mPEC Forum

ถามโจทย์ปัญหา => ถามโจทย์ปัญหากลศาสตร์ => Topic started by: MwitStu. on July 14, 2005, 11:18:13 PMTitle: แรงเหวี่ยง
Post by: MwitStu. on July 14, 2005, 11:18:13 PM
มีถ้วยใส่น้ำเล็กๆ ใบหนึ่ง ไม่ปิดฝา เหวี่ยงให้เคลื่อนที่เป็นวงกลมในแนวดิ่งโดยน้ำไม่หกออกมา จงอธิบายถึงปัจจัยในการเหวี่ยงที่ทำให้น้ำไม่หกออกมาด้วยความพูดที่สั้นละกระชับที่สุด ให้คนทั่วไปฟังรู้เรื่องและไม่ขัดต่อหลักฟิสิกส์
คำอธิบายของท่านอาจทำประโยชน์แก่สาธารณชน   ขอบคุณครับ


Title: Re: แรงเหวี่ยง
Post by: MwitStu. on July 15, 2005, 02:40:38 PM
ช่วยกานแสดงความคิดเห็นหน่อยครับ
 >:A


Title: Re: แรงเหวี่ยง
Post by: MwitStu. on July 15, 2005, 05:17:03 PM
คือถ้าบอกว่า ขณะที่ถ้วยถูกเหวี่ยงให้เเคลื่อนที่เป็นวงกลม ก็มีแรงที่กระทำให้ถ้วยเข้าสู่ศูนย์กลาง ส่วนน้ำซึ่งมีความเฉื่อยอยู่ในถ้วย จะพยายามรักษาสภาพหยุดนิ่ง จึงเสมือนว่ามีแรงเหวี่ยงน้ำออกจากศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ ทำให้น้ำติดอยู่กับถ้วยไม่ไหลออกมา จะไม่สมควรหรือผิดตรงจุดใดไหมครับ


Title: Re: แรงเหวี่ยง
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 15, 2005, 07:45:37 PM
คือถ้าบอกว่า ขณะที่ถ้วยถูกเหวี่ยงให้เเคลื่อนที่เป็นวงกลม ก็มีแรงที่กระทำให้ถ้วยเข้าสู่ศูนย์กลาง ส่วนน้ำซึ่งมีความเฉื่อยอยู่ในถ้วย จะพยายามรักษาสภาพหยุดนิ่ง จึงเสมือนว่ามีแรงเหวี่ยงน้ำออกจากศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ ทำให้น้ำติดอยู่กับถ้วยไม่ไหลออกมา จะไม่สมควรหรือผิดตรงจุดใดไหมครับ


1. มีแรงดึงถ้วยในทิศเข้าสู่ศูนย์กลาง แต่ไม่ได้หมายความว่าถ้วยเคลื่อนที่ในแนวรัศมีเข้าสู่ศูนย์กลาง

2. น้ำไม่ได้หยุดนิ่ง

3. ลองพยายามอธิบายโดยไม่ใช่คำว่า"แรงเหวี่ยง"ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแรงอะไร จะได้ไหม


Title: Re: แรงเหวี่ยง
Post by: MwitStu. on July 15, 2005, 10:21:22 PM
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ


Title: Re: แรงเหวี่ยง
Post by: MwitStu. on July 15, 2005, 11:18:52 PM
แล้วถ้าแก้เป็น ขณะที่ถ้วยถูกเหวี่ยงให้เเคลื่อนที่เป็นวงกลม ก็มีแรงที่กระทำให้ถ้วยเข้าสู่ศูนย์กลางทำให้เกิดการเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้ง ส่วนน้ำซึ่งมีความเฉื่อยอยู่ในถ้วย จะพยายามรักษาสภาพเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามแนวตั้งฉากรัศมีและรักษาสภาพนิ่งในแนวรัศมี จึงเสมือนว่ามีแรงเหวี่ยงน้ำออกจากศูนย์กลางของการเคลื่อนที่ ทำให้น้ำติดอยู่กับถ้วยไม่ไหลออกมา

คำว่าแรงเหวี่ยง ซึ่งไม่มีจริง ขอติดไว้ก่อนครับ ยังนึกไม่ออกว่าจะเปลี่ยนไงดี