It's not that I'm so smart. It's just that I stay with problems longer.

Albert Einstein
 

posn

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฟิสิกส์สอวน.ศูนย์เตรียมฯ ค่ายหนึ่ง 2552-53

ข้อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายฟิสิกส์สอวน.ศูนย์เตรียมฯ ค่ายหนึ่ง 2552-53 และคำตอบ

Tags: