mPEC Forum

หัวข้อทั่วไป => สัพเพเหระ => Topic started by: psaipetc on July 21, 2005, 11:21:46 PMTitle: ฝึกหัดประมาณขนาดด้วยของใกล้ต้ว
Post by: psaipetc on July 21, 2005, 11:21:46 PM
ลองวัดดูนะครับ

1. ความยาวจากปลายนิ้วกลางซ้ายถึงปลายนิ้วกลางขวาเวลาคุณเหยียดแขนตรงเสมอไหล่ทั้งสองข้าง
2. ความสูงของคุณ
3. เทียบความยาวข้อ 1 และ 3
4. หนึ่งคืบ = กี่ cm (หรือ นิ้ว)
5. ความกว้างของนี้วชึ้คุณ = กี่ cm
6. แกว่งลูกตุ้มด้วยเชือกยาว 1 m (simple harmonic motion)� แล้วจับเวลา 1 คาบ ~ กี่วินาที� � 1/2 คาบ ~ กี่วินาที
7. นิ้วโป้ง หรือนิ้วชี้ของคุณบังมุมเท่าไร เวลาคุณยื่นมือตรงไปข้างหน้า

พอคุณวัดของเหล่านี้ไว้คุณก็สามารถใช้สิ่งเหล่านี้เป็นมาตรวัดเวลาคุณไม่มีเครื่องมือพร้อม


Title: Re: ฝึกหัดประมาณขนาดด้วยของใกล้ต้ว
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 24, 2005, 01:45:54 PM
ข้อ 1 และข้อ 3 มีขนาดประมาณเท่ากัน

ข้ออื่น ๆ มีใครลองทำดูหรือยัง


Title: Re: ฝึกหัดประมาณขนาดด้วยของใกล้ต้ว
Post by: last on August 27, 2005, 02:42:42 PM
เคยเห็นเรื่องนีในหนังสือของ หลวงวิจิตรวาทการ เรื่อง มัสมอง น่ะคับ
แต่เขาจะสอนให้เรากะด้วยสายตาไปเลย ::)


Title: Re: ฝึกหัดประมาณข
Post by: psaipetc on August 28, 2005, 10:08:34 AM
ผมแปลกใจว่าไม่มึใครทดลองเลย
ไม่ลองดูหน่อยหรือครับ  โจทย์อย่างเดียวมันไม่"บูรณาการ"นะครับ  :laugh:


Title: Re: ฝึกหัดประมาณขนาดด้วยของใกล้ต้ว
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on August 28, 2005, 10:23:30 AM
4. หนึ่งคืบผม = 22 cm
5. หนึ่งนิ้วชี้ผม = 2 cm
6. นาฬิกาลูกตุ้มยาวเท่านี้บางทีเรียกว่า second pendulum หนึ่งคาบ ~ 2 s ดังนั้นครึ่งคาบ ~ 1 s
7. นิ้วโป้งผมเวลายื่นไปข้างหน้าบังมุมประมาณ 2 องศา


Title: Re: ฝึกหัดประมาณขนาดด้วยของใกล้ต้ว
Post by: phys_pucca on August 28, 2005, 10:39:36 AM
3.ข้อหนึ่งกับข้อสองผมลองวัด(ใช้เตียงช่วย)เทียบจะเท่ากันคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 cm ครับ
4.ของผมหนึ่งคืบ ประมาณ 22 cm ครับ (จำได้ว่าครั้งล่าสุดที่เคยวัดตอนประถม 3 มันสั้นกว่านี้)
5.ความกว้างของนิ้ชี้ วัดที่ตรงกลางของกระดูกข้อกลางได้ 2 cm ครับ
ุ6.ค้างไว้ก่อนครับหาเชือกไม่ได้
ึึ7.ของผมบังสององศา แต่ถ้าเป็นกำปั้นบังสิบองศา ลองเอากำปั้นต่อกันดูจากระดับไหล่ต่อไ้ด้ 9 กำปั้นแล้วอยู่เหนือหัวพอดี