ขอต้อนรับ ผู้มาเยือน กรุณา ล็อกอิน หรือ สมัครสมาชิก

ล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่่าน และระยะเวลาใช้งาน

 
Advanced search

41625 Posts in 6283 Topics- by 9895 Members - Latest Member: Surapasrithirun
mPEC Forumข่าวและประกาศ News & Announcementข่าวฟิสิกส์โอลิมปิก สอวน. วิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ผลการสอบคัดเลือกเข้าฟิสิกส์สอวน เตรียมอุดมฯ 2551-52 ม.4
Pages: 1 2 3 4 5 6 »   Go Down
Print
Author Topic: ผลการสอบคัดเลือกเข้าฟิสิกส์สอวน เตรียมอุดมฯ 2551-52 ม.4  (Read 52367 times)
0 Members and 1 Guest are viewing this topic.
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6359


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« on: September 12, 2008, 06:47:01 PM »

ผลการสอบคัดเลือกเข้าค่าย 1 ฟิสิกส์สอวน ศูนย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กทม ประจำปีการศึกษา 2551-52 ระดับชั้นไม่เกิน ม.4
* ผลสอบนี้เป็นผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ
นักเรียนที่มีรายชื่อข้างล่างนี้เป็นผู้ได้รับเกียรติให้มีสิทธิเข้าเรียนได้ แต่จะต้องตั้งใจมาเรียนอย่างจริงจัง ผู้ที่ไม่ตั้งใจจริงกรุณาอย่ามา  knuppel2 knuppel2


นายศุภณัฐ   ธนศิลป์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   1
นางสาววรรณพร   เฑียรทอง   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   2
เด็กชายธนาตย์   คุรุธัช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   3
นายวัศพล   ธีรวนพันธุ์   เซนต์คาเบรียล   ม.4   4
นายวาริท   อัศวานันทน์   จิตรลดา   ม.4   5
นายปริวัตร์   อังศิริกุลชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   6
นายอุทัยพน   ตันติพงศ์พิพัฒน์   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   7
ด.ช.ธีรภัทร   เมืองพูล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   8
ด.ช.ภคพล   ศุภนิรัติศัย   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   9
นายชาคริต   คุณศรีรักษ์สกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   10
ด.ช.วัชรวิทย์   วัชราเรืองวิทย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   11
นายอนุวัฒน์   ศรีวรกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   12
นายภาคย์   เนตรากม   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   13
นายธนพัฒน์   บูรณะอมร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   14
เด็กชายปภพ   สวัสดี   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.2   15
นางสาวกสิณา   อุชุกานนท์ชัย   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   16
นายพศิน   มนูรังษี   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   17
เด็กชายเบญจ์   พรวิลาวัณย์   เซนต์คาเบรียล   ม.3   18
เด็กชายกฤติน   พิสิฐวรกุล   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.3   19
นายธนวุฒิ   ธนาธิบดี   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   20
ด.ช.ณัฐพงศ์   สัมฤทธิ์ทรัพย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   21
เด็กชายปารเมศ   ภาษิตปรัชญา   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   22
นายอภิชัย   อรุณโชคถาวร   วัดสุทธิวราราม   ม.4   23
นางสาวสรัลชนา   เจียมพจมาน   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   24
นายพิชญ์   เลิศวิไล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   25
เด็กชายณัชพล   เด่นดำรงทรัพย์   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.2   26
นายสราวุธ   กุลชนะจรูญ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   27
นายบวรลักษณ์   เชาวสันต์   เซนต์ดอมินิก   ม.3   28
นายอธิภูริ์   กิตติไกรรัตน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   29
นายชัชพงศ์   ปราชญ์สุขนัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   30
นายสพล   ธีราวัฒนาวิทย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   31
เด็กชายภูสิทธิ์   วัฒนวงศ์วิบูลย์   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.1   32
เด็กชายวรุตม์   ต.ศรีวงษ์   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.2   33
เด็กชายอริญชย์   จารุวัฒนชัย   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   34
นายภักดิ์ภูมิ   ศิริพานิชย์   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   35
ด.ช.ธนภัทร   ตรองนิพัทธ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   36
ด.ช.ธนกร   วรสถิตย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   37
นายยศนัย   ชนัศรุติพันธุ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   38
เด็กชายศราวัชร์   ร่วมเงิน   เทพศิรินทร์   ม.3   39
นางสาวสิรีธร   เบญจตานนท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   40
นายเชต   เขมะคงคานนท์   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   41
นายกัญจน์   อุ่นจิตต์   อัสสัมชัญ   ม.4   42
เด็กชายจิรัฏฐ์   จิระวิชิตชัย   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.3   43
เด็กหญิงรวิ   จงพิพัฒน์ชัย   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.3   44
นายธนัท   ตรีธารทิพย์เลิศ   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4   45
ด.ช.ยศธร   ทะวะบุตร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   46
เด็กหญิงปัถยา   เพิ่มน้ำทิพย์   สตรีวิทยา   ม.3   47
นางสาวณิชา   ตันติวิท   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   48
นายภาพรพี   บัวสนธ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   49
นายภาธร   ผลเจริญ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   50
นายธัญพิสิษฐ์   ฐานะวุฑฒ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   51
นายชยานนท์   เชาวกิจเจริญ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   52
นายธนายุต   ไชยมนัส   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   53
เด็กหญิงณัฐนิชา   เทพพรพิทักษ์   โยธินบูรณะ   ม.3   54
ด.ช.ณัฐกุล   กิจถาวร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   55
นายพิทวัส   วศินสังวร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   56
ด.ช.ปิยวัฒน์   เลิศวิทยากำจร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   57
ด.ช.ณัฐนันท์   ตันติวัสดาการ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   58
นางสาวสุธิดา   อุ้มปรีชา   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   59
นายธีรภัทร   ตันสุวรรณนนท์   สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)   ม.4   60
นายธาวิต   กัลยาณมิตร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   61
นายธนกร   จตุรสุวรรณ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   62
นายรัฐพล   ธวัชพงศ์ธร   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   63
นางสาววรวันท์   เจียตระกูล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   64
นายกติศักดิ์   อัญชลีนุกูล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   65
เด็กชายชยุตม์   รัศมีวิริยะนนท์   เซนต์คาเบรียล   ม.3   66
ด.ช.จารุกิตติ์   หมื่นไชยศรี   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   67
ด.ช.ณัฐสกล   บริสุทธิ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   68
นายกันดิศ   แก้วเพทาย   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   69
นายปฏิภาณ   แสงเดือน   สามเสนวิทยาลัย   ม.4   70
นายรณภพ   จรัสพิกุลทิพย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   71
นายณัฐพล   อัศวนภ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   72
นายวีรภัทร   ศิริโสภิตกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   73
นางสาวชิดกมล   ภัทรวงศ์ไพบูลย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   74
นายสาริน   อัชวรานนท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   75
เด็กชายจิรัฏฐ์   สุขมี   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   76
เด็กหญิงชัชสรวง   จิระพรชัย   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   77
ด.ช.สิรวิชญ์   พนาวร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   78
ด.ช.ณัฐ   กิตติพงศ์พัฒน์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   79
ด.ช.ทิวัฒถ์   บุญญาวิวัฒน์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   80
นายข่ายจง   แซ่หลิน   สามเสนวิทยาลัย   ม.4   81
เด็กชายนันทวัฒน์   เลิศเจริญยงค์   เทพศิรินทร์   ม.3   82
นายสุชาติ   อร่ามเมลืองศรี   เทพศิรินทร์   ม.4   83
เด็กหญิงณัฐณิชา   มณีอินทร์   สตรีวิทยา   ม.3   84
นายนพไกรพล   กิตติโชติเจริญกิจ   ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   ม.4   85
นายธัญชนิต   พันธุ์ติเวช   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   86
นายธรรศ   ตั้งกิจวนิชกุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   87
นายธนวัฒน์   ชาติสกุลศักดิ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   88
นายรัฐสภา   ปัตรัตน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   89
นายพริษฐ์   สุรพันธ์ไพโรจน์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   90
นายวรัตถ์   วิทยาศัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   91
นายทวีสิน   วัฒนาสุนทรพงศ์   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   92
นายณชดิช   อุทยานัง   เซนต์คาเบรียล   ม.4   93
เด็กชายอานันท์   วิวัฒน์บวร   อัสสัมชัญ   ม.3   94
นายกิตติธัช   ไกรเกียรติ   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4   95
นายวิธวินท์   จงจตุพร   เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   ม.4   96
ด.ช.ชนวีร์   จิระพรกุล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   97
ด.ช.ธีรภัทร   แสงสุบิน   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   98
นายอภิรัส   ภูริปัญญาคุณ   เทพศิรินทร์   ม.4   99
เด็กหญิงกมลธร   ศรีสุวรรณกิจ   สตรีวิทยา   ม.2   100
นายชวิน   หริรักษ์สกุล   สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม)   ม.4   101
นางสาวนัยน์ชนก   แขดอน   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   102
นางสาวฤดีทิพย์   สมิทธ์ศราการย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   103
นางสาวน้ำเพชร   เจริญพงพันธุ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   104
นายชุมทรัพย์   รัตนเรืองฤทธิ์   โยธินบูรณะ   ม.4   105
เด็กชายวรณ   ปัญโญวัฒน์กูล   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   106
เด็กหญิงธัญวรัตม์   กองสวัสดิ์   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   107
นายกิจพศุตม์   ศิวเจริญวงษ์   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.3   108
นายศุภกฤต   ลิ้มพรภักดี   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   109
นายวิษณุ   จูมงคล   บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   ม.4   110
นายกวีรัตน์   รักษ์เรืองนาม   เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   ม.4   111
เด็กหญิงปภาณิน   นุ่มประสงค์   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   112
เด็กชายศิรวิทย์   คุววัฒนานนท์   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   113
นายตักเพชร    ตัณฑิกุล   มัธยมวัดนายโรง   ม.4   114
นางสาวอมลินี   อนุสาสนนันท์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   115
นายดิฐพฤทธ์   จีราพันธุ์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   116
นางสาวณัฐนิช   มาตรากุล   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   117
นางสาวสมกมล   ดอนแก้ว   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   118
นายวิลล์   พงศ์สิทธิชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   119
นายเบญญพัชร   เจริญวิจิตรศิลป์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   120
นางสาวรุจิรา   ไชยสุริยา   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   121
นายภาสวิชญ์   พิทักษ์ไพบูลย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   122
นายกัญจน์   ตันอารีสุโชติ   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   123
นางสาวชิดชนก   ภัทรวงศ์ไพบูลย์   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   124
นายพสุ   นครชัย   เตรียมอุดมศึกษา   ม.4   125
นางสาวพิชชาภา   ศิริทัตธำรง   สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.3   126
เด็กหญิงธนวันต์   จิระกิจจา   สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.3   127
เด็กหญิงสุทัศนี   ประเสริฐสุข   สาธิต มศว.ปทุมวัน   ม.2   128
นายณัฐดนัย   จังไพโรจน์   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   129
นายพีรพัฒน์   กวีวรญาณ   เซนต์คาเบรียล   ม.4   130
ด.ช.พีรภัทร   บุญญฤทธิพงษ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   131
นายสุธี   ประสงค์วรากิจ   โรงเรียนศึกษานารีวิทยา   ม.4   132
นายธัญเทพ   เชียงทอง   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   133
เด็กชายนพณัฐ   ศรีวงค์พานิช   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   134
เด็กชายศุภสัณห์   วานิชพงษ์พันธุ์   สามเสนวิทยาลัย   ม.3   135
นายพรพัชร   เทพเสน   เทพศิรินทร์   ม.4   136
นางสาวธัญญชนก   ฉัตรไชยเดช   สตรีวิทยา   ม.4   137
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Great
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1123


물리학 아름답다 ฟิสิกส์คือความสวยงาม


« Reply #1 on: September 12, 2008, 06:50:19 PM »

...
นางสาวพิชชาภา   ศิริทัตธำรง   สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.3   126
เด็กหญิงธนวันต์   จิระกิจจา   สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   ม.3   127
...
เย่ๆๆ ปีนี้มีโรงเรียนผมติดเข้ามาแล้วๆ  Shocked Grin Shocked

แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้เข้าค่ายด้วยครับ  Wink

...
นายพศิน   มนูรังษี   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   17
...
มาฟิสิกส์ซะแล้ว  Grin  great
« Last Edit: September 12, 2008, 06:56:04 PM by Great » Logged

ถ้าวิทย์แข็งแรง-->การเมืองก็แข็งแรง-->ประเทศชาติก็แข็งแรง
CUD'44 * APhO9th Ulaanbaatar MNG * CA901* Gold 10thAPhO * Silver 40th IPhO
SNSD: GG-TH SeoHyun Family & SeoRi Home
Q
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 5« Reply #2 on: September 12, 2008, 06:58:33 PM »

สรุปอย่างเป็นทางการ         ม.1   ม.2   ม.3   ม.4   ม.5   รวม(คน)
เตรียมอุดมศึกษา      -   -   -   49   14   63
สวนกุหลาบวิทยาลัย      -   8   9   6   2   25
สาธิต มศว.ปทุมวัน      1   4   9   -   1   15
สามเสนวิทยาลัย      -   -   8   2   -   10
บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)   -   -   3   3   -   6
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   -   -   -   5   3   8
เซนต์คาเบรียล      -   -   2   3   1   6
เทพศิรินทร์      -   -   2   3   1   6
สตรีวิทยา         -   1   2   1   -   4
อัสสัมชัญ         -   -   1   1   1   3
โยธินบูรณะ      -   -   1   1   -   2
สาธิต มศว.ประสานมิตร(ฝ่าย ม.)   -   -   -   2   -   2
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   -   -   2   -   -   2
ศึกษานารีวิทยา      -   -   -   1   1   2
จิตรลดา         -   -   -   1   -   1
เซนต์ดอมินิก      -   -   1   -   -   1
ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง   -   -   -   1   -   1
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า   -   -   -   1   -   1
เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ   -   -   -   1   -   1
มัธยมวัดนายโรง      -   -   -   1   -   1
วัดสุทธิวราราม      -   -   -   1   -   1
สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง   -   -   -   -   1   1
หอวัง         -   -   -   -   1   1
รวม         1   13   40   83   26   163
« Last Edit: September 30, 2008, 12:55:02 PM by gzt » Logged
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6359


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #3 on: September 12, 2008, 07:03:10 PM »...
นายพศิน   มนูรังษี   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   17
...
มาฟิสิกส์ซะแล้ว  Grin  great

ฝันไปเถอะ เขามาสอบเล่น ๆ อย่างนี้ทุกปี  2funny
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
shellsein05
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 57


« Reply #4 on: September 12, 2008, 07:05:15 PM »

ขอบคุณ อ.ปิยพงษ์ มากครับ  icon adore

ผมจะ ตั้งใจเรียนในค่าย ให้มากๆ เลยครับ  Grin
Logged
Great
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 1123


물리학 아름답다 ฟิสิกส์คือความสวยงาม


« Reply #5 on: September 12, 2008, 07:15:25 PM »...
นายพศิน   มนูรังษี   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   17
...
มาฟิสิกส์ซะแล้ว  Grin  great

ฝันไปเถอะ เขามาสอบเล่น ๆ อย่างนี้ทุกปี  2funny
buck2 ไม่ใช่ว่าได้ทองเลขแล้วจะมาฟิสิกส์หรือครับ  laugh
หรือว่าน้องเขาจะเอาเลขที่1โลกครับ  Shocked
Logged

ถ้าวิทย์แข็งแรง-->การเมืองก็แข็งแรง-->ประเทศชาติก็แข็งแรง
CUD'44 * APhO9th Ulaanbaatar MNG * CA901* Gold 10thAPhO * Silver 40th IPhO
SNSD: GG-TH SeoHyun Family & SeoRi Home
ปิยพงษ์ - Head Admin
Administrator
SuperHelper
*****
Offline Offline

Posts: 6359


มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ


WWW
« Reply #6 on: September 12, 2008, 07:19:57 PM »...
นายพศิน   มนูรังษี   กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   ม.4   17
...
มาฟิสิกส์ซะแล้ว  Grin  great

ฝันไปเถอะ เขามาสอบเล่น ๆ อย่างนี้ทุกปี  2funny
buck2 ไม่ใช่ว่าได้ทองเลขแล้วจะมาฟิสิกส์หรือครับ  laugh
หรือว่าน้องเขาจะเอาเลขที่1โลกครับ  Shocked

เขาคงไปคอมพิวเตอร์เพราะสอบได้เหรียญทองด้วย  coolsmiley
Logged

มีน้ำใจ ไม่อวดตัว มั่วไม่ทำ
Thanakorn
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 276


« Reply #7 on: September 12, 2008, 07:22:13 PM »

ขอบพระคุณ อ.ปิยพงษ์ ผมจะตั้งใจเรียนในค่ายมากๆครับ  smitten smitten
Logged
The๐Be$t Physic$
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 45


« Reply #8 on: September 12, 2008, 07:31:10 PM »

เย้ๆๆๆๆผมติดด้วยขอบคุณท่านอาจารย์มากครับ smitten smitten smitten smitten
Logged
Silver Physics
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 39


« Reply #9 on: September 12, 2008, 07:33:30 PM »

อวดด้วยคน หึๆ (มีผมคนนึงทายเอา ม.2) มีห้องผมหลายคน

นายศุภณัฐ   ธนศิลป์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   1

ด.ช.ธีรภัทร   เมืองพูล   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   8

ด.ช.ภคพล   ศุภนิรัติศัย   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   9

ด.ช.วัชรวิทย์   วัชราเรืองวิทย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   11

นายธนวุฒิ   ธนาธิบดี   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   20

ด.ช.ณัฐพงศ์   สัมฤทธิ์ทรัพย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   21

นายสราวุธ   กุลชนะจรูญ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   27

ด.ช.ธนภัทร   ตรองนิพัทธ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   36

ด.ช.ธนกร   วรสถิตย์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   37

นายยศนัย   ชนัศรุติพันธุ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   38

ด.ช.ยศธร   ทะวะบุตร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   46

ด.ช.ณัฐกุล   กิจถาวร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   55

นายพิทวัส   วศินสังวร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   56

ด.ช.ปิยวัฒน์   เลิศวิทยากำจร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   57

ด.ช.ณัฐนันท์   ตันติวัสดาการ   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.4   58

ด.ช.จารุกิตติ์   หมื่นไชยศรี   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   67

ด.ช.ณัฐสกล   บริสุทธิ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   68

ด.ช.สิรวิชญ์   พนาวร   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   78

ด.ช.ณัฐ   กิตติพงศ์พัฒน์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.2   79

ด.ช.ทิวัฒถ์   บุญญาวิวัฒน์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   80

ด.ช.พีรภัทร   บุญญฤทธิพงษ์   โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   ม.3   131


Logged
pHysicS kids
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 133


« Reply #10 on: September 12, 2008, 07:41:24 PM »

เย้ๆ ติดด้วยคน
Logged
Thanakorn
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 276


« Reply #11 on: September 12, 2008, 07:42:41 PM »

ต่อไปจะไม่ยอมสะเพร่า แบบไม่น่า ให้อภัยอีก เหอๆ embarassed bang head
Logged
nklohit
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 268« Reply #12 on: September 12, 2008, 07:50:09 PM »

ปีนี้มีเด็กม.2ติดมาเยอะมากเลยครับ  Shocked
« Last Edit: September 12, 2008, 07:59:17 PM by nklohit » Logged

It seems that if one is working from the point of view of getting beauty in one's equations, and if one has really a sound insight, one is on a sure line of progress. ------------------------------ Paul Dirac
pHysicS kids
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 133


« Reply #13 on: September 12, 2008, 07:51:17 PM »

ความสะเพร่าเป็นหนทางแห่งความตายแท้ๆ ผมรู้ว่ามีคนเก่งกว่าผมอีกมากมาย แต่เขาเหล่านั้นคงตายเพราะความสะเพร่าประการฉะนี้แล
Logged
love physic
neutrino
*
Offline Offline

Posts: 26


« Reply #14 on: September 12, 2008, 08:05:22 PM »

ในที่สุดผมก็ทำได้  2funny
โรงเรียนผมเจ๋งไปเลยครับ  coolsmiley
Logged
Pages: 1 2 3 4 5 6 »   Go Up
Print
Jump to: