mPEC Forum

ฟิสิกส์โอลิมปิก วิทยาศาสตร์โอลิมปิก ข้อสอบแข่งขัน ข้อสอบชิงทุน => ฟิสิกส์สอวน ฟิสิกส์ สอวน => Topic started by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 23, 2006, 07:02:42 PMTitle: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 2549-50
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 23, 2006, 07:02:42 PM
ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. ปีการศึกษา

นายกษม   อิทธิสวัสดิ์พันธุ์   เตรียมอุดมศึกษา
นายคมกรณ์   อัศวเมฆี   เซนต์คาเบรียล
นายกัมพล    ยืนยงสินชัย   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชายอารยะ   พิสิฐโภคิน   เซนต์คาเบรียล
นายวีรประภาส  กิตติพิบูลย์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายธีรยุทธ   ตั้งจิตรเวชกุล   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชายภูษณุ   ธนาพรสังสุทธิ์   เตรียมอุดมศึกษา
ด.ช ฉายวิช  ปราการพิลาศ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายจิระ   เนินคีรี   เตรียมอุดมศึกษา
นายพีรวิทย์   ศิริพานทอง   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวปรียานุช   เธียรกานนท์   เตรียมอุดมศึกษา
เด็กชายกุลธัช   สุวัฒนพันธุ์กุล   เซนต์คาเบรียล
นางสาวอรจิรา   วงษ์ดนตรี   เตรียมอุดมศึกษา
นายพงศธร   ศรีสุวรรณกิจ   เซนต์คาเบรียล
นายนิธิ  จิวารุ่งเรือง   เซนต์คาเบรียล
นายภากร   ว่องไวทยกรกุล   เซนต์คาเบรียล
นายณรงค์ฤทธิ์  รสารักษ์   เตรียมอุดมศึกษา
นายธนาธิป   เลิศบัณฑิตกุล   เตรียมอุดมศึกษา
นางสาวภัคอร   ตัณฑการ   เตรียมอุดมศึกษา
นายกฤษณ์   เกตุตรีกรณ์   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายอรรถพร   ลาวัณย์ประเสริฐ   เตรียมอุดมศึกษา
นายเสริมสุข   ธนบรรเจิดสิน   วัดสุทธิวราราม
นายญาณเดช    ศรีพาณิชย์   เตรียมอุดมศึกษา
นายภัทร์   ลิ้มปวงทิพย์   สาธิตแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เด็กชายกวิน   สุรกิจบวร   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
นายรุ่งเกียรติ   ชัยศุภกิจสินธ์   เตรียมอุดมศึกษา
ด.ช ปริญญา  วิจิตรวรวงศ์   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายธนพัฒน์   ภูมิสมบัติ   เตรียมอุดมศึกษา
นายนาทวิชญ์  เตียรถ์สุวรรณ   สวนกุหลาบวิทยาลัย
นายธนัท   บวรภัคปพน   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ


* นักเรียนม.3 เดิมที่ได้ย้ายโรงเรียนต้องไปสมัครสอบใหม่ในศูนย์ใหม่ที่โรงเรียนใหม่สังกัดอยู่


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 23, 2006, 07:34:37 PM
ขอบคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยประกาศผลให้มากๆครับ  >:A


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: P o W i i on June 23, 2006, 07:57:18 PM
ขอแสดงความยินดีกับทุกๆคนเลยนะคับ เตรียมตัวพบกับความอลังการได้เลย


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: NiG on June 23, 2006, 08:13:02 PM
ไม่ต้องถามนะว่า อาจารย์จะสอนอะไรมั่ง
เพราะ ไม่มีใครรู้จนกว่าจะถึงวันนั้น  ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 23, 2006, 10:11:05 PM
ในที่สุดก็ประกาศจนได้ แต่ผมอยากทราบว่านี่เรียงตามคะแนนของเฉพาะค่าย 2 หรือรวม 1 กับ 2 แล้วครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: Tung on June 24, 2006, 05:49:01 AM
* นักเรียนม.3 เดิมที่ได้ย้ายโรงเรียนต้องไปสมัครสอบใหม่ในศูนย์ใหม่ที่โรงเรียนใหม่สังกัดอยู่
:'( อดเรียนกับอาจารย์ วุทธิพันธุ์ เลย


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 24, 2006, 06:11:08 AM
อาจารย์ครับ พอจะช่วยลงคะแนนให้ด้วยได่ไหมครับ จะได้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหน ควรอ่านเสริมตรงไหนบ้างครับ

ขอร้องนะครับ  >:A ขอบคุณครับ 


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่าย
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 24, 2006, 08:22:25 AM
อาจารย์ครับ พอจะช่วยลงคะแนนให้ด้วยได่ไหมครับ จะได้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหน ควรอ่านเสริมตรงไหนบ้างครับ

ขอร้องนะครับ  >:A ขอบคุณครับ 

คะแนนสูงสุด (รวมค่ายหนึ่ง) คือ 82.6%  กวินได้ 51.2 (รายชื่อที่ประกาศเรียงตามคะแนนรวมของทั้งสองค่าย) 

ไม่เห็นว่ารู้ไปแล้วจะทำให้ให้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนได้อย่างไร  ???


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: sngontha on June 24, 2006, 09:49:42 AM
อยากจะเรียนถาม ท่านอาจารย์ว่า ไม่ทราบว่าพอทราบวันสมัครสอบของสอวน.ฟิสิกส์ของศูนย์กทม.ปีนี้แล้ว หรือยังครับ... >:A
ขอขอบคุณครับ....


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 24, 2006, 12:12:47 PM
อย่างนี้ก็เหมือนว่าผมทำได้แย่ลงกว่าค่าย 1 เลย เหอๆ :'( และขอบอกว่าพีรวิทย์ นายฟิตมาก ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 24, 2006, 01:59:11 PM
อาจารย์ครับ พอจะช่วยลงคะแนนให้ด้วยได่ไหมครับ จะได้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหน ควรอ่านเสริมตรงไหนบ้างครับ

ขอร้องนะครับ  >:A ขอบคุณครับ 

คะแนนสูงสุด (รวมค่ายหนึ่ง) คือ 82.6%  กวินได้ 51.2 (รายชื่อที่ประกาศเรียงตามคะแนนรวมของทั้งสองค่าย) 

ไม่เห็นว่ารู้ไปแล้วจะทำให้ให้รู้ว่าตัวเองผิดพลาดตรงไหนได้อย่างไร  ???


คือผมหมายถึงคะแนนแบบแยกเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อต่างๆอะครับ จะได้รู้ว่าที่ทำข้อสอบไปนั้นมันถูกหรือผิดหรือว่าแสดงวิธีทำไม่สมบูรณ์น่ะครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 24, 2006, 04:11:51 PM
...
คือผมหมายถึงคะแนนแบบแยกเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อต่างๆอะครับ จะได้รู้ว่าที่ทำข้อสอบไปนั้นมันถูกหรือผิดหรือว่าแสดงวิธีทำไม่สมบูรณ์น่ะครับ

ให้ไม่ไหวมั๊ง   แต่ดูจากลำดับที่แล้ว เอาเป็นว่าต้องปรับปรุงทุกอย่างก็แล้วกัน  :o


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 24, 2006, 05:32:44 PM
...
คือผมหมายถึงคะแนนแบบแยกเป็นส่วนๆ ตามหัวข้อต่างๆอะครับ จะได้รู้ว่าที่ทำข้อสอบไปนั้นมันถูกหรือผิดหรือว่าแสดงวิธีทำไม่สมบูรณ์น่ะครับ

ให้ไม่ไหวมั๊ง   แต่ดูจากลำดับที่แล้ว เอาเป็นว่าต้องปรับปรุงทุกอย่างก็แล้วกัน  :o

ทราบแล้วครับ  :oops: ผมจะพยายามครับ  >:A


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 24, 2006, 05:35:46 PM
แล้วอย่างนี้ทำไมอาจารย์ไม่ประกาศคะแนนให้หมดทุกคนเลยหละครับ บอกแต่กวินคนเดียว


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 24, 2006, 06:18:14 PM
แล้วอย่างนี้ทำไมอาจารย์ไม่ประกาศคะแนนให้หมดทุกคนเลยหละครับ บอกแต่กวินคนเดียว

ก็เขาไม่อายที่จะถาม  ;)  แล้วกุลธัชจะให้บอกหรือเปล่าล่ะ ??  ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ampan on June 24, 2006, 07:01:50 PM
* นักเรียนม.3 เดิมที่ได้ย้ายโรงเรียนต้องไปสมัครสอบใหม่ในศูนย์ใหม่ที่โรงเรียนใหม่สังกัดอยู่
:'( อดเรียนกับอาจารย์ วุทธิพันธุ์ เลย
ผมมีความเห็นว่า น้อง Tung ควรสอบ สสวท. เอาให้ติดแล้วไปเจอ ท่านอาจารย์ในค่ายใหญ่  หุหุ อลังการไม่แพ้กัน ถึงแม้จะเจอ ไม่เยอะเท่าค่าย สอวน.ก็ตาม   
อยากเรียนกับ อ.วุทธิพันธุ์อีกจังเลย   อ.ปิยพงษ์ ก็อยากเรียน จำได้ว่า ตอนเรียนตอนม.4 นั้นพลาดโอกาสที่จะถามไปเยอะเลย
ตอนค่าย 25 คนก็รับไม่ไหว ตายไป  :oops:

อ่อ ขอให้สนุกสนานนะครับ  เก็บเกี่ยวสิ่งที่หาจากที่ไหนไม่ได้ ให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ   


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: Tung on June 24, 2006, 07:25:31 PM
อาทิตย์หน้าจะสอบรอบแรกแล้วยังไม่ฟิตเลย  :-[ จะรอดมั้ยนี่


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 24, 2006, 08:55:00 PM
ถ้างั้นผมก็อายที่จะถามแหละครับ ปล่อยให้เป็นความลับต่อไป


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: Peeravit on June 24, 2006, 10:11:09 PM
 >:A ครั้งแรกที่เห็นประกาศไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยคับ  >:A ตกใจว่ามันเป็นไปได้ไง
ขอบคุณอาจารย์มากๆคับ  ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ampan on June 25, 2006, 08:30:27 AM
>:A ครั้งแรกที่เห็นประกาศไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยคับ  >:A ตกใจว่ามันเป็นไปได้ไง
ขอบคุณอาจารย์มากๆคับ  ;D
ผมก็ไม่เชื่อ เหมือนกันนะ เหอๆๆ  ;D
อาทิตย์หน้าจะสอบรอบแรกแล้วยังไม่ฟิตเลย  :-[ จะรอดมั้ยนี่
ทุกอย่างอยู่ในมือ ท่านแล้ว  ;)


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 25, 2006, 06:22:20 PM
อาจารย์ครับผมกล้าที่จะถามคะแนนของผมแล้วหละครับ อยากทราบครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 25, 2006, 06:39:48 PM
อาจารย์ครับผมกล้าที่จะถามคะแนนของผมแล้วหละครับ อยากทราบครับ

เด็กชาย นายกุลธัช ได้ 58.6%  ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 25, 2006, 06:45:05 PM
ว้าแย่จัง :-X รู้อย่างนี้ไม่น่าถามเลย แหะๆ :oops:


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 26, 2006, 07:39:15 PM
อาจารย์ครับ แล้วจะต้องติดต่ออะไรเรื่องการเข้าค่ายม.5หรือเปล่าครับ หรือว่ารอตอนปิดเทอมก็เดินไปเข้าได้เลยครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 26, 2006, 07:44:47 PM
อาจารย์ครับ แล้วจะต้องติดต่ออะไรเรื่องการเข้าค่ายม.5หรือเปล่าครับ หรือว่ารอตอนปิดเทอมก็เดินไปเข้าได้เลยครับ

ทางศูนย์ฯน่าจะมีจดหมายแจ้งไป  8)


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 26, 2006, 07:59:32 PM
รับทราบครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 27, 2006, 08:15:10 PM
อาจานค๊าบแล้วพอจะประกาดคะแนน lab ของผมได้มั้ยครับ หุๆ อยากรุมากมายเลยครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 27, 2006, 08:45:09 PM
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมขอดูคะแนน lab ด้วยอีกคนนะครับ  >:A


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: Taoman on June 27, 2006, 10:12:31 PM
อยากพบกับความอลังการเร็วๆจัง :P :P


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: NiG on June 27, 2006, 10:16:51 PM
เดี๋ยวได้เจอ ก็รู้ ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: Taoman on June 27, 2006, 10:17:49 PM
อาทิตย์หน้าจะสอบรอบแรกแล้วยังไม่ฟิตเลย  :-[ จะรอดมั้ยนี่

จำได้ว่าสอบกี่ก็พูดแบบนี้ทุกที
ว่าแต่สอบศูนย์ไหนเหรอ?


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 28, 2006, 06:45:58 PM
เราสอบกันที่โรงเรียนสตรีวิทยา ส่วนTUNG คงได้สอบที่โรงเรียนมหิดลนั่นแหละครับ หวังว่าการสอบที่โรงเรียนสตรีวิทยาคงจะสดใสน่าดูเลยครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 28, 2006, 07:44:11 PM
อาจานค๊าบแล้วพอจะประกาดคะแนน lab ของผมได้มั้ยครับ หุๆ อยากรุมากมายเลยครับ

14 จาก 20  ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on June 28, 2006, 07:44:42 PM
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมขอดูคะแนน lab ด้วยอีกคนนะครับ  >:A

13 จาก 20  ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: toaster on June 28, 2006, 07:55:41 PM
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว ผมขอดูคะแนน lab ด้วยอีกคนนะครับ  >:A

13 จาก 20  ;D

 :o สมควรแล้วครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: mekunka (มีคุณค่า) on June 29, 2006, 07:37:50 PM
ผมคิดว่าจะได้คะแนนแย่กว่านี้ซะอีก เหอะ ได้ขนาดนี้ถือว่าเหนือความคาดหมายมาก  เอิ่ม! ผมไม่น่าถามอาจานทางนี้เลยน่าถามทาง pesonal message มากก่า ทำอย่างนี้เหมือนประจานให้คนอื่นรู้เลย เหอๆ :P :-[ ](*,) :oops: ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ccchhhaaammmppp on July 02, 2006, 05:13:09 PM
ความอลังการจะเกิดขึ้นก็เช่น  โซ่ ไฟฟ้ากระแสสลับ คลื่นควอนตัม และอีกมากมายที่มี differential equation  ;D


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: Torlen on July 18, 2006, 10:43:38 PM
อยากรู้คะแนนบ้างจัง พอดีเพิ่งมาดู อาจารย์ช่วยประจานหน่อยก็ดีครับ


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: ปิยพงษ์ - Head Admin on July 19, 2006, 07:40:10 AM
อยากรู้คะแนนบ้างจัง พอดีเพิ่งมาดู อาจารย์ช่วยประจานหน่อยก็ดีครับ

ของใครล่ะ  ;D  แต่ไม่รู้ตอนนี้เก็บคะแนนไว้ที่ไหนนะ มันหายเข้าไปในหลุมดำแล้ว  ;)


Title: Re: รายชื่อนักเรียนระดับชั้นไม่เกินม.4 ที่ได้ผ่านไปเรียนระดับชั้นไม่เกินม.5 ค่ายฟิสิกส์สอวน.กทม. 254
Post by: Torlen on July 19, 2006, 09:41:30 PM
อยากรู้คะแนนบ้างจัง พอดีเพิ่งมาดู อาจารย์ช่วยประจานหน่อยก็ดีครับ

ของใครล่ะ  ;D  แต่ไม่รู้ตอนนี้เก็บคะแนนไว้ที่ไหนนะ มันหายเข้าไปในหลุมดำแล้ว  ;)

งั้นก็ไม่เป็นไรครับอาจารย์ ขอบคุณครับ