mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์โอลิมปิก ไทย Thai Physics Olympiad => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2005, 06:52:33 PMTitle: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2005, 06:52:33 PM
ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49 รูปแบบไฟล์ pdf

ดูข้อสอบได้ข้างล่าง


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2005, 07:04:33 PM
หน้า 1


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2005, 07:05:18 PM
หน้า 2


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2005, 07:05:56 PM
หน้า 3


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 21, 2005, 07:06:52 PM
หน้า 4


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 09:00:08 AM
เฉลยโดยผู้ออกข้อสอบ (สังเกตได้จากภาษาและสำนวน) :o
ข้อ 1


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 09:05:17 AM
เฉลยข้อ 2 และ 3


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 09:09:43 AM
เฉลยข้อ 4 และ 5


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 09:55:30 AM
เฉลยข้อ 5 (ต่อ) และข้อ 6


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 09:57:21 AM
เฉลยข้อ 6 (ต่อ)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:01:12 AM
เฉลยข้อ 7 และข้อ 8


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:03:45 AM
เฉลยข้อ 8 (ต่อ) และข้อ 9


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:06:39 AM
เฉลยข้อ 10 และข้อ 11


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:08:58 AM
เฉลยข้อ 12 และข้อ 13

ข้อ 13 มีสมมุติฐานแอบแฝงอยู่ว่าปริมาตรกระเปาะมากกว่าปริมาตรของเหลวที่อยู่ในส่วนท่อมาก  :o


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:15:35 AM
เฉลยข้อ 14 และข้อ 15


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:17:50 AM
เฉลยข้อ 16 และข้อ 17


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:19:20 AM
เฉลยข้อ 18 และข้อ 19


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:20:49 AM
เฉลยข้อ 19 (ต่อ) และข้อ 20


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 26, 2005, 10:22:23 AM
เฉลยข้อ 20 (ต่อ)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: phys_pucca on August 21, 2005, 12:00:13 AM
คนที่เข้ารอบทำได้น้อยที่สุดกี่ข้อครับอาจารย์

                   >:A PHYSICS NEVER DIE


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: Tit-le on April 04, 2008, 11:16:14 AM
ไม่มีเฉลยเป็นfiles pdf. หรือครับ ขอบคุณครับ >:A


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: luckypop on June 18, 2008, 10:29:07 PM
รบกวนช่วยอธิบายทีคร้าบบ  อ่านเฉลยแร้วไม่เกท หุหุ

คือสงสัยข้อ3น่ะครับ  ที่เปน วงล้อ เราจะทราบได้อย่างไรครับว่า ความเร็วของหยดน้ำที่จุด B เป็น 2 u อะครับบ แร้ว เราใช้หลักอะไรมาคิด  ให้ได้มาซึ่งความเร็ว 2u ครับผม  รบกวนช่วยอธิบายด้วยคร้าบบขอบคุณครับ


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: Great on June 18, 2008, 10:43:01 PM
รบกวนช่วยอธิบายทีคร้าบบ  อ่านเฉลยแร้วไม่เกท หุหุ

คือสงสัยข้อ3น่ะครับ  ที่เปน วงล้อ เราจะทราบได้อย่างไรครับว่า ความเร็วของหยดน้ำที่จุด B เป็น 2 u ครับบ แร้ว เราใช้หลักอะไรมาคิด  ให้ได้มาซึ่งความเร็ว 2u ครับผม  รบกวนช่วยอธิบายด้วยคร้าบบขอบคุณครับ
ใช้หลัก ความเร็วสัมพัทธ์ที่ผิวสัมผัสระหว่างล้อกับพื้นเป็น 0 ครับ ถ้าเรามองจุด B ตอนที่ติดอยู่ที่ล้อ เราจะเห็นมันเคลื่อนที่เป็นแบบไซคลอยด์ครับ  :) (ผมตั้งสมมติฐานว่า ล้อกลิ้งแบบไม่ไถลครับ)

(http://www.jimloy.com/geometry/cycloid.gif)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 18, 2008, 10:49:11 PM
รบกวนช่วยอธิบายทีคร้าบบ  อ่านเฉลยแร้วไม่เกท หุหุ

คือสงสัยข้อ3น่ะครับ  ที่เปน วงล้อ เราจะทราบได้อย่างไรครับว่า ความเร็วของหยดน้ำที่จุด B เป็น 2 u ครับบ แร้ว เราใช้หลักอะไรมาคิด  ให้ได้มาซึ่งความเร็ว 2u ครับผม  รบกวนช่วยอธิบายด้วยคร้าบบขอบคุณครับ

 [-X [-X [-X ช่วยสะกดภาษาไทยให้ถูกต้องด้วยครับ ขอบคุณครับ  :coolsmiley:


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: luckypop on June 19, 2008, 07:22:20 PM
ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับ ที่สละเวลาตอบคำถามให้   จะพยายามใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องครับผม ^^


พอดีผมไม่รู้จักการเคลื่อนที่แบบไซคลอยด์น่ะครับ  ลักษณะ ความเร็วที่จุดบนเส้นรอบวง จะ เป็น 2เท่า ของความเร็วที่จุดศูนย์กลางเสมอหรือเปล่าครับ   


ตอนแรก พยายามใช้สูตรเส้นรอบวง เทียบ ความเร็ว แต่คำตอบมันไม่ได้อะครับ


ไว้อย่างไรจะพยายามหาอ่านเพิ่มเติมครับผม  ขอบคุณครับ

(http://img263.imageshack.us/img263/3788/testdi9.jpg)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: Great on June 19, 2008, 09:57:40 PM
ก็เริ่มจากพิจารณาว่าการเคลื่อนที่นั้นประกอบไปด้วยสองส่วนคือ การเลื่อนที่ และ การหมุน
การเลื่อนที่ ก็เลื่อนที่ด้วยความเร็ว v_{cm} = u ทั้งตัวล้อ
และอีกส่วนคือจากการหมุน และการหมุนนั้นเป็นการกลิ้งโดยไม่ไถล นั่นคือ จุดของล้อที่สัมผัสพื้นต้องอยู่นิ่งชั่วขณะ ต้องอยู่นิ่งชั่วขณะ(รวมผลจากการเลื่อนที่แล้ว) จึงได้ว่า ผลจากการหมุนอย่างเดียวนั้น ที่จุดของล้อที่สัมผัสพื้น ต้องมีความเร็วขนาดเป็น  v_{cm} = u แต่มีทิศตรงขามกับความเร็วของ CM
นั่นส่งผลให้ ความเร็วที่จุดบนสุดของล้อ ซึ่งเป็นผลบวกเวกเตอร์ของความเร็วจากการเลื่อนที่และความเร็วจากการหมุน จึงเป็นการบวกแบบเสริมกัน นั่นคือจะได้ว่า ความเร็วที่จุดสูงสุด ในกรอบของพื้นนิ่ง คือ 2 v_{cm} = 2u  :)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: luckypop on June 20, 2008, 09:24:52 PM
ขอบคุณครับผม


พอเข้าใจคร่าวๆๆ ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องทั้งหมดหรือไม่อันนี้เป็นภาพสำหรับการหมุนนะครับ  ผมเข้าใจถูกหรือเปล่่าครับบ


แต่สำหรับที่มีความเร็ว2ส่วนแล้วนำมาคิดแบบเวกเตอร์ เข้าใจแร้วครับผม


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉล
Post by: Great on June 20, 2008, 09:48:34 PM
ขอบคุณครับผม


พอเข้าใจคร่าวๆๆ ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องทั้งหมดหรือไม่อันนี้เป็นภาพสำหรับการหมุนนะครับ  ผมเข้าใจถูกหรือเปล่่าครับบ


แต่สำหรับที่มีความเร็ว2ส่วนแล้วนำมาคิดแบบเวกเตอร์ เข้าใจแร้วครับผม

ขอคำอธิบายประกอบรูปที่ชัดเจนด้วยครับ ไม่อย่างนั้น"ตัวภาพอาจสื่อความหมายผิด"ได้ครับ
หรือไม่ก็ วาดรูปใหม่ก็จะดีครับ ให้สื่อได้ในตัวของรูปภาพเอง


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: luckypop on June 21, 2008, 07:46:50 PM
ผมลองวาดภาพตามความเข้าใจของผมนะครับ   ในภาพเปนความคิดแบบที่1ของผมในตอนนี้นะครับ เท่าที่ได้อ่าน

เมื่อนำภาพนี้ไปรวมกับการมองเฉพาะการเคลื่อนที่ จึงได้ว่า ความเร็วที่จุด B  เป็น 2 u  ครับบ
แบบที่2ผมลองพิจาณารูปจากภาพของท่าน ปิยพงษ์ - Head Admin  ที่ได้ลงรูปการเคลื่อนที่

แสดงว่า จุดB ขณะตอนอยู่ที่พื้นถือว่าไม่มีความเร็วว( อยู่นิ่งชั่วขณะ)   จากนั้นความเร็วเพิ่มขึ้น และสูงสุดที่จุดสูงสุด ซึ่ง เท่ากับ u อย่างนี้หรือเปล่่าครับ   


แล้วถ้าผมจะไปหาอ่านเพิ่มเติม  ตรงนี้อยู่ส่วนไหนของเรื่องการหมุนครับบ ในตอนนี้ความใจในเรื่องการหมุนของผมมีหัวข้อดังนี้ครับบ

1.สมการและสูตรการเคลื่อนที่แบบการหมุนครับ
2.กฏการเคลื่อนที่
3.พลังงานของการหมุน
4.โมเมนตัม


ขอบคุณมากครับ ที่ช่วยตอบคำถามให้ครับ  ขอบคุณครับผม ^^


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: Great on June 21, 2008, 08:11:24 PM
ผมลองวาดภาพตามความเข้าใจของผมนะครับ   ในภาพเปนความคิดแบบที่1ของผมในตอนนี้นะครับ เท่าที่ได้อ่าน

เมื่อนำภาพนี้ไปรวมกับการมองเฉพาะการเคลื่อนที่ จึงได้ว่า ความเร็วที่จุด B  เป็น 2 u  ครับบ
...

รูปด้านขวา ก่อให้เกิดการเข้าใจผิดได้นะครับ คือ จุดบนสุด มันมีความเร็ว 2u แล้วในรูป ทำไมถึงเป็น u หละครับ  :coolsmiley:


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: toaster on June 25, 2008, 06:11:55 AM
ขอบคุณครับผม


พอเข้าใจคร่าวๆๆ ครับ แต่ไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกต้องทั้งหมดหรือไม่อันนี้เป็นภาพสำหรับการหมุนนะครับ  ผมเข้าใจถูกหรือเปล่่าครับบ


แต่สำหรับที่มีความเร็ว2ส่วนแล้วนำมาคิดแบบเวกเตอร์ เข้าใจแร้วครับผม

เมื่อมองในกรอบcmจุดไหนที่ไม่มีการเคลื่อนที่? จุดต่างๆที่ผิวล้อเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเท่ากันหรือไม่ ทำไมจึงเท่าหรือไม่เท่า? นิยามของวัตถุแข็งเกร็งคืออะไร

เมื่อมองในกรอบของพื้น จุดไหนคือจุดที่อยู่นิ่ง cmเคลื่อนที่อย่างไร ความเร็วจุดต่างๆ(เช่นบนสุด ล่างสุด ขวาสุด หรือจุดใดๆ)ที่ผิวเทียบกับพื้นเป็นอย่างไร


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: luckypop on June 26, 2008, 08:59:47 PM
ผมคงต้องกลับไปทบทวนใหม่แบบยาวๆแล้วครับ >< 


แต่อย่างไรก้ขอขอบคุณที่ได้ให้คำแนะนำนะครับผม Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: KJ KuB on August 20, 2008, 12:18:12 PM
ข้อ 14 ครับ ผมสงสัยว่าทำไมขั้นตอนที่บอกว่า

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ปริมาตรของก้อนโลหะเพิ่มขึ้น
\delta v=(3\alpha )........
ตรงจุดนี้ทำไมถึงต้องมี 3คูณกับ \alpha ด้วยละครับ

ปล.ผมอยากให้อาจารย์หรือพี่ๆ ช่วยอธิบายถึงความหมายของคำว่า สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น,ปริมาตร ด้วยนะครับ
เพราะผมยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลย ](*,)     ขอบคุณมากนะครับ  :reading


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: Great on August 20, 2008, 07:32:37 PM
ข้อ 14 ครับ ผมสงสัยว่าทำไมขั้นตอนที่บอกว่า

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้ปริมาตรของก้อนโลหะเพิ่มขึ้น
\delta v=(3\alpha )........
ตรงจุดนี้ทำไมถึงต้องมี 3คูณกับ \alpha ด้วยละครับ

ปล.ผมอยากให้อาจารย์หรือพี่ๆ ช่วยอธิบายถึงความหมายของคำว่า สัมประสิทธิ์การขยายตัวเชิงเส้น,ปริมาตร ด้วยนะครับ
เพราะผมยังไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้เลย ](*,)     ขอบคุณมากนะครับ  :reading

เพราะมีการขยายตัวสามมิติ (สามแกน) เลยมีเลขสามโผล่มา (แต่ไม่ใช่ว่าเอา 3 มาคูณ ดื้อๆ!!!) รายละเอียดหาอ่านได้จากหนังสือฟิสิกส์ของพวกอุณหภูมิและความร้อนทั่วไป  ;)


Title: Re: ข้อสอบคัดตัวฟิสิกส์โอลิมปิกไทยและเฉลย รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2548-49
Post by: KJ KuB on August 20, 2008, 08:15:57 PM
ขอบคุณมากครับพี่เกรท  :smitten: