนึ่งทำต่ออีกแผ่นหนึ่งมีค่าสม่ำเสมอเท่ากับ E=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0} โดยที่ \sigma=\dfrac{Q}{A} คือความหนาแน่นประจุบนแผ่นต่อพื้นที่ และ A=\pi R^2 คือพื้นที่แผ่น
แรงที่ทำต่อประจุบนแผ่นมีค่าเท่ากับ QE โดยที่ Q หาได้จาก Q=C\Delta V
เข้าใจเเล้วครับอาจารย์ ขอบคุณมากครับ  :smitten:   >:A